Naga Markets



Flaga Unii EuropejskiejOstatnie badania Europejskiego Banku Centralnego (EBC) wskazują, że możliwe jest opracowanie systemu płatności opartego na walucie cyfrowej banku centralnego (CBDC), który chroni prywatność użytkowników.

Zgodnie z raportem zatytułowanym „Badanie anonimowości walut cyfrowych banku centralnego”, Europejski System Banków Centralnych (ESBC) zaprojektował algorytm proof-of-concept (PoC), który umożliwia anonimowość w sieci CBDC. Jest to częścią trwających badań dot. CBDC i ich potencjalnych korzyści dla społeczeństwa. Dedykowany PoC został opracowany we współpracy z firmami technologicznymi R3 i Accenture.

PoC autorstwa EBC

Eksperci w ramach badań wykorzystali platformę typu blockchain open source R3 Corda. Wszystko działo się we współpracy z bankiem centralnym i organem ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Każda ze stron była reprezentowana w sieci przez węzeł, który obsługiwał CorDapp, który umożliwia przenoszenie zasobów między podmiotami.

W ramach PoC bank zbudował rozwiązanie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy / zwalczaniu finansowania terroryzmu (CFT), które zapewnia jednak anonimowość tożsamości użytkowników i historii transakcji, tj. ani bank centralny, ani pośrednicy inni niż wybrani przez użytkownika nie mogli zobaczyć tych danych.

„Aby chronić prywatność użytkowników, nie ma dostępu do danych, takich jak wartości transakcji, adresy użytkowników lub historie stanów” – czytamy w raporcie.

Jak twierdzą eksperci “przy użyciu platformy Corda można zbudować uproszczony system płatności CBDC, który chroni prywatność użytkowników w przypadku transakcji o niższej wartości, przy jednoczesnym zapewnieniu, że transakcje o wyższej wartości podlegają obowiązkowym kontrolom AML / CFT.”

Problemy

Bank zauważył jednak szereg problemów, które rzekomo muszą zostać poprawione, w tym zmniejszenie ilości informacji widocznych dla stron nieuczestniczących w transakcjach oraz zdolność użytkowników do uzyskiwania dostępu do sald CBDC.

Bank zauważył ponadto, że kwestie skalowalności nie zostały rozwiązane ani przetestowane w PoC i że należy również zbadać interoperacyjność z systemem rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym.

Obawy regulatora dotyczą wielu CBDC

Badania EBC wydają się też uwzględniać obawy wyrażone wcześniej przez światowe organy regulacyjne dotyczące walut cyfrowych. Władze Unii Europejskiej wskazały już wiele zagrożeń i problemów związanych z adopcją stablecoinów, argumentując, że jeśli zostaną one przyjęte na skalę globalną, stanowią zagrożenie dla suwerenności monetarnej, prywatności i bezpieczeństwa cybernetycznego.



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here