Naga MarketsEcho Investment ma wstępną umowę zakupu ok. 66% akcji ArchicomuEcho Investment podpisało umowę przedwstępną zakupu pakietu 66,01% akcji wrocławskiej spółki deweloperskiej Archicom (uprawniających do ok. 65,99% głosów na walnym zgromadzeniu), podały spółki. Jak podkreśla Echo Investment, po sfinalizowaniu transakcji grupa Echo-Archicom będzie największym deweloperem mieszkaniowym w Polsce – tylko w 2021 r. rozpocznie łącznie budowę 7 tys. mieszkań na sprzedaż oraz na wynajem.

Echo Investment podpisało umowę przedwstępną zakupu pakietu akcji spółki Archicom

“Pani Dorota Jarodzka-Śródka, pan Kazimierz Śródka, pan Rafał Jarodzki (sprzedający) oraz Echo Investment S.A. (kupujący) zawarli w dniu 17 lutego 2021 roku przedwstępną umowę sprzedaży udziałów i akcji dotyczącą pośredniego nabycia pakietu 16 945 487 akcji w kapitale zakładowym emitenta, stanowiących łącznie około 66,01% kapitału zakładowego i uprawniających łącznie do 21 039 375 głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, co stanowi około 65,99% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu emitenta” – czytamy w komunikacie Archicomu.

Te artykuły również Cię zainteresują
Nabycie przez kupującego wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym Archicomu zostanie dokonane pośrednio poprzez nabycie wszystkich udziałów i, odpowiednio, wszystkich akcji w kapitale zakładowym następujących akcjonariuszy Archicomu: DKR Investment sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz DKR Invest S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Zawarcie umowy przyrzeczonej i zamknięcie transakcji nastąpi pod warunkiem zawieszającym wydania przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na dokonanie koncentracji w ramach transakcji, podano także.

“Zgodnie z zawiadomieniem, cena za udziały DKR i Akcje DKR wynosić będzie 425 093 000 zł. Cena DKR zostanie powiększona o kwotę odsetek narosłych od dnia 15 marca 2021 r. do dnia zamknięcia transakcji, liczonych według rocznej stopy oprocentowania równej 6% oraz będzie podlegała korektom określonym w umowie” – czytamy dalej.

Część ceny DKR zostanie zapłacona poprzez potrącenie z zobowiązaniem sprzedających do opłacenia obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 188 mln zł, oprocentowanych według rocznej stopy oprocentowania w wysokości 5%, z datą zapadalności przypadającą po 3 latach i 6 miesiącach, które kupujący wyemituje w związku z transakcją i które zostaną nabyte przez sprzedających. Obligacje zostaną dopuszczone do obrotu zorganizowanego na ASO Catalyst, zgodnie z warunkami emisji odpowiadającymi dotychczasowym emisjom obligacji przez kupującego, podano także.

“Po sfinalizowaniu transakcji grupa Echo-Archicom będzie największym deweloperem mieszkaniowym w Polsce – tylko w 2021 r. rozpocznie łącznie budowę 7 tys. mieszkań na sprzedaż oraz na wynajem. Przejęcie jest zgodne ze strategicznym celem Echo Investment, jakim jest osiągnięcie pozycji ogólnopolskiego lidera w sektorze mieszkaniowym” – czytamy dalej.

“Nasza grupa staje się największym deweloperem budującym mieszkania na sprzedaż i na wynajem w Polsce. Tylko w 2021 r. rozpoczynamy budowę 7 tys. mieszkań, a łącznie nasz bank ziemi daje możliwość wybudowania ponad 15 tys. mieszkań na sprzedaż w najbliższych latach. W połączeniu firm widzimy wiele synergii, możliwości rozwoju oraz wymiany know-how. Silna marka Archicomu zapewnia naszej grupie wiodącą pozycję na niezwykle atrakcyjnym rynku, jakim jest Wrocław. Fundamentalnie wierzymy w potencjał polskiego rynku mieszkań, który jest odporniejszy na wahania cykliczne oraz mniej kapitałochłonny. Warto podkreślić, że zamierzamy zachować dywersyfikację działalności. Pozostaniemy aktywni w sektorze komercyjnym, utrzymując pozycję w pierwszej trójce deweloperów biurowych” – powiedział prezes Echo Investment Nicklas Lindberg, cytowany w komunikacie.

W 2020 roku Echo Investment rozpoczęło budowę i sprzedaż lokali w dziewięciu projektach, które powiększyły ofertę o ponad 1,5 tys. mieszkań. Spółka sprzedała 1570 mieszkań i jako jedna z nielicznych firm na rynku zwiększyła sprzedaż o 16%. Archicom, sprzedając w 2020 roku blisko 1 tys. mieszkań w samym Wrocławiu, umocnił pozycję rynkowego lidera. Łącznie Echo Investment i Archicom mają około 4 tys. mieszkań w budowie i ponad 15 tys. w banku ziemi do realizacji w najbliższych 3-5 lat, wskazano także w materiale.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2019 r. miała 880,13 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego realizujący projekty także w Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here