Naga MarketseneaGrupa Enea wypracowała 8,02 mld zł przychodów, 1 666 mln zł EBITDA i 506 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

“Skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej Enea za I półrocze 2019 roku::

– Przychody ze sprzedaży netto: 7 589 mln zł,

– Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 8 020 mln zł,

– EBITDA: 1 666 mln zł,

-EBIT: 926 mln zł,

-Zysk netto: 579 mln zł,

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 506 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że wynik EBITDA w poszczególnych segmentach wyniósł:

– Wydobycie: 434 mln zł,,

– Wytwarzanie: 730 mln zł,,

– Dystrybucja: 515 mln zł,

-Obrót: 35 mln zł.

“Wybrane dane operacyjne:

– Produkcja węgla netto: 4,8 mln ton,

– Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 12,7 TWh,

– Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 10 TWh,,

– Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 10,2 TWh” – czytamy dalej.

Wynik EBITDA osiągnięty przez grupę kapitałową Enea w I półroczu 2019 roku jest pochodną m.in. następujących czynników:

– W obszarze wydobycie wyższy wynik segmentu wynika z wyższego poziomu produkcji i przychodów ze sprzedaży węgla, a także poprawy efektywności operacyjnej kopalni szczególnie w zakresie kosztów stałych,,

– W obszarze wytwarzanie na wynik pozytywnie wpłynął wzrost produkcji w spółce ENEA Wytwarzanie oraz poziom przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych, mimo negatywnego odchylenia kosztów paliw i praw do emisji CO2,,

– W obszarze dystrybucja niższy wynik jest efektem wzrostu kosztów zakupu energii na potrzeby własne oraz na pokrycie różnicy bilansowej; ponadto odnotowano spadek wyniku na pozostałej działalności operacyjnej wynikający głównie ze zmiany stanu rezerw dotyczących majątku sieciowego,

– obrót detaliczny charakteryzował się wzrostem przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych, łącznie z szacowanymi przychodami z tytułu kwoty różnicy w cenie. Poziom wzrostu nie pokrył rosnących kosztów zakupu energii oraz obowiązków ekologicznych, głównie z tytułu zakupu praw majątkowych; obrót hurtowy pozostaje pod presją wzrostu cen uprawnień do emisji CO2, co wpływa na wyceny kontraktów oraz zabezpieczeń,podano również.

“Jednostkowe wyniki finansowe Enea S.A. za I półrocze 2019 roku:

– Przychody ze sprzedaży netto: 2 382 mln zł,

– Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 2 812 mln zł,

– EBITDA: -28 mln zł,

– EBIT: -31 mln zł,

-Zysk netto: 383 mln zł” – czytamy dalej.

Ponadto Enea zwraca uwagę, że mając na względzie nieopublikowanie przepisów wykonawczych niezbędnych dla określenia ostatecznych skutków ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami (w tym zwłaszcza w zakresie zmian cen w 2019 roku dla klientów innych niż taryfowi), skutki finansowe ustawy zostały jedynie oszacowane w możliwym i wiarygodnym na dzień publikacji niniejszego raportu zakresie. Wyniki tego oszacowania przy uwzględnieniu stanu prawnego na dzień 31 marca 2019 roku znalazły odzwierciedlenie w zaprezentowanych wstępnych wynikach grupy kapitałowej Enea i Enei za I kwartał 2019 roku.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Enea oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym Enei za I półrocze 2019 roku, których publikację zaplanowano na 30 września 2019 roku, podsumowano.

Źródło: ISBnews

Inwestuj z dźwignią na GPW w surowce, waluty, indeksy oraz spółki polskie oraz zagraniczne. Wszystko dzięki certyfikatom Turbo emitowanym przez ING N.V. Zdywersyfikuj swój portfel inwestycyjny i wybierz spośród 400 różnych certyfikatów. Dowiedz się więcej na temat certyfikatów dzięki Akademii ING.

Sytuacja na wykresie:

Notowania spółki otworzyły się niemal 5% luką wzrostową. Świetnie przyjęte wyniki mogą więc doprowadzić do dawno nie widzianej sytuacji, gdzie kurs dochodzi do poziomu poprzedniego szczytu.

Czytaj także: Esotiq – przychody w sierpniu 33%, a od stycznia 19% w górę. Technika sugeruje wzrostytokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here