Naga MarketsEBC, ECB, europejski bank centralny, bank, euro, ComparicEuropejski Bank Centralny (EBC), 26 kwietnia zdecydował się utrzymać ścieżkę swojej dotychczasowej polityki pieniężnej bez zmian, pozostawiając stopy procentowe na tym samym poziomie i wprowadzając jedynie kosmetyczne modyfikacje do treści oświadczenia polityki pieniężnej. W efekcie, wszystko zależne jest od Mario Draghi’ego, który zabierze głos o 14:30. Decyzja banku nie wywołała wyraźniejszych ruchów na parach z euro.


Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów EBC postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym na koniec dnia pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio 0,00%, 0,25% oraz −0,40%. Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym poziomie przez dłuższy okres, zdecydowanie przekraczający horyzont czasowy zakupów aktywów netto” – informuje komunikat prasowy EBC.

Jeśli chodzi o niestandardowe środki polityki pieniężnej, Rada Prezesów potwierdza, że zamierza prowadzić zakupy aktywów netto, na obecnym poziomie 30 mld euro miesięcznie, do końca września 2018, a w razie potrzeby jeszcze dłużej – w każdym razie tak długo, aż stwierdzi trwałe dostosowanie ścieżki inflacji odpowiadające celowi inflacyjnemu. Eurosystem będzie reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu skupu aktywów przez dłuższy czas po zakończeniu zakupów aktywów netto, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie istniała taka potrzeba. Przyczyni się to do zapewnienia zarówno korzystnych warunków płynnościowych, jak i odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej.

Treść krótkiego oświadczenia PolMon pozostała więc praktycznie bez zmian w stosunku do publikacji marcowej. Konferencję prasową z udziałem M. Draghi’ego można śledzić bezpośrednio w serwisie YouTube:

Jeżeli chodzi o reakcję EUR na najnowsze doniesienia z EBC, to w pierwszej minucie Eurodolar przesuwał się w zakresie zmienności kilkunastu pipsów testując opór intraday wyznaczany przez czwartkowe maksima. Od dołu cenę blokuje obecnie 33SMA, natomiast w szerszej perspektywie PP M2 na 1,2160 powinien zatrzymać niedźwiedzią szarżę:

EUR/USD M15


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here