Naga MarketsEksport w Polsce maleje o 1,8% r.r. - podaje GUS Według najnowszych danych GUS, po pierwszych dziesięciu miesiącach roku uzyskaliśmy w handlu zagranicznym nadwyżkę sięgającą 33,4 mld zł. Była ona niemal piętnastokrotnie wyższa niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Mankamentem jest to, że uzyskana ona została w warunkach spadku zarówno eksportu, jak i importu.

Handel zagraniczny pomaga polskiej gospodarce

Z danych GUS wynika, że od stycznia do września wartość polskiego eksportu wyniosła 746,3 mld zł i była o 1,8 proc. niższa niż przed rokiem. Z kolei import sięgnął 712,9 mld zł, co oznacza jego spadek o 5,9 proc. Te dysproporcje pozwoliły na osiągnięcie bardzo wysokiej nadwyżki handlowej, wspomagającej kondycję naszej gospodarki, łagodząc negatywne konsekwencje pandemii koronawirusa. Na saldo wymiany handlowej spory wpływ miały wahania kursów walut. W przeliczeniu na euro nasz eksport był niższy niż przed rokiem o 4 proc., a import o 8 proc. W ujęciu dolarowym zanotowano spadek odpowiednio o 4,6 i 8,6 proc. GUS zwraca uwagę na spadek eksportu do większości państw, jednak wyjątkiem były tu Stany Zjednoczone, których udział jednak jest wciąż niewielki (wynosi zaledwie 3 proc.), Szwecja (2,9 proc.) i Niemcy. Udział Niemiec w eksporcie zwiększył się z 27,8 do 28,5 proc. Po stronie importu wzrost miał miejsce w przypadku Chin i Korei Południowej. Udział chińskiego importu do naszego kraju wzrósł z 12,1 do 14,3 proc.

W porównaniu do pierwszych dziesięciu miesięcy ubiegłego roku jedynie niewielkie zmiany zaszły w odniesieniu do poszczególnych kierunków naszego eksportu i importu. Z 87,1 do 86,2 proc. obniżył się udział państw rozwiniętych w eksporcie, w tym niewielkie spadki miały miejsce w odniesieniu do krajów Unii Europejskiej, jak i strefy euro. W tym ostatnim przypadku udział eksportu obniżył się z 57,7 do 57,,5 proc. Udział krajów rozwijających się w polskim eksporcie zwiększył się z 7 do 7,7 proc., ale wciąż pozostaje na bardzo niskim poziomie.

Biorąc pod uwagę poszczególne grupy towarów, najmocniej rósł eksport olejów i tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 28 proc.), napojów i tytoniu (o 18,1 proc.), żywności i zwierząt (o 7,7 proc.) oraz wyrobów chemicznych (o 6,3 proc.). Eksport maszyn i urządzeń obniżył się o 5,3 proc. Po stronie importu największą dynamikę wzrostu także notowano w przypadku olejów i tłuszczów oraz napojów i tytoniu, a także żywności.

Potwierdzenie danych w statystykach NBP

Dobre dane GUS znajdują też potwierdzenie w opublikowanych pod koniec poprzedniego tygodnia informacjach zbieranych przez Narodowy Bank Polski. Według nich we wrześniu eksport liczony w złotych był prawie 7,5 proc. wyższy niż rok wcześniej, a import wzrósł jedynie o 4,3 proc. W efekcie nadwyżka handlowa wyniosła 5,5 mld zł i była prawie dwukrotnie wyższa niż w październiku 2019 r., choć nie tak wysoka jak w maju i czerwcu, gdy sięgała od 6,6  do 11 mld zł. W lipcu i sierpniu stopniała natomiast do 3,6-4,4 mld zł. W przeliczeniu na euro dane nie były już tak dobre, bowiem eksport wzrósł 4,6 proc., import o 1,5 proc. Dobrą informacją jest utrzymująca się wysoka, sięgająca 7,8 mld zł nadwyżka w sektorze usług. Przychody z tego tytuły wyniosły we wrześniu 21,8 mld zł, a wydatki sięgały niespełna 14 mld zł., choć w wartościach bezwzględnych oznacza to jednak wyraźny spadek, w przypadku eksportu o prawie 10 proc., a w imporcie o 6,6 proc. Jak widać, skutki pandemii mocniej odczuwa sektor usług, niż handel towarami, co jest zjawiskiem dość naturalnym biorąc pod uwagę zarówno różnego rodzaju restrykcje administracyjne, jak i ograniczenia aktywności konsumentów oraz podmiotów gospodarczych.

Nadwyżka handlowa jest jednym z czynników wspomagających polską gospodarkę, co w horyzoncie poprzednich dwóch kwartałów oznacza łagodzenie tempa spadku PKB, a w perspektywie poprawy globalnej koniunktury daje duże szanse na silny wzrost, być może już w przyszłym roku. Dodatni bilans handlowy dobrze świadczy zarówno o naszych eksporterach, jak i o zrównoważonej strukturze gospodarki, choć w znacznej mierze pomaga mu również osłabienie złotego.

Autor poleca również: Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here