Naga Markets

eneaEnea wypracowała 445 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej, 913 mln zł zysku EBITDA, przy skonsolidowanych przychodach wysokości 4,59 mld zł w I kwartale br., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Enea szczegółowo podsumowuje swoje wyniki w pierwszym kwartale roku

“Skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej Enea za I kwartał 2020 roku:– Przychody ze sprzedaży netto: 4 592 mln zł,

– EBITDA: 913 mln zł,

– Zysk przed opodatkowaniem: 555 mln zł,

– Zysk netto okresu sprawozdawczego: 459 mln zł,

– Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 445 mln zł.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

– Wydobycie: 129 mln zł,

– Wytwarzanie: 472 mln zł,

– Dystrybucja: 307 mln zł,

– Obrót: 8 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

– Produkcja węgla netto: 2,1 mln ton,

– Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 5,4 TWh,

– Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 5,0 TWh,

– Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 5,6 TWh” – czytamy w komunikacie.

Enea podała, że wynik EBITDA osiągnięty przez grupę w I kwartale 2020 roku jest pochodną m.in. następujących czynników:

– Obszar Wydobycie – niższy wynik segmentu wynika głównie ze spadku przychodów ze sprzedaży węgla w związku z niekorzystną sytuacją nadpodaży surowca na rynku,

– Obszar Wytwarzanie – pozytywnie na wynik segmentu wpłynął wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz praw majątkowych,

– Obszar Dystrybucja – wzrost wyniku jest efektem wyższej marży z działalności koncesjonowanej (na którą wpływ miała m.in. wyższa stawka opłaty sieciowej stałej w zatwierdzonej taryfie na 2020 rok) oraz wyższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej,

– Obszar Obrót – pozytywnie na wynik segmentu wpłynął wzrost średniej ceny sprzedaży energii. Jednocześnie wzrosły koszty zakupu energii (spowodowane głównie wzrostem cen uprawnień do emisji CO2) oraz koszty obowiązków ekologicznych, podano również.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. przychody ze sprzedaży oraz inne dochody Enea SA wyniosły 1 617 mln zł, EBITDA -15 mln zł, strata przed opodatkowaniem: -37 mln zł, zaś zysk netto okresu sprawozdawczego to14 mln zł.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Enea oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym Enei za I kwartał 2020 roku, których publikację zaplanowano na 18 czerwca 2020 roku, podsumowano.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>

Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

Conotoxia


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here