Naga MarketsOstatni tydzień na GPW nie należał do bardzo udanych. Wszystkie główne warszawskie indeksy traciły na wartości. Najsłabszy był wskaźnik obrazujący zachowanie spółek o średniej kapitalizacji, który stracił 1,73%. Niewiele lepiej spisał się indeks WIG20 tracący na przestrzeni tygodnia 1,68%. Zdecydowanie najlepiej zachowywały się spółki małe, tracąc tylko 0,17%. Na tym tle wzrost wartości Portfela Dywidendowego o 0,05% nie jest rezultatem złym.

Zysk Portfela Dywidendowego

Spadki z ubiegłego tygodnia sprawiły, że z głównych indeksów najbliżej do maksimów hossy ma aktualnie SWIG80 i jest to odległość nieprzekraczająca 3%. MWIG40 oddalił się od tego punktu już o 3,5%, a WIG20 o blisko 3,9%.

Te artykuły również Cię zainteresują

Ostatni tydzień w wykonaniu Portfela Dywidendowego to dwie duże zmiany, które sprowadziły się do jednego tego, że posiadamy wolną gotówkę, za którą chcielibyśmy kupić jakieś perspektywiczne akcje pozwalające zarabiać nam w długim terminie. Pierwszym z wspomnianych wydarzeń to poniedziałkowa, comiesięczna wpłata 400 złotych na rachunek maklerski. Drugie to czwartkowa decyzja (opublikowana tutaj) o sprzedaży posiadanego pakietu akcji GPW, która została zrealizowana w piątek. Tak się zdarzyło, że cena transakcji wypadła na sesyjnym maksimum. W jej wyniku odnotowaliśmy wpływ na konto w wysokości 470 zł, z czego zapłaciliśmy 3 zł prowizji.  Po tych wydarzeniach skład Portfela Dywidendowego przedstawia się następująco:

Skład Portfela Dywidendowego

Akcje GPW kupiliśmy do Portfela Dywidendowego 16 marca 2016 po cenie 38,8 zł. Kwota dywidendy z GPW w 2016 roku wynosiła 2,36 zł na akcję, co przy kursie zakupu dawało zadowalającą stopę dywidendy w wysokości około 6%. Propozycja podziału zysku jaką przedstawił Zarząd GPW w tym roku w zestawieniu z aktualnymi notowaniami spółki sprawiła, że wspomniany powyżej parametr spadł w okolice 4,5%. Na akcjach GPW zarobiliśmy 76 zł na różnicy kursowej i 18,6 zł w postaci dywidendy. Łączny zysk wyniósł więc 94,6 zł z zainwestowanych 391 zł. Stopa zwrotu (po odliczeniu kosztów transakcyjnych i podatku od zysków kapitałowych z dywidendy) wyniosła więc 24,2%. Jeśli inwestycja zostałaby przeprowadzona na koncie IKE wynik byłby jeszcze lepszy.

Uważam, że uzyskaną ze sprzedaży tych akcji gotówkę można zainwestować w lepszy sposób i liczę na pomoc czytelników w wyborze celu inwestycyjnego.

Najmocniejszą z spółek Portfela Dywidendowego był tym razem Pro-log, który w poniedziałek przedstawił raport z działalności w III kwartale roku obrotowego 2016/2017. Wyniki kwartalne były na tyle dobre, że cena akcji wzrosła o 7,94% jeszcze podczas poniedziałkowej sesji. Na przestrzeni całego tygodnia wzrost ten został zatrzymany i zakończył się wynikiem +7,48% i dał zarobić Portfelowi Dywidendowemu 59 złotych.

Pro-log – zysk netto

Z przedstawionego przez spółkę raportu wynika, że zysk netto spółki w III kwartale wzrósł o 62% z 230 tys. zł w roku 2015/2016 do 374 tys. zł w 2016/2017.  W pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego zysk netto wzrósł o blisko 37% i osiągnął już prawie poziom wypracowany w całym roku 2015/2016.

Druga spółka, która w ostatnim tygodniu pozytywnie wpłynęła na wartość Portfela Dywidendowego to Kogeneracja. Na przestrzeni tygodnia jej wartość wzrosła o 5%, co przełożyło się na wzrost jego zysku o 40 złotych. Istotną informacją dotyczącą Kogeneracji jest umowa sprzedaży zawarta pomiędzy EDF International SAS i EDF Investment II B.V. a PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. W ramach wspomnianej umowy EDF sprzeda PGE wszystkie akcje Kogeneracji. Z wypowiedzi prezesa PGE wynika, że zostanie ogłoszone wezwanie na akcje Kogeneracji do poziomu 66%, ale spółka nie zostanie wycofana z GPW.

Kogeneracja – wykres tygodniowy

Po przeciwnej stronie znalazł się w tym tygodniu Euro-tax, którego wartość spadła o 2,43%. Ze względu na spore nasze zaangażowanie w akcje spółki oznaczało to dla Portfela Dywidendowego spadek wartości zysku o 37 złotych. Ruch ten może być spowodowany po części opublikowanymi w poniedziałek wynikami kwartalnymi spółki. Wynika z nich, że zysk netto Euro-tax w pierwszym kwartale spadł do 127 tys. zł z 504 tys. zł rok wcześniej.

Nienajlepszy wpływ na wartość Portfela miał też spadek wartości Dektry, który wyniósł 1,88%. Przełożyło się to na stratę w wysokości 28 złotych. W tym przypadku na cenę niekorzystnie wpływa sprzedaż akcji przez głównego akcjonariusza spółki o czym byliśmy informowani w raportach bieżących.

W ostatnim tygodniu do publicznej wiadomości został przekazany raport kwartalny z działalności ABC Daty. Informacja trafiła na rynek przed środową sesją i została pozytywnie przejęta przez inwestorów. W jej wyniku prawie w całości zostały odrobione straty powstałe podczas poniedziałkowej przeceny.

ABC Data – wykres dzienny

Wyniki nie były najlepsze na poziomie zysku netto, ponieważ spółka odnotowała jego spadek z 7928 tys. zł w roku ubiegłym do 1446 tys. zł w roku bieżącym. Jednak ABC Data podała także, że w I kwartale tego roku odnotowała rekordową marżę brutto na poziomie 5,9%. Spółka chwaliła się, że działania optymalizacyjne wprowadzone jeszcze w roku 2016 przynoszą bardzo dobre efekty, które jeszcze lepiej powinny być widoczne w kolejnych kwartałach.

ABC Data zdecydowała się też przedstawić prognozę wyników na rok 2017. Wynika z niej, że oczekiwany poziom zysku netto to przeszło 27,5 mln złotych przy przychodach na poziomie 4468 mln złotych.

Myślicie, że to może się udać?Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

1 KOMENTARZ

  1. Jeżeli chodzi o nowe propozycje do portfela to sugeruję zainteresować takimi spółkami jak Dom Development, FERRO i EUROTEL. Bardzo długa histroria wypłat dywidend o wysokiej stopie. Przy tym spółki prowzrostowe, także można także coś ugrać na ich aprecjacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here