Naga MarketsW ostatnim tygodniu inwestorom handlującym na warszawskim parkiecie towarzyszyły mieszane uczucia. O ile na początku obserwowaliśmy kontynuację rajdu byków to już od środy nastroje były tonowane i weszliśmy w fazę korekty. Ostatecznie WIG20 wypracował co prawda wzrost, ale nie jest on tak okazały jakby mogło się wydawać jeszcze we wtorek. Piątkowe zamknięcie wypadło na poziomie 2 337,96 punktu, czyli o 1,09% wyżej niż tydzień temu. Otwartym pozostaje pytanie czy wychłodzenie atmosfery to klasyczny ruch powrotny i stanowi idealną okazję do kupna czy to jednak coś więcej?

WIG20 – wykres dzienny

Tradycyjnie wśród mniejszych indeksów było już gorzej. Indeks spółek o średniej kapitalizacji na swoim wykresie dziennym zdołał zarysować tylko jedną świecę z białym korpusem, natomiast kolejne cztery pokazywały już przewagę sprzedających, co ostatecznie pozwoliło sprowadzić MWIG40 o 0,74% poniżej poziomu sprzed tygodnia. Zdecydowanie najsłabszy był wskaźnik obrazujący zachowanie się najmniejszych spółek na GPW, który na przestrzeni pięciu sesji stracił 1,07%. Stało się to za sprawą fatalnej sesji piątkowej. Patrząc na wykres SWIG80 można dojść do wniosku, że okres wakacji był jedynie krótkim przerywnikiem przed dalszą przeceną w tym segmencie rynku.

Te artykuły również Cię zainteresują

Na tym tle zachowanie się Portfela Dywidendowego, który w ostatnim tygodniu stracił 0,42% należy ocenić dość neutralnie.

Wśród komponentów Portfela jednym z ciekawszych tematów jest ostatnio Europejskie Centrum Odszkodowań. Po drastycznych spadkach z pierwszej połowy tego roku spowodowanych słabymi wynikami finansowymi Spółka jakby złapała wiatr w żagle i na przestrzeni sierpnia zyskała blisko 65%! Oczywiście na wycenę całego Portfela Dywidendowego ten ruch miał znikome przełożenie, ale jest niewątpliwie pozytywnym sygnałem. Możliwość takiego właśnie rozwoju sytuacji sugerowałem na twitterze przed kilkunastoma sesjami.

Europejskie Centrum Odszkodowań – wykres dzienny

Zgodnie z harmonogramem w poniedziałek powinniśmy zobaczyć raport półroczny z działalności Spółki.

Z innych rynkowych historii przytoczę jeszcze np. komunikat z British Automotive Holding, w którym to Spółka dzieli się ze swoimi akcjonariuszami raportem z działalności w pierwszym półroczu 2018 r.

Stało się to w piątek. Oczywiście w świetle ostatnich komunikatów ze Spółki raport półroczny nie jest najważniejszą informacją, ale niewątpliwie będzie miał znaczenie przy podejmowaniu dalszych decyzji co do pakietu akcji jaki posiadamy.

Po wczytaniu się w przedstawione dane dowiadujemy się, że skonsolidowany zysk netto BAH w pierwszym półroczu spadł o blisko 67% r/r i wyniósł 12,7 mln zł wobec 38,1 mln zł przed rokiem. Odwrotną tendencję mogliśmy obserwować patrząc na przychody Spółki. British Automotive Holding uzyskał w pierwszym półroczu 434,5 mln zł przychodu wobec 357,4 mln zł przed rokiem. Możemy więc mówić o 21% dynamice wzrostu przychodów. W komentarzu do wyników napisano:

O wzroście przychodów przesądziły wzrosty sprzedaży samochodów w segmentach importerskim i dilerskim. Rentowność operacyjna w I półroczu 2018 r. wyniosła 4,8%, wobec 8,5% rok wcześniej, na co złożyły się m.in. zmiana miksu sprzedawanych samochodów, koszty promocji sprzedażowej realizowanych w 2018 r., jednorazowe koszty związane z przejęciem dilerstwa w Katowicach, negatywny wpływ zmian kursów walutowych na wyniki oraz jednorazowe odpisy wartości wybranych aktywów. (…)

Zadłużenie odsetkowe Grupy w analizowanym okresie zauważalnie wzrosło. Na koniec czerwca 2018 r. dług netto Grupy wyniósł 198,3 mln zł (47,6 mln zł na koniec 2017 r.), a wskaźnik długu netto do EBITDA wyniósł 4,01 (0,81 na 31.12.2017 r.). Wzrost zadłużenia jest konsekwencją realizacji strategii rozwoju, zakładającej aktywniejsze niż w latach minionych wykorzystywanie zewnętrznych źródeł finansowania dla finansowania majątku obrotowego. Zwiększenie dźwigni finansowej jest zgodne z planami rozwojowymi Grupy, zakładającymi równoległą realizację planów inwestycyjnych, w tym rozbudowy sieci dilerskiej i polityki dywidendowej.

British Automotive Holding – wybrane dane finansowe

Znacznie większy wpływ na dalsze zachowanie się ceny akcji BAH będzie miała strategia rozwoju Grupy. Z jednego z wywiadów udzielonych przez Pana Arkadiusza Miętkiewicz, wiceprezesa British Automotive Holding dowiedzieliśmy się, że po wypowiedzeniu umowy przez koncern Jaguar Land Rover BAH ma otwartą drogę do sprzedaży innych marek samochodów w swojej sieci dealerskiej. Na razie nie wiadomo jednak jakie marki samochodów mógł mieć na myśli wiceprezes Spółki i czy ewentualnie prowadzone są już jakieś rozmowy.

Raportem rocznym z działalności w okresie zakończonym 31 czerwca 2018 roku podzielił się też z inwestorami Skarbiec Holding. Spółka odnotowała 19,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 32,47 mln zł zysku rok wcześniej. Mimo iż wyniki są niższe niż przed rokiem to zarząd jest z nich zadowolony. W komunikacie napisano m.in.:

Wyniki są niższe niż w poprzednim, rekordowym roku obrotowym, ale zgodne z oczekiwaniami zarządu i zbliżone do konsensusu rynkowego.

Skarbiec Holding – wybrane dane finansowe

Ważną informacją jest, że skonsolidowane przychody Skarbiec Holding w za rok obrotowy 2017/2018 z tytułu opłaty stałej za zarządzanie funduszami wzrosły o 16% i wyniosły 80,9 mln zł wobec 69,6 mln zł w poprzednim roku obrotowym. Przychody z tytułu opłaty zmiennej (success fee) wyniosły w tym okresie 15,2 mln zł wobec 31,4 mln zł przed rokiem.

Za nami dobry rok pomimo bardzo wymagającej sytuacji na rynkach. Przekroczyliśmy rekordowy poziom 4 mld zł aktywów pod zarządzaniem w funduszach detalicznych. Napływy netto sięgnęły 0,5 mld zł, z czego ponad 430 mln zł pozyskaliśmy w samym drugim półroczu. Bardzo dobra sprzedaż idzie w parze z rewelacyjnymi wynikami inwestycyjnymi zespołu Skarbca: 17 funduszy spośród 32 funduszy znalazło się w pierwszym kwartylu biorąc pod uwagę ostatnie 12 miesięcy. Efektem konsekwentnie wdrażanej strategii w tym obszarze jest proces inwestycyjny nastawiony na generowanie bardzo dobrych i powtarzalnych wyników funduszy przy umiarkowanym poziomie ryzyka. Nasze starania doceniają klienci – powierzając nam swoje środki – i środowisko rynku kapitałowego. Zarządzający Skarbiec Obligacja oraz Skarbiec Spółek Wzrostowych uzyskali nagrody indywidualne za najlepsze fundusze 2017 roku, a sam Skarbiec TFI S.A. otrzymał prestiżową nagrodę Byki i Niedźwiedzie jako najlepsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych w 2017 roku.

Skarbiec Holding – wykres dzienny

Jak widzimy na wykresie notowań ceny akcji Skarbiec Holding ostatni rok upłynął tu na ruchu „w prawo”. Aktualnie cena znajduje się bliżej dolnego ograniczenia obserwowanej konsolidacji. W najbliższych dniach spodziewam się komunikatu dotyczącego wysokości dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017/2018. W ubiegłym roku, aby uczestniczyć w podziale zysku akcje należało posiadać 24 października, a sama dywidenda wyniosła 2,62 zł na każdą akcję.

Także w piątek swoimi wynikami finansowymi w pierwszym półroczu podzieliła się litewska spółka Interaolt. Z przedstawionego raportu wynika, że zysk netto w pierwszym półroczu 2018 r. spadł o blisko 51% i wyniósł 2,39 mln euro wobec 4,84 mln euro w analogicznym okresie przed rokiem. Słabsze wyniki Spółki spowodowane są spadającymi marżami. Na poziomie netto w omawianym okresie obserwowaliśmy spadek tego wskaźnika z poziomu 5,53% do 2,23% w pierwszym półroczu tego roku. Znacząco natomiast wzrosły przychody Interaolt. Spółka odnotowała sprzedaż na poziomie 107,2 mln euro wobec 87,5 mln euro przed rokiem.
Interaolt – wykres dzienny

Na wykresie notowań Interaolt na warszawskim parkiecie widzimy, że rynek już od dłuższego czasu przewidywał słabsze od oczekiwań wyniki finansowe Spółki.

Ponieważ zaczyna się wrzesień to na nasze konto wpłynęła już comiesięczna wpłata w wysokości 400 zł. Aktualnie więc na naszym rachunku znajduje się przeszło 1700 zł wolnej gotówki. Uważacie, że to dobry moment na zainwestowanie tej kwoty? Czy ze względu na sytuację mniejszych spółek na giełdzie przy ul. Książęcej w Warszawie należy się jeszcze wstrzymać z inwestycjami?

Źródło części informacji: www.samar.plConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here