Naga MarketseneaEnea odnotowała 36,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 385,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Enea liczy zyski z trzeciego kwartału roku

Zysk operacyjny wyniósł 394,35 mln zł wobec 597,97 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 813,41 mln zł wobec 985,02 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 511,86 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 4 072,78 mln zł rok wcześniej.

“Wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej o 401 mln zł wynika głównie z wyższego wolumenu sprzedaży o 126 GWh oraz wzrostu średniej ceny sprzedaży o 12%, przy jednocześnie niższych przychodach z Regulacyjnych Usług Systemowych” – czytamy w raporcie.

Grupa odnotowała także wzrost przychodów ze sprzedaży gazu ziemnego o 20 mln zł – głównie w wyniku wyższego wolumenu sprzedaży o 279 GWh, przy jednoczesnym spadku średniej ceny sprzedaży o 14% – oraz wzrost przychodów ze sprzedaży usług dystrybucyjnych o 37 mln zł w efekcie wyższych stawek w zatwierdzonej taryfie na 2020 r. oraz wyższego wolumenu o 55 GWh.

Jednocześnie odnotowano spadek przychodów ze sprzedaży węgla o 13 mln zł, co wynika głównie z niższego wolumenu sprzedaży.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 62,42 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 891,54 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 13 453,72 mln zł w porównaniu z 11 659,35 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 462,13 mln zł wobec 699,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here