Naga MarketsOd czasu ostatniego wpisu w cyklu Dywidenda = zysk? na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie mogliśmy obserwować duże i dynamiczne zmiany. Nie do rzadkości należały sesje w których WIG20 tracił w okolicach dwóch procent. Powodów słabego zachowania się całej GPW należy upatrywać w wzrostach napięcia na linii USA – Chiny oraz w słabości Europejskiej, a w szczególności Niemieckiej gospodarki. W ostatnich tygodniach dodatkową zmienność na rynkach generowały oczekiwania dotyczące kolejnych ruchów oraz działania największych banków centralnych.

WIG20 – wykres tygodniowy

Słabe zachowanie się indeksu warszawskich blue chips w ostatnich tygodniach doskonale widać na powyższym wykresie. Choć trzeba też obiektywnie przyznać, że już ostatnie dwa tygodnie to wyraźne uspokojenie i chęć odbudowy rynku. A aktywna obrona poziomu minimów z końcówki października ubiegłego roku dają już pewne punkty zaczepienia giełdowym bykom.

W porównaniu do WIG20 Portfel Dywidendowy osiągnął w wakacyjnych tygodniach bardzo dobre wyniki. I mimo, że i nam w sierpniu nie udało uniknąć się straty to nie była ona bardzo dotkliwa. Doskonale to widać na poniższej grafice, która przedstawia wykres zysku wygenerowanego przez Portfel Dywidendowy oraz porównanie osiąganych wyników w kolejnych miesiącach tego roku do wyników głównych warszawskich indeksów.

Zysk Portfela Dywidendowego

Aktualna wartość Portfela Dywidendowego oscyluje w okolicach 20 tys. złotych z czego kwota przeszło 3 tys. złotych to zgromadzona gotówka, którą planuję przeznaczyć na zakup dodatkowych akcji. Dokładna struktura oraz udziały konkretnych komponentów przedstawia poniższa grafika.

Skład Portfela Dywidendowego

Przechodząc do konkretnych spółek, których akcje znajdują się na naszym rachunku inwestycyjnym przypomnę o tym o co chodzi najbardziej w naszym podejściu do inwestycji. 4 września na nasz rachunek wpłynie dywidenda z zysku wypracowanego przez Dektrę, a 6 września druga transza dywidendy z British Automotive Holding. Spoglądając szczególnie na drugą z wymienionych spółek trzeba wspomnieć o dwóch informacjach z ostatnich dni. Pierwsza z nich trafiła na rynek 13 sierpnia i mówi o zawieszeniu na czas nieokreślony polityki dywidendowej Spółki. W komunikacie napisano, że Zarząd Spółki nie będzie wypłacał akcjonariuszom Spółki dywidendy zaliczkowej, jak również nie będzie rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcia uchwały w sprawie wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki. Jest to dla nas oczywiście niekorzystna informacja. Drugim wartym uwagi komunikatem napływającym ze Spółki był raport półroczny z działalności British Automotive Holding.

British Automotive Holding – wyniki finansowe

Z najważniejszych informacji, które płyną z raportu warto zwrócić uwagę na rosnące w szybkim tempie przychody ze sprzedaży przy drastycznie spadającym poziomie marży, co w efekcie daje mocny spadek zysku w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem.

British Automotive Holding – wykres dzienny

Na wykresie dziennym notowań British Automotive Holding widzimy, że cena akcji od roku znajduje się w trendzie bocznym. Ponieważ wyniki półroczne zostały opublikowane jeszcze przed piątkową sesją możemy stwierdzić, że nie były one dużym zaskoczeniem dla akcjonariuszy. Inwestycji w BAH towarzyszy aktualnie spore ryzyko związane z dalszymi losami umowy importerskiej. Ze względu na niewielki udział akcji tej Spółki w naszym Portfelu mimo słabych wyników nie będziemy aktualnie podejmować decyzji o wyjściu ze Spółki.

Innym komponentem naszego Portfela, który w piątek opublikował wyniki półroczne był Interaolt. W tym jednak przypadku raport ukazał się po piątkowej sesji i inwestorzy nie mieli jeszcze okazji do reakcji na opublikowane dane. Z raportu dowiedzieliśmy się, że zysk netto Interaolt w pierwszym półroczu wzrósł o przeszło 330% i wyniósł 10,3 mln euro wobec 2,4 mln euro w analogicznym okresie rok wcześniej. Mimo iż do zakończenia roku obrotowego zostało jeszcze drugie półrocze to zysk netto Spółki osiągnął już prawie poziom z całego ubiegłego roku. Mając na uwadze tak dobre wyniki z pierwszego półrocza i przyjmując bardzo ostrożne założenia na kolejne miesiące można założyć, że dywidenda za rok 2019 przekroczy poziom z tego roku.

Inną spółką, która w ostatnich tygodniach opublikowała bardzo dobre wyniki był Pro-log. Z przedstawionego 14 sierpnia raportu dowiedzieliśmy się, że zysk netto spółki po czterech kwartałach roku obrotowego 2018/2019 wzrósł o 64% i wyniósł 3 592 tys. zł wobec 2 190 tys. zł rok wcześniej.

To że rynek na te niewątpliwie dobre dane nie zareagował dużymi wzrostami stwarza dla nas okazję do zwiększenia zaangażowania w akcje Pro-loga.

W związku z dużą ilością wolnych środków na naszym rachunku oraz wobec dobrych informacji płynących z dwóch spółek, którymi potencjalnie jesteśmy zainteresowani postanawiam dokupić akcje zarówno Pro-loga jak i Interaolt. Parametry tych zleceń będą przedstawiać się następująco:

Zlecenia oczekujące


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here