Naga MarketsW piątek 12 maja pierwszy raz bez dywidendy notowana była spółka Interaolt. Dla Portfela Dywidendowego oznacza to chwilowy spadek na wykresie zysku, ale zbliżamy się coraz bardziej do dnia w którym na naszym koncie pojawi się wolna gotówka pochodząca z pierwszej dywidendy w tym roku.

Zysk Portfela Dywidendowego

Z powodu odcięcia dywidendy z Interaolt (mówimy tu o kwocie 105 zł brutto) Portfel Dywidendowy zanotował w ubiegłym tygodniu stratę w wysokości blisko 11 złotych, czyli 0,14%. W tym samym czasie najmocniejszym z głównych warszawskich indeksów był MWIG40, który stracił 0,36% i w dalszym ciągu od maksimów hossy dzieli go odległość mniejsza niż 2%. Niewiele gorzej spisał się indeks Blue Chips, który stracił na przestrzeni tygodnia 0,57%. W tym przypadku możemy mówić jednak o lekkim niedosycie, ponieważ jeszcze we wtorek wydawało się, że lada moment zobaczymy nowe maksima trendu wzrostowego. Ostatecznie WIG20 oddalił się od nich na odległość 2,22%. Największe spadki obserwowaliśmy wśród małych spółek. Wyniosły one 0,93% i sprowadziły SWIG80 w rejon dolnego ograniczenia korekty, w której indeks przebywa od przeszło dwóch miesięcy.

SWIG80 – wykres dzienny

Poziomy te mogą teoretycznie zachęcić kupujących do działania. Dopiero w przypadku wyłamania dołem z prezentowanego powyżej kanału moglibyśmy spodziewać się większej korekty w segmencie małych spółek.

Skład Portfela Dywidendowego

Ostatni tydzień przyniósł spore zmiany wewnątrz Portfela Dywidendowego. Poszczególne spółki notowały większe niż zwykle zmiany kursów. Największy negatywny wpływ na wycenę Portfela miał Interaolt. Spowodowane było to (jak już pisałem wcześniej odcięciem dywidendy). Jej wypłata ma nastąpić 24 maja.

Interaolt – wykres dzienny
Interaolt – zysk netto

Na wykresie notowań spółki widzimy, że cena wyznaczyła nowe roczne minima. Nie widzimy natomiast na nim jeszcze reakcji na opublikowane w piątek po sesji wyniki kwartalne spółki. Wynika z nich, że w I kwartale 2017 roku zysk netto spółki spadł do 2,58 mln euro wobec 3,77 mln euro rok wcześniej. Na poziomie zysku netto wynik jest więc o przeszło 30% słabszy niż w I kwartale 2016 roku.

W komunikacie spółki podano także: Skonsolidowane przychody Grupy w okresie styczeń-marzec wzrosły o ponad 5% r/r do 48,5 mln euro. Do wzrostu wolumenu handlu energią przyczyniła się większa sprzedaż na rynkach litewskim i łotewskim, dzięki nowym umowom zawartym z klientami. Przychody wzrosły dzięki większemu wolumenowi sprzedanej energii, ale cena zrealizowana w kontraktach była niższa rok do roku. Jednocześnie ceny zakupu energii pozostały na tym samym poziomie r/r. Koszty sprzedaży wyniosły 43,7 mln euro, co oznacza wzrost o 9,7% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2016 r. Z uwagi na wyższy wolumen handlu energią,łączne koszty sprzedaży były wyższe r/r, przy stabilnym poziomie cen zakupu energii.

Niekorzystny wpływ na poziom zysku Portfela Dywidendowego miało także Euco. Kurs spółki na przestrzeni tygodnia spadł o 6,82%, co przełożyło się na 58 złotych straty Portfela Dywidendowego. Bezpośrednią przyczyną takiej zmiany notowań Europejskiego Centrum Odszkodowań była rekomendacja Zarządu dotycząca wysokości dywidendy. W opublikowanym w poniedziałek podczas sesji komunikacie podano, że Zarząd zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dywidendę na poziomie 1,33 zł na akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy miałby być 12 czerwca, a dniem wypłaty 27 czerwca 2017 roku. Rok wcześniej dywidenda z Euco wynosiła 3,58 zł na akcję.

Euco – wykres dzienny

Największy pozytywny wpływ na wycenę naszego rachunku miał za to Euro-tax. Na przestrzeni tygodnia zyskał on 3,17%. Podobnie jak w przypadku Euco zmiana ta wywołana była poniedziałkową informacją o planowanej dywidendzie. Wynika z niej, że Zarząd zamierza rekomendować wypłatę w postaci dywidendy 62 groszy na akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy ma być 14 czerwca, a wypłata miałaby nastąpić 29 czerwca 2017 roku. Rok wcześniej dywidenda wyniosła 54 grosze na akcję.

Euro-tax – wykres dzienny

W środę otrzymaliśmy też komunikat o zmianie w akcjonariacie Euro-tax. Poziom 5% udziałów przekroczył fundusz Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. po transakcji zakupu 6677 akcji spółki. Udział TFI w akcjonariacie spółki wynosi 5,06%.

W ubiegłym tygodniu sporo wzrosła cena akcji GPW.  Całkowita zmiana wyniosła 4,47%. Niestety małe zaangażowanie Portfela Dywidendowego w akcje Spółki sprawiło, że osiągnięty zysk wyniósł tylko 20 złotych. Całość ruchu została wykonana już w poniedziałek, a następnie notowania weszły w konsolidację przy maksimach. W piątek GPW podała, że Zarząd spółki zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę w postaci dywidendy z zysku wypracowanego w 2016 roku kwoty 90,24 mln złotych. Oznacza to, że na każdą akcję przypadłaby kwota w wysokości 2,15 zł. Wobec znacznego wzrostu kapitalizacji spółki w ostatnich miesiącach oznaczałaby stopę dywidendy na poziomie 4,5%.

GPW – wykres dzienny

Swojej wartości na przestrzeni tygodnia nie zmieniła Dektra, która w piątek przed sesją zaprezentowała wyniki z działalności w I kwartale 2017 roku. Wynika z nich, że w znacznym stopniu został poprawiony zysk netto w stosunku do I kwartału 2016 roku. Brak reakcji na raport podczas piątkowej sesji oznacza jednak, że informacje te znajdowały już wcześniej odzwierciedlenie w notowaniach spółki.

W piątek wyniki z działalności w I kwartale 2017 roku opublikowała też Kogeneracja. Zysk netto spółki wzrósł do 102 349 tys. złotych z 100 771 tys. złotych rok wcześniej. Są to poziomy zgodne z oczekiwaniami i nie wpłynęły znacząco na kurs. Na przestrzeni całego tygodnia kapitalizacja Kogeneracji wzrosła o 3,4% co skutkowało wzrostem zysku Portfela Dywidendowego o 26 złotych.

Na koniec przedstawię jeszcze harmonogram na nadchodzące dni. Po zakończonym w piątek bardzo ciekawym tygodniu nie zanosi się bowiem, że nadchodzi spokojniejszy czas dla Portfela Dywidendowego.

Harmonogram Portfela Dywidendowego

Do napisania artykułu korzystałem z informacji dostępnych na stronie http://infostrefa.com/.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here