Naga MarketsNa progu Nowego Roku warto zerknąć trochę wstecz, podsumowując to co działo się zarówno w Portfelu Dywidendowym jak i na całej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w minionym już 2018 roku.

Żeby dobrze zrozumieć to co obserwowaliśmy i w czym uczestniczyliśmy inwestując na polskiej giełdzie trzeba zacząć od kilku wskaźników. Niestety każdy z nich będzie z minusem na początku. Stopa zwrotu indeksu:

  1. WIG20: -7,5%
  2. MWIG40: -19,35%
  3. SWIG80: -27,57%
  4. WIG: -9,5%
  5. Portfel Dywidendowy: -13,51%

Wynik ten przedstawiał się następująco na przestrzeni kolejnych miesięcy minionego roku:

Wyniki Portfela Dywidendowego na tle głównych warszawskich indeksów w 2018 roku

Jak widzimy w powyższej tabeli Portfel Dywidendowy zakończył tylko cztery miesiące z dodatnim wynikiem. W przypadku WIG20 było takich okresów pięć, ale za to SWIG80 zaliczył jedynie dwa zyskowne miesiące. Najsłabszym okresem dla naszego rachunku okazał się maj, kiedy to zaliczyliśmy spadek jego wartości o 9,69%. Pozytywnie wyróżnił się natomiast listopad z wzrostem wartości naszego rachunku o 16,89%. Największe zmiany wartości głównych warszawskich indeksów wypadły w innych miesiącach.

Tygodniowa zmienność Portfela Dywidendowego w 2018 roku

Z największą tygodniową zmianą wartości Portfela mieliśmy do czynienia w pierwszym tygodniu września, kiedy to jego wartość spadła aż o 8,53%. Najsilniejszy ruch w przeciwnym kierunku obserwowaliśmy w ostatnim tygodniu listopada, w którym Portfel zyskał 7,1%.

Wykres zysku/straty Portfela Dywidendowego w 2018 roku

Maksymalny poziom zysku jaki był zaksięgowany na naszym rachunku wyniósł 2 359,96 zł i został osiągnięty już w drugim tygodniu ubiegłego roku. Był to zarazem najwyższy poziom zysku jaki mogliśmy obserwować w całej trzyletniej już historii Portfela Dywidendowego. Od wyznaczenia tego ekstremum na naszym rachunku zaczęliśmy obserwować spadki, które doprowadziły do sytuacji, że w przedostatnim tygodniu października widzieliśmy 2 449,90 zł straty z wszystkich naszych inwestycji. Była to także najwyższa strata jaką mogliśmy obserwować w całej historii prowadzenia Portfela Dywidendowego.

Porównanie komponentów Portfela Dywidendowego na początku i końcu roku 2018

Jak widzimy na powyższej grafice zarówno na progu 2018 roku, jak i podczas jego ostatniego dnia na naszym rachunku zgromadzone było dziewięć różnych akcji. Nie dokonaliśmy też dużych zmian wśród komponentów Portfela. W kwietniu zakupiliśmy pakiet akcji British Automotive Holding, a zrezygnowaliśmy z dalszego zaangażowania w Kogenerację. Pozostałe z zaledwie sześciu transakcji jakie przeprowadziliśmy to zwiększenie udziałów w innych spółkach z naszego Portfela.

Historia transakcji w Portfelu Dywidendowym w 2018 roku

Wspomniane sześć transakcji pozwoliło zarobić naszemu domowi maklerskiemu kwotę 21,42 zł z tytułu prowizji od transakcji (opieram się na cenniku jednego z popularnych DM). Dla porównania w roku 2017 przeprowadziliśmy 13 transakcji, a odprowadzona z tego tytułu prowizja wyniosła 45,10 zł.

W tym miejscu ciekaw jestem Waszej opinii nt. jednego z nurtujących mnie tematów. Założenie Portfela Dywidendowego jest takie, aby pomnażać swoje oszczędności w długim (minimum 10-cio letnim) okresie czasu. A najlepiej pomiędzy 20-25 rokiem życia, a wiekiem w którym przejdziemy na emeryturę. Celem jest takie prowadzenie Portfela, aby stosunkowo niewielkim kosztem (biorąc pod uwagę zarówno poświęcony czas jak i zaangażowane pieniądze) zbudować kapitał pozwalający nie musieć martwić się o środki finansowe po 60-tym roku życia. I teraz pytanie: czy tak defensywne prowadzenie rachunku, w którym angażujemy się tylko w dziewięć różnych spółek i wykonujemy jedynie sześć transakcji na rok jest odpowiednie aby osiągnąć nasz cel? Czy może należałoby dokonywać większej ilości operacji na szerszym gronie spółek? Będę wdzięczny za wszelkie opinie w tym temacie.

Zbliżając się już powoli do końca podsumowania roku 2018, pragnę przypomnieć, że lokując swoje pieniądze w akcjach, kupujemy prawdziwe przedsiębiorstwa działające na realnym rynku. Z naszym niewielkim jak na razie kapitałem nie możemy powiedzieć, że jesteśmy wiodącym akcjonariuszem w jakiejś spółce, ale w ramach ciekawostki proponuję zerknąć na następujące zestawienie obrazujące nasz udział w akcjonariacie spółek których jesteśmy współwłaścicielami:

Udział w akcjonariacie komponentów Portfela Dywidendowego

Być może za kilka lat, w wyniku systematycznego i ciągłego oszczędzania nasz udział w akcjonariacie, którejś z notowanych na warszawskiej giełdzie spółek będzie na tyle znaczący, że będziemy mieć realny wpływ na jej działanie?

Już na sam koniec proponuję zerknąć na ostatnie trzy lata na wykresie indeksu SWIG80. Trzy lata po których Portfel Dywidendowy ma stratę w wysokości 27,98 zł.

Wykres SWIG80 w okresie działania Portfela Dywidendowego

Widzimy jak ciężkie warunki do oszczędzania aktualnie funduje nam rynek.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here