Naga Markets
Zgodnie z przedstawionymi wcześniej szacunkami spółki zysk netto Enei wyniósł 719,3 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 686,7 mln zł.

2018 r. 2017 r.
Zysk netto 719,3 mln zł 1,165 mld zł
Zysk netto j.d. 686,7 mln zł 1,07 mld zł
Zysk operacyjny 1,037 mld zł 1,488 mld zł
EBITDA 2,35 mld zł 2,69 mld zł
Przychody ze sprzedaży netto 12,672 mld zł 11,4 mld zł

Spółka w raporcie rocznym poinformowała, że nakłady inwestycyjne wyniosą w tym roku 2,62 mld zł:

  • W segmencie wytwarzanie CAPEX 619,1 mln zł;
  • Dystrybucja 1 mld 11,5 mln zł;
  • Wydobycie 580,5 mln zł.

W 2018 roku nakłady inwestycyjne grupy Enea wyniosły 2,307 mld zł.

W 2018 roku EBITDA grupy Enea wyniosła 2,35 mld zł:

  • W segmencie obrotu spółka strata na poziomie 76,3 mln zł;
  • Dystrybucja zysk EBITDA wyniósł 1,11 mld zł;
  • Wytwarzanie 868,7 mln zł;
  • Wydobycie 469,7 mln zł.

Zarząd Enea jest na etapie analizy możliwości wypłaty dywidendy za 2018 r. i na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego decyzja co do podziału zysku za 2018 r. nie została jeszcze podjęta. Zarząd Enea przedstawi rekomendację odnośnie podziału zysku za 2018 r. na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2019 r – napisano w raporcie.

Enea prognozuje, że w 2019 roku obszar obrotu będzie pod presją w porównaniu do 2018 roku. Z kolei ma wystąpić trend rosnący w obszarze wydobycia i wytwarzania oraz stabilizacja w dystrybucji.


Inwestuj w akcje na GPW z prowizją 0,2% min. 2,99 PLN oraz w akcje zagraniczne z prowizją 0,12% min. 4,99 USD/EUR. Sprawdź konto demo oraz konto rzeczywiste w XTB.
Enea osiąga 719,3 mln zł zysku netto w 2018 roku
xStation XTB


tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here