Naga MarketsRekordowy poziom zysku i oczekiwanie na dywidendy – czyli to co aktualnie widzimy w wykonaniu Portfela Dywidendowego i jednocześnie coś czego oczekujemy w długim terminie inwestycji.

Za nami kolejne tygodnie, w których prowadzony jest Portfel Dywidendowy. Jak widać po częstotliwości wpisów i dynamice zmian wśród jego komponentów jest to Portfel dla osób bardzo cierpliwych i właśnie Ci inwestorzy mogą aktualnie oglądać nowe rekordowe poziomy zysku jakie wypracowały spółki będące na naszym rachunku.

Zysk Portfela Dywidendowego

Portfel wypada bardzo dobrze także w porównaniu z najważniejszymi warszawskimi indeksami. Gdyby czerwiec kończył się już dziś Portfel Dywidendowy miałby za sobą w tym roku serię sześciu wzrostowych miesięcy. Żaden z głównych warszawskich indeksów nie może poszczycić się taką regularnością. Najlepiej to obrazuje poniższa tabela.

Wyniki Portfela Dywidendowego w porównaniu z głównymi warszawskimi indeksami

Zanim przejdę do powodów takich właśnie wyników chciałbym zaproponować zerknięcie na spółkę, która została zaproponowana przez jednego z czytelników jako dobra kandydatka do naszego Portfela.

PCC Rokita – bo o niej mowa – to spółka z największych w Polsce firm branży chemicznej. W swej przeszło 65-cio letniej historii wyrobiła sobie solidną markę. W swoim asortymencie PCC Rokita ma około 250 produktów, które wykorzystują inne branże (m.in. przemysł tworzyw sztucznych, kosmetyczny, budowlany, tekstylny, a także chemia gospodarcza i przemysłowa).

Spółka praktycznie od początku swojej obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dzieli się z akcjonariuszami częścią z wypracowanych zysków. Za rok 2018 wypłacono w postaci dywidendy 164 980 923 złotych, co dało 8,31 zł na każdą akcję. Stopa dywidendy osiągnęła 9,1%.

PCC Rokita – wykres tygodniowy
PCC Rokita – zysk netto

Na wykresie w interwale tygodniowym widzimy, że Spółka od momentu pojawienia się na GPW znajdowała się w trendzie wzrostowym, który moim zdaniem został zakończony w pierwszej połowie 2018 roku. Od tego momentu akcje PCC Rokita systematycznie tracą na wartości, a na wykresie możemy zaobserwować budowaną ponad dwa formację głowy z ramionami.

Ostatni opublikowany przez Spółkę raport finansowy wskazał, że w pierwszym kwartale tego roku skonsolidowany zysk netto PCC Rokita spadł o przeszło 40% do poziomu 37,74 mln zł wobec 63,92 mln zł. Choć wynik nie jest fatalny to w przypadku tej spółki do tej pory nie często mogliśmy obserwować ujemną dynamikę zysku netto. Dodatkowym czynnikiem ryzyka o jakim mówi Zarząd Spółki są ceny energii elektrycznej, które będą mocno obciążać wyniki.

Biorąc pod uwagę te wszystkie argumenty w tym momencie nie zdecyduję się zainwestować w PCC Rokita. Nie zmienia to jednak faktu, że na pewno będę bacznie przyglądał się sytuacji wokół Spółki, a do inwestycji może przekonać mnie zarówno raport półroczny, poprawa na rynku energetycznym czy wyraźny dalszy spadek ceny akcji.

Przechodząc do komponentów Portfela Dywidendowego proponuję zacząć od Interaolt, który w największym stopniu przyczynił się do osiągniętych wyników. W poprzednim wpisie wskazywałem, że ta litewska spółka energetyczna planuje w postaci dywidendy wypłacić 0,58 euro na każdą akcję. 7 maja odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki, na którym podjęto stosowną uchwałę w zakresie podziału zysku, a już 17 maja dywidenda została wypłacona. Na nasze konto tego tytułu wpłynęło po odliczeniu należnego podatku 956 złotych. Przy okazji zaznaczę, że jest to najwyższa jednorazowa dywidenda w dotychczasowej historii Portfela Dywidendowego.

Interaolt – wykres dzienny

Ważnym czynnikiem wspierającym notowania Interaolt były opublikowane 10 maja wyniki z działalności w pierwszym kwartale tego roku. Można było się z nich dowiedzieć m.in. że zysk netto Spółki w pierwszym kwartale wzrósł o przeszło 150% do poziomu 6,4 mln euro wobec 2,6 mln euro w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Na naszym rachunku posiadamy aktualnie 450 akcji tej litewskiej spółki, które zostały zakupione za 4727,07 zł, a tylko z tytułu udziałów w zysku otrzymaliśmy już z niej 1360 złotych.

Drugą spółką, która miała bardzo istotny wpływ na aktualną wycenę naszego rachunku był Pro-log.

Pro-log – wykres dzienny

W tym wypadku motorem napędzającym wzrost ceny akcji są niewątpliwie wyniki kwartalne opublikowane 14 maja. Można się było z nich dowiedzieć, że zysk netto w trzecim kwartale roku obrotowego Spółki wzrósł o przeszło 270% i wyniósł 536 tys. złotych wobec 144 tys. złotych w analogicznym okresie rok wcześniej. Bardzo dobrze wygląda też sytuacja jeśli spojrzymy na wszystkie trzy kwartały roku 2018/2019. Narastająco w okresie od 1 lipca 2018 roku do 31 marca 2019 roku zysk netto Pro-loga wzrósł o blisko 68% i wyniósł 2994 tys. złotych wobec 1784 tys. złotych w analogicznym okresie rok wcześniej. Po trzech kwartałach Spółce udało się już wypracować 2,99 zł zysku netto na każdą akcję, a aktualna cena akcji to 16 zł. Patrząc np. przez pryzmat wskaźnika C/Z dokupienie akcji wydaje się dobrym pomysłem.

Wczytując się jednak głębiej w raport opublikowany przez Pro-log można natknąć się na zdanie:

Na obecnym etapie Emitent nie zakłada wypłaty dywidendy za bieżący rok obrachunkowy.

Rok wcześniej w tym miejscu raportu kwartalnego mogliśmy przeczytać:

Na początku stycznia 2018 firma zrealizowała wypłatę dywidendy w kwocie 1.750.000 złotych. Decyzja została podjęta w grudniu 2017. Firma na obecnym etapie roku obrachunkowego bierze również pod rozwagę możliwość dystrybucji części zysku w formie dywidendy.

Patrząc oczywiście z perspektywy Portfela Dywidendowego jest to oczywiście niekorzystna zmiana. Drugim sporym mankamentem inwestycji w akcje Pro-loga są bardzo niskie obroty, które niewątpliwie powstrzymują przynajmniej część inwestorów interesujących się Spółką.

Czy patrząc na świetne wyniki Spółki oraz na możliwe niewypłacenie dywidendy w tym roku i bardzo niskie obroty powinniśmy zwiększyć nasze zaangażowanie w akcje Pro-loga? Czy może powinniśmy się trzymać z daleka od takich spółek?

Kolejną spółką, która w ostatnim okresie miała pozytywny wpływ na zachowanie się wyceny Portfela Dywidendowego był Eurotel. Początkowo wzrost wyceny tej spółki z branży telekomunikacyjnej napędzały wyniki za pierwszy kwartał 2019 roku. Zysk netto Spółki wzrósł w pierwszych trzech miesiącach tego roku o przeszło 36% do 3,9 mln zł wobec 2,9 mln zł rok wcześniej.

Eurotel – wykres dzienny

Drugim ważnym wydarzeniem związanym z Eurotelem było zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki na którym podjęto uchwałę o wypłacie w postaci dywidendy 2,20 zł na każdą akcję. Dywidenda należy się akcjonariuszom posiadającym akcje Eurotel w dniu 7 czerwca, a wypłata nastąpi 17 czerwca. Z tytułu dywidendy z Eurotel na nasze konto wpłynie kwota 80 złotych.

Aktualnie na naszym rachunku posiadamy 45 akcji Eurotela, co stanowi niecałe 5% wartości Portfela.

Czy wobec dobrych wyników Spółki i naszego stosunkowo niewielkiego zaangażowania w akcje tej Spółki powinniśmy wystawić zlecenie kupna kolejnego pakietu akcji Eurotel?

W najbliższy poniedziałek na nasz rachunek wpłynie jeszcze jedna dywidenda. Z tytułu udziałów w British Automotive Holding na rachunkach akcjonariuszy tej Spółki zostanie zaksięgowana pierwsza transza dywidendy. Podobnie jak w przypadku Eurotela, dywidenda należy się wszystkim akcjonariuszom Spółki, którzy posiadali jej akcje 7 czerwca. Pierwsza transza dywidendy w wysokości 0,04 zł na akcje zostanie wypłacona 17 czerwca, a druga w wysokości 0,05 zł trafi na konta uprawnionych do tego inwestorów 6 września.

British Automotive Holding – wykres dzienny

Na wykresie notowań British Automotive Holding widzimy, że aktualna cena akcji utrzymuje się poniżej 3 zł czyli dolnego ograniczenia luki bessy powstałej w sierpniu ubiegłego roku, kiedy to BAH informował, że Jaguar Land Rover Limited wypowiedział spółce zależnej British Automotive Holding umowę importerską. Zgodnie z treścią wypowiedzenia, umowa wygasnąć miała 1 sierpnia 2020 roku.

Aktualnie Spółka zależna British Automotive Holding otrzymała od Jaguar Land Rover warunkową zgodę na przedłużenie terminu obowiązywania umowy importerskiej do 31 marca 2021 r. Warunkiem uzyskania przedłużenia obowiązywania umowy importerskiej jest uzyskanie w okresie kwiecień 2019 – marzec 2020 poziomu sprzedaży nowych samochodów w liczbie 4.370 sztuk.

BAH ocenia, że sprzedaż na takim poziomie jest możliwa do zrealizowania, jednakże “zarząd nie ma pewności, iż warunek ten się ziści, a także, że dojdzie do przedłużenia obowiązywania Umowy Importerskiej do dnia 31 marca 2021 r.

Na naszym rachunku posiadamy aktualnie 500 akcji British Automotive Holding, co stanowi przeszło 6% jego wartości. Wobec sporej niepewności związanej z dalszymi losami BAH na obecną chwilę nie zamierzam zwiększać naszego udziału w tej Spółce.

Jeśli uważacie, że powinniśmy zwiększyć nasze zaangażowanie w którejś spółce znajdującej się już w Portfelu lub widzicie jakieś ciekawe dywidendowo akcje to zapraszam do składania propozycji i dyskusji na ich temat bezpośrednio w komentarzach lub za pośrednictwem strony Godpodarka24.

Ważne w tym momencie jest też to, że na rachunku mamy aktualnie 3106,08 zł wolnej gotówki, a mi zależy, żeby ona zaczęła pracować na kolejne dywidendy.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here