CMC Markets

Najnowsze zmiany ogłoszone przez ESMA oznaczają, że od 1 sierpnia maksymalna dźwignia zostanie ograniczona do 30:1, a dla niektórych instrumentów nawet do 2:1. Możesz jednak uzyskać możliwość zachowania dotychczasowej dźwigni lub otrzymania większej, jeśli spełnisz dwa z trzech poniższych kryteriów:

  • Zawarłeś transakcje o wartości stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50 000 euro* każda, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów (wartość taką możesz osiągnąć np. po zawarciu 10 transakcji o nominale 0,5 lota na parze EURUSD)
  • Wartość Twojego portfela instrumentów finansowych łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład** wynosi co najmniej równowartość w złotych 500 000 euro
  • Pracujesz lub pracowałeś w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich (do potwierdzenia umiejętności wystarczy przesłanie CV).

Przez wartość należy rozumieć wartość nominalną transakcji na kontraktach na różnice (CFD), np. równowartość 50 000 euro zostaje osiągnięta po zawarciu transakcji na 0,5 lota instrumentu EURUSD

Co zyskasz, zostając klientem profesjonalnym?

  • Dźwignię finansową do 200:1
  • Ochronę przed ujemnym saldem – Klienci profesjonalni nadal będą korzystać z ochrony przed ujemnym saldem, co oznacza, że straty nie mogą przekroczyć, ale mogą być równe wpłaconemu depozytowi
  • Segregację twoich środków – będziemy nadal segregować twoje pieniądze zgodnie z istniejącymi warunkami
  • Prawo do złożenia wniosku o zmianę kategoryzacji w dowolnym momencie, jeśli chcesz zostać ponownie zaklasyfikowany jako klient detaliczny.

ZOSTAŃ KLIENTEM PROFESJONALNYM 

Jakie zmiany wprowadził ESMA?

W dniu 27 marca ESMA opublikował oświadczenie wyszczególniające szereg regulacji dotyczących kontraktów CFD. Większość z nich została już wdrożonych w naszym domu maklerskim, w związku z czym nie odczujesz większych zmian. Jednak największa zmiana dotyczy ograniczenia dźwigni finansowej dla klientów detalicznych od 30:1 do 2:1  w nadchodzących miesiącach, w zależności od zmienności bazowego składnika aktywów.
Ograniczenia te nie będą dotyczyć klientów profesjonalnych. W związku z tym, że dla klientów profesjonalnych dostępne będą niższe depozyty zabezpieczające, warto zwrócić uwagę na ryzyko, które jest z nimi związane.

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

STO

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here