Naga MarketsZa nami trzeci z rzędu spadkowy tydzień w wykonaniu Portfela Dywidendowego. I o ile w przypadku wcześniejszych spadkowych okresów można było mówić, że strata jest tylko efektem odcięcia kolejnych dywidend tak teraz nic takiego nie miało miejsca, a spadek wartości Portfela jest spowodowany wyłącznie spadkami wartości jego komponentów. Ostatecznie strata wyniosła 120 złotych, czyli 1,34%. Analogicznych przesunięć nie obserwowaliśmy tym razem na głównych warszawskich indeksach. W piątek na zamknięciu sesji każdy z obserwowanych przeze mnie wskaźników znajdował się wyżej niż tydzień wcześniej. WIG20 zyskał 2,38%, MWIG40 2%, a SWIG80 0,12%. W przypadku indeksów spółek dużych i średnich wzrosty z ostatniego tygodnia znacząco przybliżyły perspektywę ewentualnego ataku na poziom maksimów hossy.

Zysk Portfela Dywidendowego

Jak widzimy na powyższym wykresie zysk Portfela Dywidendowego znalazł się poziomie najniższym od trzech miesięcy.

Spoglądając na powody takiego stanu rzeczy stwierdzić trzeba, że 7 na 8 składników Portfela traciło na wartości. Zdecydowanie najsłabszym z nich był Pro-log, którego wartość spadła o 6,87%, co przełożyło się na spadek wartości naszego rachunku o 58 złotych.

Na wartości po ubiegłotygodniowym wzroście straciła także Dektra. Jej kapitalizacja spadła co prawda zaledwie o 0,93%, ale ze względu na jej udział w Portfelu przełożyło się to na spadek wypracowanego na naszym rachunku zysku o 24 złote. Interesujące jest to, że spadek cen akcji Dektry widzimy w momencie kiedy nie ma kolejnych komunikatów o sprzedaży akcji przez głównego akcjonariusza spółki.

Kogeneracja – wykres dzienny

Po raz kolejny nienajlepszy tydzień ma za sobą także Kogeneracja. Kapitalizacja spółki spada od dłuższego czasu mimo uchwalonej sporej dywidendy, która zostanie odcięta od kursu już w tym tygodniu. Przy aktualnej cenie akcji Kogeneracji stopa dywidendy wyniesie prawie 7,2%. Warto zwrócić uwagę, że jest to spółka z jedną z wyższych aktualnie dostępnych dywidend na głównym rynku GPW. Portfel Dywidendowy stracił na akcjach Kogeneracji w ostatnim tygodniu prawie 19 złotych.

Eurotel – wykres dzienny

Po wypłacie dywidendy w marazmie utknął także Eurotel. Ta spółka działająca na rynku telekomunikacji straciła w tym tygodniu na wartości 1,82%, co przełożyło się na spadek wartości Portfela Dywidendowego o prawie 18 złotych.

Jedyną spółką wśród komponentów Portfela Dywidendowego, która wygenerowała podczas ostatnich pięciu sesji zysk było Echo Investment. Jej wartość wzrosła o 2%. Na naszym rachunku znajduje się aktualnie 200 akcji tej jednej z największych spółek branży deweloperskiej i wygenerowały one zysk w wysokości 22 złotych. Echo Investment w ostatnim roku w bardzo hojny sposób dzieliło się wypracowanym zyskiem z swoimi akcjonariuszami. W jego podziale uczestniczy także Portfel Dywidendowy. W najbliższy piątek spodziewamy się wpływu na nasz rachunek dodatkowej dywidendy z zysku wypracowanego w 2016 roku. Po opłaceniu podatku w wysokości 19% otrzymamy z tego tytułu 81 złotych.

Ostatni tydzień to także wpłata kolejnej miesięcznej składki na nasze konto. Po dodaniu kolejnych 400 złotych na rachunku posiadamy 495 złotych, które można zainwestować w kolejną dywidendową spółkę.

Pod ostatnim wpisem z cyklu Dywidenda = zysk? pojawiła się następująca propozycja od Pana Przemka:

Propozycja Pana Przemka

Skarbiec Holding to grupa zajmująca się zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi oraz usługami zarządzania portfelami instrumentów finansowych. Spółka jest akcjonariuszem towarzystwa funduszy inwestycyjnych – Skarbiec TFI.

Skarbiec TFI powstało w 1997 roku i jest jednym z najdłużej działających funduszy inwestycyjnych na polskim rynku, zarządza 61 funduszami i subfunduszami, portfelami instrumentów finansowych, w których zgromadzono aktywa o wartości około 19 mld zł.

Zysk netto – Skarbiec Holding

Skarbiec Holding na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutował 18 listopada 2014 roku. Od tego momentu Spółka dwukrotnie dzieliła się z swoimi akcjonariuszami wypracowanym zyskiem. Stopa dywidendy każdorazowo przekraczała 8%, czyli mieściła się w pożądanym dla Portfela Dywidendowego przedziale.

Skarbiec Holding ma przesunięty o 6 miesięcy rok obrotowy. Rozpoczyna się on 1 lipca, co sprawia, że inwestorzy interesujący się Spółką czekają aktualnie na raport roczny za okres od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017. Pierwsze 9 miesięcy tego roku obrotowego wypadły bardzo dobrze, a Skarbiec Holding zwiększył zysk netto z 9,6 mln zł do 21,4 mln złotych.

Najważniejsze dane finansowe z raportu po trzecim kwartale roku obrotowego 2016/2017 Skarbiec Holding

Spółka posiada czytelną politykę dywidendową, a na jej stronie internetowej można przeczytać:

Zarząd Spółki Skarbiec Holding S.A. w uchwale nr 1/18.06.2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku określił politykę co do wypłaty dywidendy oraz jej wysokości za lata obrotowe trwające od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2017 roku. Zgodnie z przyjętą uchwałą, Zarząd Spółki zamierza w najbliższych latach rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie co najmniej 75% zysku netto Spółki na wypłatę dywidendy, dążąc do wypłaty dywidendy w wysokości 100% zysku netto. Zarząd Spółki postanowił, że ostateczna rekomendacja co do wypłaty dywidendy będzie zależała od wielu czynników dotyczących Grupy oraz jej branży, w tym przede wszystkim od perspektyw co do dalszej działalności Grupy, wysokości zysków osiąganych w przyszłości, sytuacji finansowej, poziomu wskaźników płynności i planów ekspansji, przy uwzględnieniu wszelkich ograniczeń w wypłacie dywidendy wynikających z wymogów prawa i stanowisk organów państwowych.

Skarbiec Holding – wykres dzienny

Spoglądając na wykres widzimy, że cena nie zmieniała się w znaczący sposób na przestrzeni ostatniego roku, ale okres od sierpnia do października był stosunkowo dobry dla akcjonariuszy Spółki. Spodziewam się podobnego ruchu w najbliższych miesiącach, a także uzyskania zadowalającej dywidendy z zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016/2017.

Mimo, że na koncie Portfela Dywidendowego nie ma obecnie dużo wolnej gotówki złożę zlecenie o następujących parametrach:

Zlecenia oczekujące

Do napisania artykułu korzystałem ze strony http://www.skarbiecholding.pl/.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here