Naga MarketsNa wstępie chciałem podziękować za wszystkie przychylne komentarze jakie pojawiły się po podsumowaniu roku 2016 w wykonaniu Portfela Dywidendowego. Dziękuję za wszelki kontakt zarówno przez portal Comparic.pl, jak i mojego bloga oraz stronę Gospodarka24 na Facebooku. Dziękuję też za pomoc w obliczeniu średniej stopy zwrotu osiągniętej w 2016 roku. Muszę się tu pochwalić, że po naniesieniu precyzyjnych dat wpłat na konto maklerskie wynik okazał się lepszy niż się początkowo spodziewałem i wyniósł 36,54%. A byłby on jeszcze lepszy gdyby konto prowadzone było w ramach rachunku IKE.

Skład Portfela Dywidendowego
Skład Portfela Dywidendowego

Rok 2017 na pewno będzie trudniejszy niż 2016. Przede wszystkim startujemy już z kilkoma walorami na koncie. W niektórych przypadkach konieczne może okazać się wyjście z inwestycji. Niebawem upłynie rok od momentu wejścia w niektóre spółki. Oczywiście dalej podtrzymuję to, że Portfel Dywidendowy ma bardzo długi horyzont czasowy inwestycji, ale jeśli uznamy, że któraś z posiadanych spółek zaczyna się psuć będę starał się jej pozbyć.

Te artykuły również Cię zainteresują
W rok 2017 wchodzimy bogatsi także o doświadczenie. Znacznie lepiej niż jeszcze rok temu wiemy czego szukać na rynku. Na co szczególnie zwrócić uwagę kupując akcje kolejnych spółek.  Mamy także złe doświadczenie z minimum jednej transakcji. Myślę tu o spółce ABC Data. Jej zakupu dokonałem 6 czerwca za kwotę 467,40 zł. Obecnie pakiet jest warty 278,10 zł. Po drodze zyskaliśmy 42,65 zł z dywidendy.  Na chwilę obecną tracimy więc na tych papierach 146,65 zł.

ABC Data - wykres dzienny
ABC Data – wykres dzienny

Aktualnie mamy trzy możliwości postąpienia z spółką. Sprzedaż akcji i zamknięcie transakcji z ponad 30 procentową stratą. Nie wykonywanie dodatkowych transakcji na spółce i czekanie na kolejne dywidendy i założenie, że trend spadkowy został zatrzymany na początku grudnia. Zwiększenie zaangażowania w akcje ABC Daty, uśrednienie ceny w dół i założenie, że wyniki za IV i kolejne kwartały będą na tyle dobre, że powstrzymają dalsze spadki. Plan dotyczący ABC Daty wymaga głębszej analizy.

Rok 2017 to podobnie jak 2016 dwanaście wpłat na konto maklerskie. Ich harmonogram przedstawia się następująco.

Harmonogram wpłat do Portfela Dywidendowego w roku 2017
Harmonogram wpłat do Portfela Dywidendowego w roku 2017

Nie dokonuję w tym momencie waloryzacji pojedynczej wpłaty, chociaż można by było to zrobić np. w sposób proporcjonalny do wartości wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Nie wykluczam, że zasadne stanie się podjęcie takich działań w kolejnych latach.

W grudniu tego roku suma wpłat do Portfela Dywidendowego osiągnie 9 600 złotych. Nie podejmę się w tym momencie prognozowania wartości jaką będzie on miał 31 grudnia 2017 roku, ale jeśli w bieżącym roku nie zarobilibyśmy ani złotówki wyniosłaby ona 10 436,74 zł. Natomiast wzrost Portfela na poziomie zbliżonym do tego osiągniętego w roku ubiegłym przełożyłby się na jego wartość wynoszącą około 13 300 zł. Oczywiście nie ma co się nakręcać na zawrotne stopy zwrotu, bo w oszczędzaniu długoterminowym liczy się bardziej stabilność wzrostu niż jednorazowe bardzo dobre strzały.

Zapraszam do śledzenia Portfela Dywidendowego w nowym roku. Zapraszam do dyskusji o spółkach dywidendowych. Zapraszam do składania swoich propozycji, które mogą w istotny sposób wpłynąć na jego wartość w długim terminie.

Wysoka dywidenda to środek dzięki, któremu można w przyszłości osiągnąć bardzo ciekawe efekty.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here