Naga Markets

Po dość słabym dla Portfela Dywidendowego  okresie zapoczątkowanym w styczniu ubiegłego roku, kiedy to wypracowany zysk wynosił blisko 2 400 złotych i wyznaczeniu minimalnej wartości tegoż zysku w ostatnich dniach października na poziomie blisko minus 2 500 złotych aktualnie obserwujemy silne odbicie w górę. Od dołka wyznaczonego w końcówce października wartość akcji zgromadzonych na naszym rachunku wzrosła o 3 822 złote, czyli o 36,5%! Do poziomu z stycznia ubiegłego roku zostało tylko 987 złotych. Otwartym pozostaje pytanie czy rekord ten uda się pobić za tydzień, miesiąc czy rok, ale ostatnie tygodnie niewątpliwie napawają optymizmem.

Zysk Portfela Dywidendowego

W takim zachowaniu się Portfela Dywidendowego mocno pomaga dobre zachowanie się całej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Na tle głównych indeksów notowanych przy ul. Książęcej mocno wyróżnia się SWIG80. O ile w styczniu wszystkie główne warszawskie wskaźniki rosły o 4-5 procent to w pierwszej połowie lutego to tempo wytrzymuje jedynie indeks najmniejszych spółek.Miesięczne wyniki Portfela Dywidendowego

Tak mocne zachowanie się Portfela Dywidendowego po raz kolejny w dużej mierze zawdzięczamy litewskiej spółce energetycznej Interaolt. Spółka jest w trendzie wzrostowym nieprzerwanie od publikacji wyników za III kwartał ubiegłego roku. Tylko od początku tego roku jej wartość wzrosła o blisko 20%, dokładając do naszego portfela ponad 900 złotych. Nie bez znaczenia jest również to, że Interaolt stanowi już przeszło 35% wartości Portfela.

Interaolt – wykres dzienny

Bardzo dobrze w ostatnim czasie zachowuje się także Dektra. Wartość spółki wzrosła w tym roku o przeszło 11%, co przełożyło się na wzrost wartości naszego rachunku o ponad 230 złotych. Zarząd tej niewielkiej spółki notowanej na NewConnect podał niedawno w komunikacie, że zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy z zysku za 2018 rok w wysokości 0,85 zł na każdą akcję. Przy aktualnym kursie akcji dawałoby to stopę dywidendy na poziomie blisko 9%.

Dektra – wykres tygodniowy

Dobre komunikaty docierają do nas także z British Automotive Holding. Inwestorzy pozytywnie reagują na informacje, że spółki dilerskie Grupy British Automotive Holding otrzymały od Jaguar Land Rover listy intencyjne potwierdzające wolę dalszej współpracy po zakończeniu umowy importerskiej w 2020 roku. W efekcie tych komunikatów wartość akcji  tej spółki z branży samochodowej wzrosła w tym roku już o ponad 30%. Ze względu na nasze niskie zaangażowanie w akcje BAH (udział w Portfelu na poziomie 1%) zyskaliśmy dzięki temu tylko 43 złote.

British Automotive Holding – wykres dzienny

Stabilizację na jednym poziomie obserwujemy w przypadku ABC Daty. Akcjonariusze czekają aktualnie na rozwiązanie sprawy wezwania Roseville Investments i MCI Venture Capital do sprzedaży 37,1% akcji po 1,30 zł. Zapisy w wezwaniu potrwają od 15 lutego do 18 marca. Przewidywany dzień nabycia akcji na GPW to 21 marca, a dzień rozliczenia transakcji to 26 marca. Jeśli wezwanie zakończy się po myśli wzywających to ABC Data zostanie zdjęta z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Warte zaznaczenia jest też to, że wzywający po przekroczeniu 90% udziałów w akcjonariacie spółki będą mogli dokonać przymusowego wykupu pozostałego pakietu akcji z zachowaniem wszelkich uprawnień przysługujących akcjonariuszom mniejszościowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. W tym kontekście zdecydowałem, że odpowiemy na wezwanie Roseville Investments i MCI Venture Capital.

ABC Data – wykres dzienny

Kończąc ten wpis, w związku z pozytywnymi informacjami napływającymi z British Automotive Holding i naszym niewielkim zaangażowaniu w akcje tej Spółki oraz pozostającej na naszym rachunku wolnej gotówce w wysokości blisko trzech tysięcy złotych decyduję kupić dodatkowy pakiet akcji BAH. Transakcja będzie miała następujące parametry:

Transakcje oczekujące

NED


Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here