Naga MarketsZa nami interesujący tydzień na GPW w Warszawie. Tydzień w którym nastąpiło rozliczenie wrześniowej serii kontraktów terminowych. I nie sposób nie odnieść wrażenia, że rynek już od dłuższego czasu przygotowywał się do trzeciego piątku września. Widać to było po zachowaniu się WIG20, który znajduje się aktualnie w okolicy poziomu 2500 punktów. To był też kolejny tydzień, w którym indeks Blue Chips poruszał się w przeciwnym kierunku niż SWIG80. Pierwszy z nich zyskał 0,59%, natomiast drugi stracił 0,96%. Pierwszy z nich jest o około 2% od maksimów z 5 września, natomiast drugi spadł już blisko 9% od maksimów z 7 marca. Istotne jest również to, że indeks największych spółek na giełdzie w Warszawie od 7 marca zyskał dodatkowe 13,5%. W to zachowanie się rynku bardzo dobrze wpisuje się MWIG40. Wskaźnik obrazujący zachowanie się spółek o średniej kapitalizacji jest bowiem ciągle blisko maksimów z początku marca, ale nie potrafi ich wyraźnie pokonać. Ostatni tydzień to spadek MWIG40 o 0,17%.

Również zysk Portfela Dywidendowego lekko spadł podczas ostatnich pięciu sesji. Wartość akcji zgromadzonych na naszym rachunku zmniejszyła się o 64 złote, czyli o 0,67%.

Zysk Portfela Dywidendowego

W ostatnim tygodniu z dziewięciu spółek wchodzących w skład Portfela tylko trzy wygenerowały dodatnią stopę zwrotu. Były to Dektra, Echo Investment i Eurotel. Największą część wzrostu wartości papierów wartościowych zgromadzonych na naszym rachunku zawdzięczamy pierwszej z nich. Jest tak zarówno ze względu na jej duże zaangażowanie w Portfel Dywidendowy, jak i na wzrost z jakim mieliśmy do czynienia. Dektra na przestrzeni ostatnich pięciu sesji zdrożała o 2,16% co powiększyło zysk Portfela Dywidendowego o 56 złotych.

Dektra – wykres dzienny

Powodem do kontynuacji wzrostów na akcjach Dektry może być oczywiście opublikowany w czwartek przed sesją raport miesięczny. Wynika z niego, że skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej w sierpniu wyniosły 2 847 146,57 złotych i były wyższe o 8% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Biorąc pod uwagę cały rok 2017 przychody wzrosły o 12,5% do 14 554 181,11 złotych. Warto zwrócić uwagę, że w pierwszym półroczu tego roku zysk netto Grupy rósł w jeszcze szybszym tempie i są uzasadnione podstawy, że tendencja ta zostanie utrzymana. Raport z działalności w najważniejszym dla Dektry, III kwartale zostanie opublikowany 14 listopada.

Blisko 27% udział Dektry w Portfelu Dywidendowym to za mało?

Echo Investment – Rachunek zysków i strat

Wzrost zaliczyło także Echo Investment, chociaż… . W poniedziałek przed sesją Spółka opublikowała raport z działalności w pierwszym półroczu tego roku. Wynika z niego, że skonsolidowany zysk netto w II kwartale wzrósł do 124,9 mln zł wobec 113,45 mln zł zysku rok wcześniej. Wyniki początkowo zostały bardzo dobrze przyjęte przez inwestorów. W środę na zamknięciu za jedną akcję Echo Investment płacono 5,76 zł wobec 5,28 zł w ubiegły piątek (czyli przed publikacją raportu). Niestety w czwartek inwestorzy przypomnieli sobie o zapowiadanej już wcześniej korekcie w składzie indeksów, zgodnie z którą Echo Investment opuściło po sesji 15 września indeks MWIG40, a jego miejsce zajęło Play. Echo Investment zasiliło skład SWIG80. Aktualnie jedna akcja Echo Investment wyceniana jest na 5,30 zł.

Echo Investment – wykres dzienny

Z sygnałów napływających ze Spółki w perspektywie drugiego półrocza tego roku można pozostać optymistą zarówno jeśli chodzi o poziom zysków, jak i ilość rozpoczynanych inwestycji.

W przeciwną stronę w ubiegłym tygodniu poruszały się pozostałe spółki Portfela Dywidendowego. Najwięcej z swojej wartości ponownie straciło Euco, ale niewiele lepiej spisały się ABC Data, Skarbiec i Kogeneracja.

Euco kontynuowało spadki po opublikowanym raporcie półrocznym. Widoczne to było szczególnie w poniedziałek kiedy to akcje Spółki straciły kolejne 6%. W kolejnych dniach spadki zostały wyhamowane. Portfel Dywidendowy na akcjach Euco stracił w ostatnim tygodniu prawie 34 złote.

Rozczarowujące podczas ostatnich pięciu sesji było także zachowanie się ABC Daty. Jeszcze w ubiegłym tygodniu można było odnieść wrażenie, że Spółka ma szanse wejść w trwalszy ruch wzrostowy, a tymczasem jej wartość spadła o 5,64%. Ze względu na małe zaangażowanie Portfela Dywidendowego w ABC Datę straciliśmy na tym niespełna 15 złotych.

ABC Data – wykres dzienny

Jak widzimy wykres notowań ABC Daty nie wygląda już tak optymistycznie jak przed tygodniem. Warto jednak obserwować zachowanie się ceny na aktualnych poziomach. Wobec poprawiających się wyników spółki może warto zwiększyć zaangażowanie w jej akcje?

Spadek wyceny akcji Portfela Dywidendowego w największym stopniu zawdzięczamy Skarbcowi, którego wartość zmniejszyła się o 3,55%. W wyniku tej przeceny Portfel Dywidendowy stracił przeszło 37 złotych.

Skarbiec – zysk netto

W ostatnim tygodniu Spółka opublikowała kilka komunikatów. M.in. podano termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym zostanie podjęta uchwała o podziale zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016/2017. Zarząd Skarbca chciałby, aby na każdą akcję wypłacono 2,62 zł dywidendy. Walne odbędzie się 10 października.

3,26% straciła w ostatnim tygodniu Kogeneracja. Dla Portfela Dywidendowego oznacza to spadek wartości w wysokości blisko 22 złotych. Osobiście nie doszukałem się informacji, które mogłyby być powodem tej przeceny.

W ubiegłym tygodniu na rachunek Portfela Dywidendowego wpłynęła kolejna miesięczna wpłata w wysokości 400 złotych. Razem z dywidendą z Dektry posiadamy już przeszło 620 złotych wolnych środków. Czy warto dokonać zakupów za tą kwotę?Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here