Naga MarketsechoEcho Investment i Bank Pekao zawarły umowę emisyjną, ustanawiającą program emisji niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela do łącznej kwoty (wartości nominalnej) wyemitowanych i niewykupionych obligacji wynoszącej 100 mln euro, podała spółka.

Echo Investment planuje emisję obligacji

Obligacje będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

“Emitent dopuszcza możliwość przeprowadzenia emisji w ramach programu emisji pierwszej serii obligacji, z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych. Obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela, denominowane w euro i oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej o okresie zapadalności nie dłuższym niż 5 lat. Ostateczne parametry obligacji będą ustalane w drodze rozmów z inwestorami i będą podlegały zatwierdzeniu przez zarząd emitenta. Decyzje dotyczące emisji kolejnych serii będą uzależnione od aktualnych warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2019 r. miała 880,13 mln zł skonsolidowanych przychodów.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here