Naga MarketsRok 2019 z punktu widzenia Portfela Dywidendowego oraz wszystkich jego naśladowców był bardzo udany, co w otaczającej nas scenerii i zewsząd dobiegających informacji o słabości polskiego rynku jest dużym osiągnięciem. Komponenty zgromadzone na naszym rachunku wypracowały zysk w wysokości 31,16%. Portfel Dywidendowy zdecydowanie przebił więc stopy zwrotu osiągnięte przez główne warszawskie indeksy, ponieważ WIG20 w całym 2019 roku zanotował stratę w wysokości 5,56%, MWIG40 ubiegły rok także zakończył pod kreską o 0,03%. Lepiej, ale ciągle zdecydowanie gorzej od naszego Portfela spisał się SWIG80, który zyskał 13,94%. Indeks WIG, który jest wypadkową trzech wspomnianych wcześniej indeksów w 2019 roku zyskał 0,25%. Szczegółowe porównanie osiągnięć Portfela Dywidendowego do głównych warszawskich indeksów przedstawia doskonale znane stałym czytelnikom zestawienie.

Wyniki Portfela Dywidendowego na tle głównych warszawskich indeksów

Stopa zwrotu w wysokości przeszło 31% osiągnięta przez Portfel Dywidendowy przedstawia się następująco na wykresie obrazującym poziom zysku wypracowanego na naszym rachunku:

Zysk Portfela Dywidendowego

Przypomnę, że po dość słabym roku 2018, kiedy to Portfel Dywidendowy zanotował mocno ujemny wynik w rok 2019 startowaliśmy z łączną stratą na poziomie 28 złotych. Aktualna wartość Portfela Dywidendowego przewyższa wielkość wpłaconych na rachunek maklerski środków o 5 092,99 zł. Poniżej zamieszczam wykres z porównaniem wielkości wpłat na konto Portfela Dywidendowego, a jego wartością w roku 2019:

Porównanie wartości Portfela Dywidendowego do wartości wpłat

Jak widzimy, już na samym początku roku niebieska linia obrazująca wartość Portfela Dywidendowego wyszła powyżej linii czerwonej, która przedstawia całkowitą wielkość wpłat na rachunek maklerski. Z czasem linia niebieska zaczęła coraz bardziej górować nad linią czerwoną.

1 stycznia 2019 roku wartość Portfela Dywidendowego wynosiła 14 372,02 zł, a 31 grudnia 24 292,99 zł. Łatwo więc policzyć, że wycena naszego rachunku wzrosła o 9 920,97 zł. Na ten wynik wpływ miały trzy składowe. Wartość Portfela wzrosła o:

  • 4 800 złotych dzięki comiesięcznym wpłatom w wysokości 400 złotych
  • 3 776,41 złotych dzięki wzrostowi wartości akcji
  • 1 344,56 złotych dzięki wypłaconym dywidendom
Udział czynników mających wpływ na wzrost wartości Portfela Dywidendowego

Oczywiście bardzo pozytywnym sygnałem jest to, że po raz pierwszy udział comiesięcznych wpłat na rachunek Portfela Dywidendowego w całkowitym wzroście jego wartości spadł poniżej 50%. Jednocześnie mam nadzieję, że kolejny rok będzie jeszcze lepszy w tym względzie.

W wpisie podsumowującym rok warto też zwrócić uwagę na walory znajdujące się na rachunku 1 stycznia i 31 grudnia 2019 roku.

Poszczególne komponenty Portfela Dywidendowego na dzień 1 stycznia 2019 r.
Poszczególne komponenty Portfela Dywidendowego na dzień 31 grudnia 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

Jak widzimy na powyższych diagramach w ciągu 2019 roku niewiele zmienił się skład Portfela Dywidendowego. Na skutek wezwania na akcje ABC Daty zostaliśmy zmuszeni do ich sprzedaży. Pozostałe z sześciu przeprowadzonych przez nas w ubiegłym roku transakcji zwiększały tylko nasz udział w konkretnych spółkach, które już wcześniej znajdowały się na naszym rachunku. Poniżej komplet przeprowadzonych transakcji:

Historia transakcji w Portfelu Dywidendowym w 2019 roku

W związku z przeprowadzonymi transakcjami, które zostały przedstawione powyżej ponieśliśmy koszty transakcyjne w łącznej wysokości 32,21 zł. W roku 2018, kiedy również przeprowadziliśmy sześć transakcji wynosiły one 21,42 zł. Widzimy więc, że znacząco wzrosła wartość pojedynczej transakcji. Oczywiście to naturalna konsekwencja wzrostu wartości całego Portfela i można spodziewać się utrzymania tej tendencji w kolejnych latach.

Zbliżając się już do końca podsumowania roku 2019 warto zerknąć jeszcze na zmienność wartości Portfela Dywidendowego w kolejnych tygodniach ubiegłego roku. Tradycyjnie już przedstawiam to jako procentową zmianę wyceny naszego rachunku w kolejnych tygodniach.

Tygodniowa zmienność Portfela Dywidendowego

Największe wahania się wartości Portfela Dywidendowego mogliśmy obserwować w maju, kiedy to najpierw zostało odcięte prawo do dywidendy z Interaolt, a następnie dywidenda została wypłacona. Najdłuższą serię następujących po sobie zyskownych tygodni obserwowaliśmy pod koniec roku. W okresie od 1 listopada do 20 grudnia mieliśmy okres siedmiu z rzędu zyskownych tygodni. Passa ta została przerwana odcięciem prawa do dywidendy z Pro-loga. Z najdłuższym okresem następujących po sobie tygodni zakończonych stratą mieliśmy do czynienia w marcu i sierpniu kiedy to spadek wartości Portfela Dywidendowego mogliśmy obserwować nieprzerwanie przez trzy tygodnie.

Już na koniec wrzucam ostatnią grafikę. Oczywiście ma ona na celu pokazanie jak niewielki jest jeszcze nasz Portfel.

Udział w akcjonariacie poszczególnych komponentów Portfela Dywidendowego

Grafika przedstawia nasz udział w akcjonariacie poszczególnych komponentów Portfela Dywidendowego.

Na początku 2020 roku, zanim zamieszczę na łamach portalu Comparic.pl plany dotyczące Portfela Dywidendowego chciałbym życzyć sobie i Wam by rozpoczęty właśnie rok był minimum tak udany jak zakończony niedawno 2019.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here