Naga MarketsElektrobudowa: zmiany w Radzie Nadzorczej i mocne spadki na akcjach spółkiPo godzinie 12:30, 11 maja 2020, zakończyło się Walne Zgromadzenie spółki ELEKTROBUDOWA SA w upadłości. Poniższe uchwały zostały rozpatrzone pozytywnie, co będzie skutkować zmianami w Radzie Nadzorczej spółki.

  • Dymisja obecnych, oraz powołanie nowych członków Rady Nadzorczej spółki.
  • Podczas poniedziałkowej sesji, Elektrobudowa rośnie o blisko 40%, kurs przebił 4zł, przy obrotach na poziomie 2 mln zł.
  • Seria negatywnych informacji ze spółki, czy widać światełko w tunelu?

Najważniejsze postanowienia uchwalone podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Z funkcji członków Rady Nadzorczej spółki odwołano: Jacka Podgórskiego – Prezesa Zarządu, Adama Świegulskiego – Wiceprezesa Zarządu, Krzysztofa Czajkę – Członka Zarządu.

Określono liczbę Członków Zarządu na trzy osoby i powołano: Lucjana Giżyńskiego na Prezesa Zarządu, Wojciecha Bieńkowskiego na Wiceprezesa Zarządu, a także oddelegowano Cezarego Kubackiego (Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej) do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

Zobacz również: WIG-GAMES vs WIG-LEKI. Branżowe porównania indeksów w tle koronawirusa

Mocne spadki na akcjach spółki w ostatnich miesiącach

Kurs akcji w ciągu ostatnich 12 miesięcy mocno zniżkował. Apogeum spadków zostało osiągnięte podczas sesji w drugiej połowie marca i było pokłosiem informacji z 24 marca o ogłoszeniu upadłości spółki. Notowania zanurkowały wówczas do poziomów 1,2 zł za 1 akcję. Warto wspomnieć tutaj, że niecałe 12 miesięcy wcześniej walory były wyceniane na 12 zł. Kwiecień był miesiącem odreagowania po dynamicznych spadkach, a piątkowa i dzisiejsza sesja przyniosły bardzo dynamiczne wzrosty, kurs oscyluje obecnie w okolicach 3,8-4 zł.

Wykres notowań spółki Elektrobudowa (12 miesięcy). Źródło: stooq.com

Kwiecień przyniósł dla losów spółki powiew optymizmu. 2 kwietnia syndyk masy upadłościowej ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, poinformował o żądaniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał, wystosowanemu przez Porozumienie akcjonariuszy Spółki (będącego w posiadaniu 5,38% kapitału zakładowego Spółki). Celem powyższego miało być podjęcie uchwał dotyczących odwołania bieżących członków Rady Nadzorczej na poczet nowych kandydatów.

Kolejne dni przyniosły negatywny komunikat o zbyciu pakietu akcji przez OFE PZU Złota Jesień. 16 kwietnia z funkcji Członka Zarządu Spółki zrezygnował Hubert Staszewski, nie podając przyczyny rezygnacji. W międzyczasie spółka Mostostal Zabrze wyraziła wstępne zainteresowanie przejęciem, przez spółkę zależną przedsiębiorstwa pod firmą Elektrobudowa lub zorganizowanej jego części. Zabrzańska spółka informowała: “Podjęcie decyzji o przystąpieniu do wstępnych rokowań wpisuje się w realizację strategii rozwoju grupy Mostostal Zabrze na lata 2020-2022, w której emitent założył nabywanie aktywów oraz przejmowanie zespołów innych firm, których zakres działań jest zgodny ze strategią grupy i stanowi uzupełnienie jej oferty”.

Tuż po majówce z pełnienia swojej funkcji rezygnowali kolejni Członkowie Zarządu Elektrobudowy. Spółka powzięła informację o złożeniu rezygnacji z członkostwa w Zarządzie przez: Jacka Podgórskiego (Prezesa Zarządu), Adama Świegulskiego (Wiceprezesa Zarządu) a także Krzysztofa Czajki (Członka Zarządu).

Dzierżawa części przedsiębiorstwa ratunkiem dla spółki?

7 maja odbyła się Rada Wierzycieli spółki. Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka, Emitent] podał do wiadomości, o podpisaniu z Zarmen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Dzierżawcą umowę dzierżawy zorganizowanych części przedsiębiorstwa obejmujących:

  • zorganizowaną część przedsiębiorstwa „Produkcja”, w skład której wchodzi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji rozdzielnic i szynoprzewodów w zakładach w Tychach i Koninie, na okres od dnia 7 maja 2020 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. oraz,
  • zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Realizacja”, w skład której wchodzi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług [realizacji kontraktów] w branży energetycznej i przemysłowej, zlokalizowanej w Katowicach oraz w poszczególnych lokalizacjach, gdzie taka działalność jest prowadzona, na okres od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

ELEKTROBUDOWA jest firmą działającą w branży elektroinstalacyjnej. Spółka zajmuje się  usługami elektroinstalacyjnymi a także budową kompletnych obiektów dla energetyki i przemysłu. Spółka ma w swoim portfolio także produkcję urządzeń elektroenergetycznych. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1996 roku.

Autor poleca również:Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here