Naga MarketsJak wskazują najnowsze doniesienia Europejski Bank Centralny planuje płacić bankom komercyjnym za branie pożyczek. Wszystko za sprawą widma spowolnienia gospodarczego w strefie euro, które może się przerodzić w głębszą recesję. EBC stara się znaleźć sposób na wsparcie wzrostu gospodarczego, który wydaje się coraz bardziej niepewny. Przez wielu inwestorów takie działanie wskazuje na coraz większą bezsilność banku centralnego.


Zobacz również: Dania sprzeciwia się EBC! Zamierza zdelegalizować banknoty 500 euro

Te artykuły również Cię zainteresują
Rośnie bezradność Europejskiego Banku Centralnego w obliczu spowolnienia

Koszt nowego długoterminowego finansowania dla banków, które zwiększą wielkość kredytu powyżej pewnego poziomu będzie niższy niż główna stopa refinansowania, przy czym mediana wstępnych szacunków wskazuje na różnicę 20 punktów bazowych. W obecnych warunkach takie działanie skutecznie zapewniłoby bankom dodatkowe źródło dochodu z odsetek, ponieważ zmagają się one ze słabą rentownością i wolniejszą ekspansją. Szczegóły dotyczące dokładnego planu działania operacji refinansujących będą znane najprawdopodobniej w czerwcu podczas posiedzenia EBC.

Mario Draghi, prezes EBCW trakcie ostatniego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego zdecydowano, iż podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym poziomie przynajmniej do końca 2019, a nie do lata 2019 jak zakładano dotychczas. Tak gołębia zmiana retoryki EBC w połączeniu z ujemną rewizją prognoz gospodarczych i inflacyjnych doprowadziły do znacznej wyprzedaży wspólnej waluty.

Pogarszające się perspektywy gospodarcze skłoniły decydentów do szukania pomysłów na to w jaki sposób system międzybankowy może otrzymać wsparcie po latach słabej inflacji. EBC szuka sposobów na złagodzenie skutków ubocznych ujemnych stóp procentowych o czym dyskutowano na marcowym posiedzeniu.

EBC podobnie jak inne banki centralne nie może zrobić wiele, aby bezpośrednio wpłynąć na wzrost gospodarczy lub inflację. Ich główny wpływ polega na zachowaniu płynności, co jest bardzo ważne, ale to wszystko, co mogą zrobić. Rosnąca bezradność banku centralnego przeraża inwestorów tak samo, jak obawy przed brakiem wzrostu – powiedział dyrektor Argyll Europe Alastair Winter.

Rośnie niepewność wśród banków centralnych rozwiniętych gospodarek

W bankach centralnych w rozwiniętych gospodarkach mają miejsce w tym roku duże zmiany, w tym w amerykańskiej Rezerwie Federalnej, która zdecydowała zaprzestać dalszego podnoszenia stóp. Oczekuje się, że EBC podniesie stopy w przyszłym roku, a ankieta Bloomberga wskazuje na pierwszy wzrost między grudniem 2019 r., a czerwcem 2020 r. W tym samym czasie Wielka Brytania dalej nie zawarła porozumienia w sprawie warunków wyjścia z Unii Europejskiej, które pierwotnie zaplanowano na 29 marca. Respondenci badania twierdzą, że nieuporządkowany Brexit stanowi istotne zagrożenie dla regionu 19 krajów.

Nawet najlepsze wysiłki EBC, aby wzmocnić akcję kredytową i wzrost za pomocą omawianych obecnie narzędzi mogą nie wystarczyć. Ekonomiści oczekują, że całkowity popyt na nowe długoterminowe pożyczki wyniesie około połowy kwoty wydatkowanej w poprzedniej rundzie TLTRO rozpoczętej trzy lata temu.

EBC będzie dostarczać inwestorom gołębiego wydźwięku podczas następnych kilku posiedzeń Rady Prezesów. Będzie to obejmowało wzmocnienie przesłania co do obecnych wytycznych i ustanowienie bardzo hojnych warunków dla TLTRO-III. Mogą również połączyć obniżkę stopy depozytowej z wprowadzeniem wielopoziomowych stóp procentowych. Jednak te posunięcia będą miały niewielki wpływ na gospodarkę. – powiedział Andrew Kenningham, główny ekonomista Capital Economics.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here