Naga MarketsLogo Elemental HoldingElemental Holding szacuje możliwe spadki przychodów z działalności w okresie trwania pandemii koronawirusa o 50-60% – w zależności od segmentu działalności – i ogranicza działania inwestycyjne, podała spółka. W związku z przewidywanym spadkiem przychodów, spółka i jej podmioty zależne złożyły lub będą składały wnioski o pomoc w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Elemental przewiduje spadek przychodów z powodu koronawirusa

“W perspektywie najbliższych miesięcy sprzedaż grupy emitenta będzie pod silnym wpływem sytuacji partnerów handlowych. Niektórzy z nich w ostatnim okresie ograniczyli lub czasowo wstrzymali swoją działalność operacyjną, co będzie związane ze spadkiem poziomu sprzedaży w grupie kapitałowej emitenta, a w rezultacie będzie powodowało zmniejszenie przychodów emitenta. Ostateczna wielkość spadku poziomu sprzedaży będzie uzależniona od okresu ograniczenia działalności dostawców i odbiorców grupy kapitałowej spółki oraz szybkości przywrócenia standardowego poziomu zamówień z ich strony” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Elemental Holding rozpoznaje najwyższe ryzyko wpływu skutków COVID-19 po stronie sprzedaży towarów oraz po stronie zerwania łańcucha dostaw.

“Mając na względzie okres minionych 4 tygodni przed publikacją niniejszego raportu bieżącego, a także okoliczność zahamowania gospodarczego w skali krajowej oraz międzynarodowej, spółka szacuje możliwe spadki przychodów z działalności w okresie trwania epidemii jak poniżej:

a) w segmencie SAC o 60%;

b) w segmencie PCB o 50 %;

c) w segmencie WEEE o 50%;

d) w segmencie Non-Ferrous o 60%” – czytamy dalej.

Podmioty z należące do grupy kapitałowej podejmują działania mające na celu dostosowanie mocy produkcyjnych i skali działalności do aktualnych potrzeb rynkowych, zaznaczono

“Dodatkowo do momentu ostatecznego określenia wpływu COVID-19 na działalność emitenta, grupa czasowo ogranicza działania inwestycyjne. Realizowane będą tylko inwestycje już rozpoczęte oraz inwestycje niezbędne dla umożliwienia niezakłóconego kontynuowania działalności produkcyjnej” – podano także.

W związku z przewidywanym spadkiem przychodów spółka i jej podmioty zależne złożyły lub będą składały stosowne wnioski o pomoc w ramach wsparcia przewidzianego w tzw. tarczy antykryzysowej. Dodatkowo, w celu obniżenia kosztów pracy w niektórych spółkach grupy wprowadzono zmniejszony wymiaru podstawowego czasu pracy, obniżenie wynagrodzenia i wprowadzenie przestoju dla części załogi. Wprowadzone rozwiązania mają charakter czasowy i wynikają z dopasowania zapotrzebowania na wykonywaną pracę do obecnych warunków rynkowych, zaznaczono.

“Zgodnie z aktualną na dzień 20 kwietnia 2020 roku wiedzą, mając na uwadze nietypowość obecnej sytuacji, a także jej dynamiczny rozwój, w tym wprowadzanie reglamentacyjnych regulacji prawnych, emitent spodziewa się, iż skutki pandemii COVID-19 będą miały dalszy wpływ na przyszłe wyniki i działalność grupy” – podsumowano.

Pod koniec marca Elemental Holding podał, że oceniając skutki pandemii koronawirusa, rozważa wszystkie możliwe scenariusze, łącznie z możliwością zahamowania lub okresowego wstrzymania działalności, a w związku z tym także możliwość utworzenia niezbędnych rezerw i odpisów finansowych.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,78 mld zł w 2018 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here