Naga MarketseneaEnea dokona odpisu aktualizacyjnego wartości posiadanego pakietu akcji Polskiej Grupy Górniczej (PGG) w szacunkowej wartości ok. 254 mln zł w jednostkowym oraz ok. 129 mln zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2020 r., podała spółka. Powyższe zdarzenie spowoduje zmniejszenie skonsolidowanego zysku przed opodatkowaniem i zysku netto za ten okres o ok. 129 mln zł.

Enea dokona odpisu aktualizacyjnego wartości posiadanego pakietu akcji (PGG

“Po uwzględnieniu odpisu aktualizującego, wartość inwestycji wycenianych metodą praw własności w odniesieniu do akcji w PGG, zarówno w skonsolidowanym, jak i jednostkowym sprawozdaniu z sytuacji finansowej, wyniesie 0 zł” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują

Powyższe zdarzenie wpłynie na jednostkowe sprawozdanie finansowe Enea poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem i zysku netto okresu sprawozdawczego Spółki o ok. 254 mln zł. Powyższe zdarzenie wpłynie na skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Enea poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem i zysku netto okresu sprawozdawczego o ok. 129 mln zł, podano także.

“Powyższe zdarzenie ma charakter niegotówkowy i nie ma wpływu zarówno na skonsolidowany, jak i jednostkowy wynik EBITDA za okres sprawozdawczy”  -podano także.

Spółka informuje, że wysokość wskazanego odpisu ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie, a jego ostateczna wartość oraz jej ostateczny wpływ na pozycje i wskaźnik zamieszczone w niniejszym raporcie bieżącym zostanie zaprezentowana w raporcie okresowym Emitenta za III kw. 2020 r.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here