Naga Markets


eneaPodstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka opublikowała dzisiaj raport z wynikami uzyskanymi w III kwartale. Poniżej najważniejsze dane z raportu.

Spółka wypracowała w III kwartale bieżącego roku 152,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 204,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 287,37 mln zł wobec 288,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto sięgnęły 3 344,64 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 2 793,97 mln zł rok wcześniej.

Od początku roku spółka wypracowała 584,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 785,53 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży netto w wysokości 9 384,2 mln zł w porównaniu z 8 362,2 mln zł rok wcześniej.

“W I-III kw. 2018 roku grupa kapitałowa Enea wypracowała wyższy wynik EBITDA niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Najwyższa EBITDA, 872 mln zł, zrealizowana została w obszarze Dystrybucji, głównie w wyniku wzrostu wolumenu sprzedaży usług dystrybucji oraz wyniku na pozostałej działalności operacyjnej. Drugi co do wielkości wynik EBITDA wypracowany został w obszarze Wytwarzania i wyniósł 663 mln zł, co oznacza wzrost o 8,8% r/r. Wzrost ilości wyprodukowanej energii elektrycznej nie zrównoważył negatywnego wpływu wzrostu kosztów zmiennych w tym obszarze” – czytamy w raporcie.

“Obszar Obrotu odnotował wynik EBITDA na poziomie 38 mln zł, co oznacza spadek o 71% r/r. Wpływ na to miał wzrost kosztów obowiązków ekologicznych (głównie obowiązek zielony) oraz cen zakupu energii elektrycznej w obrocie detalicznym, a także wzrost cen uprawnień do emisji CO 2 w obrocie hurtowym. Wynik w Obszarze Wydobycia, po spadku o 51 mln zł r/r, ukształtował się na poziomie 400 mln zł i nadal pozostaje on pod presją przejściowych trudności geologicznych i hydrotechnicznych w I kw. 2018 r.” – czytamy dalej.

W I-III kw. 2018 r. grupa kapitałowa Enea wydała na inwestycje 1 454,8 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 712,32 mln zł wobec 910,62 mln zł zysku rok wcześniej.


Inwestuj w akcje na GPW z prowizją 0,2% min. 2,99 PLN oraz w akcje zagraniczne z prowizją 0,12% min. 4,99 USD/EUR. Sprawdź konto demo oraz konto rzeczywiste w XTB.

Sytuacja na wykresie:

Notowania nie reagują na podane wyniki, a kurs spółki zbliża się do poziomu oporu opartego o wcześniejsze szczyty. Wydaje się, że po ostatniej zwyżce, opór może posłużyć do zainicjowania korekty wzrostów.

enea
źródło xStation 5

Zobacz także: Vivid Games [VVD], Ten Square Games [TEN] – Gorące spółki dnia 23.11.2018Coinquista

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here