whitebit

słownik makro miniaturka

Employment Cost Index (indeks kosztów zatrudnienia) jest raportem publikowanym w ostatnim miesiącu każdego kwartału. Wskaźnik bazujący na indeksie przedstawia zmianę poziomu wynagrodzeń, dodatków i bonusów z kwartałów poprzedzających w ujęciu godzinowym. Swoim zasięgiem obejmuje wszystkie branże spoza sektora rolniczego oraz zatrudnionych w urzędach państwowych (urzędnicy stanowią jedynie 2-3% całej siły roboczej w USA).

Employment Cost Index lub Employee Cost Index (ECI)

Dane odnośnie ECI dostarcza Biuro Statystyki Pracy (LBS), całość jest podzielona według branż, regionów USA oraz pracowników zrzeszonych i niezrzeszonych w związkach zawodowych. Dane zbierane są na podstawie kilku odrębnych sondaży wśród przedsiębiorców (próba liczy około 4500 podmiotów) oraz lokalnych urzędów (około 1000 kolejnych respondentów). Podstawowa waga indeksu to 100, natomiast okres bazowy stosowany do obliczeń w tym momencie to grudzień 2005.Podstawowe informacje o Employment Cost Index

 • Data publikacji – ostatni czwartek kwietnia, lipca, listopada i stycznia
 • Godzina publikacji – 14:30CET
 • Zawartość – Dotyczy minionego kwartału
 • Publikacja – Biuro Statystyki Pracy
 • Najnowsze publikacje – Strona LBS

Znaczenie dla rynku Employment Cost Index

Indeks kosztów zatrudnienia jest śledzony głównie w związku z prognozami inflacyjnymi. Koszty kompensacyjne reprezentują bowiem lwią część łącznych kosztów, które przedsiębiorstwo przeznacza na wytworzenie produktu lub dostarczenie usługi na rynek.

Z indeksu ECI korzysta Rezerwa Federalna przy ustalaniu zmian w swojej polityce monetarnej. FED oficjalnie przyznał, że zdecydowanie bardziej woli sięga po dane Employment Cost Index niż dotyczące godzinowych wartości Employment Situation Report (raportu dotyczącego sytuacji na rynku pracy). Kolejną zaletą metodologii zastosowanej w ECI jest fakt, że mieszanka zawodowa pracowników może być tutaj ujęta w „koszyku zawodów” – dokładnie takie same podejście stosuje się w przypadku CPI. Wyniki indeksu w związku z tym nie będą tak bardzo zaburzone przez osoby zmieniające pracę na gorzej lub lepiej płatną.

Jest to wskaźnik podążający. Wzrost kosztów jest już bowiem wcześniej widoczny między innymi w wynikach sprzedaży detalicznej, notowaniach surowców, czy też w PKB – potwierdza jednak, że wzrost inflacji może być nieunikniony. W przypadku gdy ECI zdecydowanie różni się od wskazań innych projekcji inflacyjnych może „ruszać rynkiem”. Ekonomiści oraz osoby śledzące działania FED monitorują niespodzianki związane z inflacją – wszystko co może mieć więc jakikolwiek wpływ na zmianę dotychczasowych oczekiwań inflacyjnych brane jest pod uwagę (między innymi ECI).

Rosnące koszty kompensacyjne są zazwyczaj przenoszone na konsumentów (wzrost cen), dla przedsiębiorstw byłyby bowiem zbyt wysokimi dodatkowymi kosztami.

Dane historyczne – ECI

Na dwóch poniższych wykresach zaprezentowano odczyty kwartalne indeksu ECI od grudnia 2012 do grudnia 2014. Pierwszy z wykresów pokazuje indeks kosztów zatrudnienia (zmiana trzymiesięczna) po dostosowaniu sezonowym ujmujący pracowników cywilnych. Wykres po stronie prawej dotyczy natomiast pracowników rządowych i służb publicznych (zmiana dwunastomiesięczna). Całość przedstawiona jest w formie zmiany procentowej.

Employment Cost Index od grudnia 2012
Employment Cost Index od grudnia 2012

Na kolejnym wykresie zaprezentowano natomiast wartości ECI w szerszym ujęciu od 1976 roku – linia czerwona wskazuje ogólną kompensację, zielona wynagrodzenia, natomiast niebieska bonusy i świadczenia dodatkowe. Jako ciekawostkę warto podać fakt, że pierwsze dane odnośnie kosztów zatrudnienia zbierane było przez BLS od 1888 roku.

Employment Cost Index w szerszym ujęciu czasowym
Employment Cost Index w szerszym ujęciu czasowym

Sposób interpretacji zależny jest od sytuacji, w której znajduje się gospodarka. Jeżeli tak jak w chwili obecnej dużym problemem jest deflacja, wtedy wzrost indeksu ECI będzie odbierany pozytywnie. Natomiast w czasach zbyt wysokiej inflacji i próbach ograniczenia jej wzrostu o wiele korzystniejsze okażą się publikacje ECI w trendzie spadkowym.

Silne i słabe strony Employment Cost Index

Zalety Employment Cost Index:

 • ECI oblicza całkowity koszt zatrudnienia w gospodarce, nie skupiając się tylko na samych wynagrodzeniach. Ubezpieczenia zdrowotne, emerytury, ubezpieczenia wypadkowe, premie oraz nagrody uznaniowe wchodzą w skład indeksu i rozbijane są na oddzielne kategorie
 • Dane dostarczane zarówno bez jak i z dostosowaniem sezonowym
 • Z informacji ECI korzysta FED jak i przedstawiciele głównych gałęzi gospodarki. Menedżerowie sięgają po wskaźnik, aby porównać własne koszty kompensacyjne z kosztami w innych branżach
 • Procentowy poziom zmiany dotyczy ujęcia kwartalnego i rocznego

Wady Employment Cost Index:

 • Dane publikowane są raz na kwartał z delikatnym opóźnieniem
 • Wyniki przychodów godzinowych publikowane w comiesięcznym raporcie dotyczącym sytuacji zatrudnienia mają miejsce przed podaniem wyników ECI odbierają więc część elementu zaskoczenia w przypadku skrajnych odczytów
 • Występować może duża zmienność w przypadku premii sezonowych, wypłat odszkodowań, itp. W związku z tym nierzadko konieczne jest dogłębne wczytanie się w raport ECI, aby wyciągnąć z niego pełne informacje.

Korelacja Employment Cost Index z innymi wskaźnikami

Jak wspomniano wcześniej, indeks kosztów zatrudnienia wykorzystywany jest do prognozowania silniejszych ruchów inflacyjnych. W związku z tym warto porównać jego procentową zmianę do zmiany bazowej inflacji PCE (zaznaczonej na pomarańczowo).

ICE vs bazowa inflacja PCE
ICE vs bazowa inflacja PCE

Jak doskonale widzimy na powyższym wykresie, ECI pozwala określić zmiany bazowej inflacji PCE w przypadku najsilniejszych ruchów. Mowa tutaj między innymi o trendzie z 1986-1991 oraz 2007-2010.

ECI vs średnie godzinowe zarobki
ECI vs średnie godzinowe zarobki

W znaczeniu wskaźnika ICE dla rynku wspomniano, że często porównywany jest ze średnimi godzinowymi zarobkami (publikowanymi miesięcznie). Jak widać wskaźnik Employment Cost Index wcześniej informował o zdecydowanym spadku wzrostu procentowego zarobków, jak i o powrocie do trendu wzrostowego:

Reakcja dolara na odczyty Employment Cost Index

Zdaniem niektórych analityków ECI powinien być brany pod uwagę zdecydowanie częściej niż wartość PKB. Nie zmienia to jednak faktu, że reakcja na publikację indeksu kosztów zatrudnienia jest zdecydowanie mniejsza niż w przypadku produktu krajowego brutto. Ostatnia publikacja miała miejsce 30 stycznia 2015 o godzinie 14:30 naszego czasu plasując się na poziomie 0.6% (oczekiwano 0.6%, poprzednio 0.7%). Tak wyglądał wykres EUR/USD w chwili publikacji:

EUR/USD M15 - wpływ odczytu ECI na rynek
EUR/USD M15 – wpływ odczytu ECI na rynek

Wykres EUR/USD M15 wyraźnie pokazuje, że rynek nie zareagował mocno na dane. W przeciągu sesji z 30 stycznia 2015 widzieliśmy świece o zdecydowanie większym zakresie.

Inni użytkownicy szukali również: Formacja luka startowa, Formacja luka ucieczkowa, Formacja luka kończąca, Formacja spodek, Formacja kanał zwyżkujący, Formacja głowa z ramionami, Formacja trójkąt zniżkujący, Formacja odwrócona głowa z ramionamiFormacje spalone, Formacja klin zniżkujący, Formacja ruch powrotny, Non Farming Payrolls, Trade balanceZapisz się do newslettera Comparic.pl >>Conotoxia


Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu. Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google. Obserwuj nas >>
 • Powiązane zagadnienia:
Analityk Business Intelligence portalu Finance Magnates - największego w branży serwisu B2B poświęconego FX oraz kryptowalutom. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, z Forexem związany od 2012r. Autor artykułów dla czasopism branżowych oraz ogólnopolskich portali informacyjnych oraz raportów prezentujących kondycję światowego i lokalnego rynku instrumentów pochodnych w ramach kwartalnika Quarterly Industry Report wydawanego nieprzerwane od 2012 roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj