Naga MarketsEUR/USD

Dynamiczny ruch w dół, który oglądaliśmy w minionym tygodniu na rynku EUR/USD oznacza wybicie dołem z budującej się przez ostatnie dwa miesiące konsolidacji. Uwzględniając układ cykli, może to sugerować problemy eurodolara aż do czerwca br., gdzie modelowo powinno wystąpić dno średnioterminowego cyklu (patrz pierwszy z powyższych wykresów). W krótkim terminie jednak, jak widać to na obydwu załączonych wykresach, kurs EUR/USD dociera do ważnych wsparć co ma miejsce mniej więcej w połowie głównego cyklu. Połowa cyklu zazwyczaj generuje co najmniej większe odbicia, tym bardziej jeśli poprzedza ją test ważnych wsparć lub oporów. W miniony piątek rynek podjął już próbę odwrócenia trendu, odbijając mocno w ostatnich godzinach handlu po teście ważnych wsparć. Spowodowało to utworzenie ładnej, dziennej formacji młota, co może oddziaływać pro wzrostowo na eurodolara na pierwszych sesjach nowego tygodnia. Dla mnie ważnym, lokalnym oporem są okolice 1,2165 i jeśli kurs EUR/USD zdołałby ponad ten opór wrócić, to sygnały cyklicznego, większego odbicia zostałyby dla mnie wygenerowane. W takim przypadku celem dla omawianego rynku mogłyby być okolice 1,23-1,2350 w perspektywie kilku, kilkunastu sesji. Czy cykliczne odbicie (związane z fazą połówkową głównego cyklu) jest wariantem preferowanym już z obecnych poziomów cenowych ? Moim zdaniem dopóki utrzymamy się powyżej 1,2070, to tak. W alternatywnym przypadku, kurs EUR/USD mógłby jeszcze zejść do okolic 1,200 gdzie obecnie znajduje się dolne ograniczenie budującej się od połowy lutego konsolidacji.

 

       EUR/USD WSPARCIE OPÓR
Najbliższy 1,2070 1,2165
Istotny 1,2000 1,2350

 

USD/CAD

Dynamiczne wzrosty USD/CAD były w pierwszej części minionego tygodnia kontynuowane do czasu dotarcia przez kurs tej pary do ważnej strefy oporów, którą prezentuję na drugim z powyższych wykresów. Patrząc na strukturę całe zwyżki budującej się od minimów z 18 kwietnia wydaje się, że jest ona już wypełniona, a to może oznaczać rozpoczęcie większej korekty spadkowej. Taka korekta może potrwać kilka dni. Jej modelowym celem jest dla mnie strefa 1,2765-1,2720, której genezę pokazałem na drugim z powyższych wykresów. Scenariusz z w. korektą w takim zakresie jest obecnie dla mnie scenariuszem preferowanym. Taki scenariusz zostałby dla mnie zanegowany jeśli w ciągu najbliższych dni pokonalibyśmy 1,2920, gdzie widzę istotne opory.

USD/CAD WSPARCIE OPÓR
Najbliższy 1,2765 1,2900
Istotny 1,2720 1,2920

 

 

GBP/USD

Pokonanie ważnych wsparć, słabe odbicie i kontynuacja dynamicznego osłabiania funta względem dolara, to krótki opis zachowania rynku GBP/USD z ostatnich sesji. Jak widać na drugim z powyższych wykresów, w miniony piątek zbliżyliśmy się do kolejnych ważnych wsparć, które mogą spowodować jakieś odbicie na tej parze. Dla mnie jednak techniczny obraz indeksu reprezentującego siłę funta brytyjskiego ostrzega przed możliwością przyspieszenia osłabiania tej waluty. Na wykresie ww. instrumentu testujemy obecnie dolne ograniczenie długoterminowej formacji klina kończącego i jeśli wybijemy się z niej dołem, to proces osłabiania GBP może przyspieszyć. W takim przypadku to samo mogłoby się stać z GBP/USD. Jeśli prezentowane na drugim z powyższych wykresów wsparcie na GBP/USD zostałoby pokonane, to droga  w kierunku 1,3565 mogłaby zostać otwarta. Genezę ww. poziomu pokazałem również na drugim z powyższych wykresów.

Jak zatem widać początek nowego tygodnia będzie ważny dla siły funta, w tym do dolara. Moim zdaniem szanse na kontynuację spadków przynajmniej do okolic 1,3715 w perspektywie jednej, dwóch sesji są spore, a dalszy potencjał zostałby uwolniony po odpowiednich zmianach na GBP Index.

GBP/USD WSPARCIE OPÓR
Najbliższy 1,3715 1,3808
Istotny 1,3565 1,3915

 

USD/JPY

Przyspieszenie wzrostów i pokonanie z marszu wszystkich najbliższych oporów, to najkrótszy opis zachowania rynku USD/JPY z kilku ostatnich sesji. Póki co kurs omawianej pary dotarł do okolic 109,50 i po krótkiej konsolidacji rozpoczął prawdopodobnie większą korektę. Dla mnie ta korekta powinna mieć lokalny zasięg i po jej zakończeniu trend umacniania dolara względem jena powinien być kontynuowany. Modelowym celem dla takiej korekty jest dla mnie strefa 108,75-108,0, której genezę pokazałem na drugim z powyższych wykresów. Jeśli od tej strefy nastąpi mocne odbicie, to dla mnie droga w kierunku 112,20 powinna zostać otwarta. W tych okolicach znajduje się górne ograniczenie długoterminowego kanału spadkowego, które dla mnie jest celem dla rozpoczętej 23 marca fali wzrostowej.

USD/JPY WSPARCIE OPÓR
Najbliższy 108,75 109,55
Istotny 108,00 112,20


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here