Naga MarketsElektrobudowa ma porozumienie z PSE ws. 'Modernizacji stacji 220/110 kV-Konin'Elektrobudowa w upadłości zawarła z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) porozumienie w sprawie rozliczenia umowy na wykonanie zadania pn. “Modernizacja stacji 220/110 kV – Konin”, podała spółka. Wpływ rozliczenia zostanie uwzględniony w wynikach 2020 r. w kwocie 21,1 mln zł w przychodach spółki, podano także. “Intencją porozumienia jest w szczególności przeniesienie przez spółkę na rzecz PSE w ramach rozliczenia umowy prawa własności urządzeń i materiałów, uchylenie niepewności co do części roszczeń stron powstałych w związku z realizacją umowy, odstąpieniem od umowy przez PSE oraz rozliczeniem umowy, a także uchylenie w zakresie określonym w porozumieniu sporu mogącego powstać pomiędzy stronami związanego z realizacją umowy” – czytamy w komunikacie.

Elektrobudowa w upadłości świadczy usługi budowlano-montażowe

Jak podano, zgodnie z porozumieniem strony uzgodniły treść protokołu odbioru bilansującego (POB) oraz protokół inwentaryzacyjny (PI) oraz zrzekły się bezwarunkowo i nieodwołanie prawa do kwestionowania ich treści.

Te artykuły również Cię zainteresują
“W konsekwencji uzgodnień treści PI oraz POB spółka ma wobec PSE roszczenie o zapłatę kwoty ok. 9,9 mln zł netto z tytułu nierozliczonych dotychczas robót i prac, które to roszczenia PSE uznaje w całości, a ponadto emitent w ramach rozliczenia umowy przeniesie na rzecz PSE prawo własności uzgodnionych urządzeń i maszyn dedykowanych do realizacji przedmiotu umowy za łączną kwotę ok. 11,2 mln zł netto” – czytamy także.

Wierzytelności spółki wobec PSE o których mowa powyżej w łącznej kwocie ok. 25,9 mln zł brutto (netto ok. 21,1 mln zł) zostaną uregulowane w ten sposób, że:

– PSE dokonuje potrącenia zobowiązań spółki z tytułu roszczeń powstałych ze spłatą podwykonawców w zakresie dotychczas niezaspokojonym w wysokości 9,1 mln zł,

– PSE dokona potrącenia wierzytelności z tytułu naliczonych wcześniej kar umownych w kwocie ok. 2,3 mln zł,

– wypłata kwoty ok. 2,7 mln zł zostanie wstrzymana na okres 4 miesięcy przez PSE na pokrycie roszczeń PSE wobec emitenta powstałych w związku z dokonaniem przez PSE płatności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców emitenta,

– w zakresie pozostałej kwoty tj. ok. 11,8 mln zł PSE dokona płatności na rzecz spółki, podano dalej.

“Wpływ rozliczenia porozumienia zostanie uwzględniony w wynikach 2020 roku w pełnej kwocie tj. 21,1 mln zł (wartość netto wystawionej faktury sprzedaży) w przychodach spółki. Emitent wskazuje jednocześnie, iż wcześniejsze skutki wypowiedzenia umowy zostały ujęte w wyniku finansowym roku 2019 r.” – podsumowano w materiale.

Elektrobudowa w upadłości świadczy usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here