Naga MarketsW takich momentach jak dziś i mając takie założenia inwestycyjne jakie mamy prowadząc Portfel Dywidendowy warto spokojnie podchodzić do nagłych i skokowych zmian wyceny światowych indeksów. Nie znaczy to oczywiście, że nie warto takich zmian obserwować, bo są one ciekawe i mogą rzutować na długoterminowe trendy rynkowe. W większości jednak przypadków są dobrą okazją inwestycyjną. Czy tak będzie i tym razem dowiemy się pewnie za kilka tygodni. Nie mam jednak wątpliwości, że kiedyś światowe indeksy pobiją niedawne rekordy. Otwartym pozostaje jedynie pytanie czy będzie to za tydzień, miesiąc, rok czy dziesięć lat. Nie wiemy także czy pojawiająca się okazja inwestycyjna za tydzień będzie dla nas jeszcze ciekawsza, czy może stanie się całkowicie odwrotnie i rynek będzie już kilka procent wyżej.

Konstrukcja Portfela Dywidendowego jest dość odporna na takie nagłe zmiany na giełdach. Comiesięczne wpłaty na rachunek maklerski sprawiają, że kupujemy akcje dość regularnie – zarówno w czasie gdy są niedoszacowane jak i przeszacowane przez rynek.

Portfel Dywidendowy – zysk netto

Oczywiste dla mnie jednak jest, że ciężko przejść obojętnie obok faktu utraty ciężko wypracowanego zysku w tak szybkim czasie. Należy pamiętać, że Portfel Dywidendowy ma za zadanie przynieść ponadprzeciętną stopę zwrotu w długim okresie czasu i w trakcie jego budowania będą się pojawiać znacznie większe i bardziej długotrwałe spadki wartości akcji, w których lokujemy nasze środki.

Miesięczny wynik Portfela Dywidendowego w porównaniu z najważniejszymi warszawskimi indeksami. Stopy zwrotu w miesiącu luty aktualne są na dzień 06.02.2018 r.

Warto przy tym zauważyć, że wynik Portfela Dywidendowego w tym roku jest wciąż dodatni, a główne warszawskie indeksy notują już straty.

 

 

 

 

Przechodząc do konkretnych spółek chciałbym dziś napisać o Kogeneracji.

Już w momencie przejęcia przez Polską Grupę Energetyczną akcji Spółki od EDF było wiadomo, że zostanie ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Kogeneracji. Teraz sprawa jest już oficjalnie ogłoszona możliwe więc, że przed jej Akcjonariuszami znacznie ciekawszy okres.

Kogeneracja – wykres dzienny

Na wykresie widzimy, że w oczekiwaniu na komunikat dotyczący wezwania cena akcji praktycznie się nie zmieniała. Szczególnie dobrze było to obserwować w styczniu tego roku. Nie należy się oczywiście spodziewać zmiany tego stanu rzeczy aż do momentu zakończenia zapisów na sprzedaż akcji Kogeneracji.

Zgodnie z treścią komunikatu z 1 lutego Wzywający, czyli PGE zamierza kupić łącznie 2 383 999 akcji Kogeneracji stanowiących w przybliżeniu 16% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Cena, po której będą nabywane akcje została ustalona na poziomie 81,80 zł. Została ona ustalona najniżej jak to było możliwe. W tym przypadku nie mogła być ona niższa od ceny będącej średnią arytmetyczną średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku regulowanym GPW.

Kogeneracja – zysk netto

Pierwsze trzy kwartały 2017 roku były dla Kogeneracji udane. Spółka osiągnęła w nich przeszło 106 mln złotych zysku netto wobec 82 mln złotych rok wcześniej. Co ważne wynik Spółki był lepszy w każdym kwartale z osobna w porównaniu z analogicznymi okresami rok wcześniej i nie był spowodowany wydarzeniami mającymi charakter jednostkowy.

W Portfelu Dywidendowym posiadamy aktualnie 8 akcji Kogeneracji, które mają udział równy 5,47% w całkowitej jego wartości. W ubiegłym roku uczestniczyliśmy w podziale zysku wypracowanego przez Spółkę i otrzymaliśmy z tego tytułu kwotę równą 42,64 zł netto. Na obecną chwilę uważam, że cena zaoferowana w wezwaniu jest zbyt niska więc postanawiam spokojnie zaczekać na rozwój wypadków.

Na koniec przybliżę najważniejsze daty jakie powinny mieć wpływ na wycenę akcji Kogeneracji w trwającym roku 2018.

Kogeneracja – Harmonogram publikacji raportów


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here