Naga MarketsIndeks WIG-Informatyka zyskuje od początku roku niemal 40%, w sierpniu pokonując granicę 4 tysięcy punktów. To jednak na małym parkiecie GPW doszukiwać można się prawdziwych gwiazd polskiej branży IT, które gwarantowały inwestorom trzycyfrowe stopy zwrotu. Mowa tutaj o EC2 oraz Suntech, które od początku 2020 (YTD) rosną kolejno o 280% oraz 125%.

  • W poniższym artykule przeanalizowano sytuację finansową, szanse i zagrożenia stojące przed wspomnianymi spółkami
  • EC2 oraz Suntech działają w sektorze IT i notowane są na NewConnect
  • EC2 po teście poziomu 4 zł na początku miesiąca korygował w okolice 3 zł, odbijając od technicznego wsparcia
  • Suntech ma na koncie silniejszą korektę z pułapu 1,8 zł ponownie poniżej poziomu 1 zł, który obecnie odgrywa rolę oporu

EC2 – 280% wzrostu od początku roku

Spółka tworzy rozwiązania informatyczne, doradza przy projektach IT, przeprowadza audyty i ulepsza istniejące rozwiązania oraz określa wymogi dla systemów. Realizuje projekty dla różnych firm zarówno dużych jak i małych. Obsługuje także jednostki administracji publicznej. Specjalizuje się w kryptografii, językach programowania C++, .Net, Java, platformach Sharepoint i Net MVC.

Te artykuły również Cię zainteresują
Analiza finansowa

Spółka zaczęła zarabiać w 2 kw. 2019 roku. Ostatnie cztery kwartały to przychody rzędu miliona złoty (+-). Zysk netto jest mniej stabilny i zmieniał się od 350 tysięcy zł w 3 kw. 2019 roku, do 184 tysięcy zł w 2 kw. 2020 roku. Koszty działalności wraz z wybuchem epidemii wzrosły do 795 tysięcy zł w 2 kw. 2020r.

W 2019 roku konsorcjum zarobiło 750 tysięcy zł netto, w 2020 roku suma ta powinna nieznacznie przekroczyć milion złoty, w związku z czterema zyskownymi kwartałami w miejsce trzech kwartałów w 2019 roku. Na giełdzie kapitalizacja grupy wynosi obecnie ponad 8 milionów zł i wzrosła o 252% (YTD). Pomimo tych wzrostów konsorcjum zachowuje bardzo przyzwoite wskaźniki w porównaniu do firm całego sektora.

  • C/Z – 8,04 (sektor 22)
  • C/WK – 4,35 ( 6,47 )

Kapitał własny na koniec pierwszego półrocza br. w stosunku do analogicznego okresu w zeszłym roku wzrósł z 940 tysięcy zł do 1,91 mln zł. Zadłużenie kapitału własnego spadło z 0,21 w 2 kw. 2019 roku do 0,13 w 2 kw. 2020 roku!

Rozwój

W raporcie za 2 kw. 2019 roku można przeczytać o kilkunastu pracownikach zatrudnionych na umowy zlecenia i tylko o trzech pracujących na pełen etat. W 2 kw. 2020 roku było już 7 pracowników na pełnym etacie, stąd z pewnością wyższe koszty działalności. Nie ma rozwoju bez inwestowania, jeśli firma chce mieć więcej klientów, musi zatrudniać więcej pracowników.

Spółka planuje obecnie rozwój w sektorze e-medycyny. Powstała już druga firma w pełni zależna od EC2 – Tech Med House, będzie pełniła funkcję akceleratora biznesu zrzeszającego ekspertów w swoich dziedzinach. Z oferty będą mogły skorzystać start’upy w każdej fazie rozwoju. Firmy z najlepszymi pomysłami otrzymają wsparcie w zakresie działań IT, marketingu, sprzedaży i pozyskaniu kapitału potrzebnego na rozwój.

– Główne cele strategiczne Spółki związane są z planami utrzymania tendencji wzrostowej w zakresie zysków netto z realizacji projektów dla administracji publicznej przy jednoczesnym rozwoju Spółki w zakresie wprowadzenia nowych usług IT, produktów. Rozwój działalności związanej ze wsparciem dla startupów z branży e-zdrowia i stworzeniem silnej grupy software house’ów konkurencyjnej dla wielkich graczy stanowić ma uzupełnienie i rozszerzenie głównej działalności Spółki – czytamy w raporcie spółki.

Zagrożenia

Podstawowym zagrożeniem może być druga fala wywołana COVID-19 i w zawiązku z tym mniejsze zapotrzebowanie na usługi. Konkurencyjność w branży także może stanowić pewne zagrożenie, nie ma dużej bariery wejścia do gry. Tak naprawdę dwóch dobrych informatyków i programistów, może wprowadzić na rynek swój lepszy produkt.

Akcjonariat spółki jest rozproszony (free float 77%). Najlepiej jest, jeśli zwłaszcza w tak małych spółkach, rada nadzorcza, prezes posiadają duży udział, gdyż wtedy najbardziej zależy im na rozwoju spółki. Kolejnym zagrożeniem jest wielkość grupy. Niska płynność na giełdzie, może się skończyć różnymi dziwnymi ,,wybiciami”. Przy zakupie dużego pakietu, nie łatwo jest się szybko wycofać bez szwanku na kursie akcji. Konsorcjum decydowanie ma potencjał, ale można kupować jego akcje tylko do zrównoważonego portfela i za niewielki udział kapitału (3-5%)!

Suntech zyskuje 125% w 2020 roku

Suntech zajmuje się rozwijaniem i wdrażaniem systemów informatycznych. Klientami spółki są firmy z sektorów telekomunikacyjnego, bankowego, energetycznego oraz transportowego. Oferta spółki obejmuje m.in. systemy inwentaryzacji zasobów sieci telekomunikacyjnej oraz platformę wspierającą procesy pozyskiwania, obsługi i rozliczania klientów operatorów telekomunikacyjnych.

Analiza finansowa

Najważniejszy wskaźnik rozwoju, czyli zysk netto, jest bardzo niestabilny! Wynik netto roczny waha się od straty na poziomie 1,2 mln zł, do rekordowego 2019 roku i zysku na poziomie 1,9 mln zł. Wartość rynkowa spółki oscyluje w okolicach 15 mln zł, wzrosła YTD już o 142%! Weźmy teraz pod lupę parę najważniejszych wskaźników grupy za 2 kw. 2020 roku :

  • C/Z – 7,88 -bardzo przyzwoity wskaźnik.
  • C/Z – 3,59 – biorąc pod uwagę branżę, także bardzo konserwatywny wynik.

Kondycja finansowa spółki i możliwość nie wypłacalności jest praktycznie zerowa na podstawie wskaźnika Altmana – 13,1 (źródło Biznesradar.pl)

– W II kwartale 2020 roku Spółka uzyskała przychód ze sprzedaży w wysokości 3,2 mln. PLN oraz zysk brutto/netto 145 tys. PLN. Są to wartości porównywalne do wyników za analogiczny okres w ubiegłym roku. Umowy Spółki realizowane były zgodnie z planem, pomimo utrudnień w pracach wdrożeniowych spowodowanych ograniczeniami w bezpośrednim kontakcie z klientami – napisano komentarz w raporcie odnośnie 2 kw. 2020 r.

Zadłużenie ogólne spółki wzrosło o 45% kw./kw. z 0,13 do poziomu 0,19, co nadal jest bezpiecznym wskaźnikiem, ale należy o nim pamiętać przy następnych raportach. Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej także regularnie ulega poprawie osiągając wartość 1,77 w 2 kw. 2020 r.

Rozwój i zagrożenia

W 2 kw. 2020 roku spółka zakończyła prace nad kolejną wersją systemu SunVizion. Wersja 16.1 rozbudowana została o funkcjonalności związane z inwentaryzacją zasobów logicznych sieci, zarządzaniem majątkiem sieciowym oraz realizacją zamówień usług abonenckich. Udoskonalono także algorytmy optymalizujące proces planowania nowych segmentów sieci.

Wydarzeniem o nietypowym charakterze był rozwój i utrzymywanie się pandemii. Spółka wdrożyła i realizowała model pracy zdalnej, dzięki czemu ograniczenia związane z utrzymywaniem dystansu społecznego nie miały znaczącego wpływu na wydajność pracy firmy. W miarę znoszenia ograniczeń, konsorcjum przechodziło na model pracy mieszanej, czyli pracy części zespołu w biurze, podczas gdy druga część pracowała zdalnie. Obecnie na pełen etat zatrudnionych jest 49 osób, rok temu było to 41 osób, co pokazuje wzrost na poziomie 20%!

Grupą docelową spółki są organizacje działające na rynku telekomunikacyjnym, który należy do sektorów gospodarki w najmniejszym stopniu dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii. Spółka nie jest w stanie jednoznacznie określić, jak pandemia wpłynie na popyt na rozwiązania OSS w dłuższej perspektywie czasowej. Doraźnie odczuwane jest spowolnienie procesów zakupowych, co ma wpływ na szybkość podpisywania nowych umów.

W akcjonariacie spółki możemy dostrzec pozytywne sygnały dla inwestorów:

  • Piotr Saczuk – prezes spółki posiada 22,40 % akcji.
  • Wojciech Franczak – wiceprezes posiada 14,98 % udziałów.

Oznacza to, że osoby decyzyjne w grupie, czerpią także największe korzyści z rozwoju i wzrostu wartości na rynku.

Oczywistym zagrożeniem jest rozwój pandemii. Średni volumen obrotów z ostatnich trzech miesięcy to zaledwie 64 tysiące złoty. Utrudnia to oczywiście wejście i wyjście z inwestycji i powiększa spread. Dużym zagrożeniem, o którym należy pamiętać, to duży wzrost kosztów i inwestycji, który może się skończyć stratami netto lub słabymi wynikami na plusie.

Jak widać na wykresie, spółka weszła w trend spadkowy od miesiąca, bardzo ważnym punktem wsparcia będzie 0,9 zł. Po przekroczeniu tej bariery, rynek może spaść, z drugiej strony obrona tego poziomu może spowodować wybicie w górę. Na wykresie widać także, jak volumen spółki praktycznie zamarł po wybiciu pierwszej zwyżki. Warte uwagi jest także to o ile mniejszy volumen był potrzebny do wybicia ATH. Spółka ta podobnie jak wymieniona pierwsza może stanowić mały dodatek do konserwatywnego portfela, ale na pewno nie być jego główny składnikiem.

Witold Konopko

Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podjęte na ich podstawie, ani za potencjalnie poniesione szkody lub zyski, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here