Naga MarketsZa nami najlepsze dwa tygodnie w wykonaniu Portfela Dywidendowego w tym roku, dwa tygodnie w ciągu których Portfel zyskał prawie 8%. Aktualną sytuację, o której w poprzednim wpisie w tym cyklu mówiłem używając słów światełko w tunelu najlepiej obrazuje wykres przedstawiający poziom wypracowanego na rachunku zysku zbliżającemu się coraz bardziej do stanu równowagi.

Zysk Portfela Dywidendowego

W analogicznym okresie na całej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie było aż tak dobrze. W przeciągu ostatnich dziewięciu sesji (12 listopada GPW świętowała) WIG20 stracił 0,31%, a MWIG40 0,28%. Jedynie najmniejszy z głównych warszawskich indeksów zakończył ten okres kosmetycznym wzrostem o 0,10%. Czemu więc Portfel Dywidendowy zawdzięcza taki dobry wynik? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w kolejnych akapitach.

Na początek jednak, żeby nie było tak różowo wspomnę o Echo Investment, które na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni mimo pozytywnych informacji wygenerowało ujemną stopę zwrotu.

W poprzednim artykule z naszego dywidendowego cyklu pisałem, że Spółka podjęła uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet przyszłej dywidendy. W uchwale były zapisane dwa warunki jakie muszą zostać spełnione, aby wypłata mogła dojść do skutku. Echo Investment w komunikacie z 16 listopada podało, że zostały one spełnione.

Do zaliczki na dywidendę na poczet przyszłej dywidendy w wysokości 0,50 zł na akcję uprawnieni będą inwestorzy posiadający akcje Echo Investment po sesji 12 grudnia. Sama wypłata nastąpi już 18 grudnia.

Echo Investment – wykres godzinowy

Podobnie jak Echo Investment, tak też British Automotive Holding zamierza wypłacić zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy. Spółka 20 listopada podała w komunikacie, że wypłaci w postaci zaliczki na dywidendę 0,26 zł na każdą akcję. Wypłata zgodnie z obowiązującą polityką dywidendową ma zostać przeprowadzona w dwóch równych transzach. Według komunikatu pierwsza transza zaliczki miałaby znaleźć się na kontach akcjonariuszy Spółki już 28 grudnia. Druga natomiast zostałaby wypłacona 15 marca przyszłego roku.

Do otrzymania całości zaliczki będą uprawnieni akcjonariusze posiadający akcje spółki w dniu 21 grudnia 2018 r.

Warunkiem wypłaty zaliczki na dywidendę jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej oraz uzyskanie zgód instytucji finansujących. W piątek 23 listopada Spółka podała w oddzielnym komunikacie, że został już spełniony pierwszy z wspomnianych wyżej warunków. Po piątkowym komunikacie handel na akcjach British Automotive Holding znacznie zyskał na atrakcyjności.

British Automotive Holding – wykres dzienny

Oczywiście, aby mieć pewność, że zaliczka zostanie wypłacona trzeba zaczekać do momentu spełnienia drugiego z warunków, o których wspomniałem już wyżej.

Akcje British Automotive Holding zyskały na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni 10,17%, a przeważająca część tego wzrostu została zrealizowana po piątkowym komunikacie. Oczywiście ze względu na znikomy udział akcji tej Spółki w Portfelu Dywidendowym ruch ten nie miał kluczowego znaczenia dla wypracowanego ostatnio zysku.

Znacznie bardziej widoczny wpływ na wartość naszego rachunku miał ostatnio Pro-log. Jak wspominałem we wcześniejszych wpisach wśród projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki znalazła się też ta dotycząca podziału zysku wypracowanego w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Walne odbyło się 21 listopada i zgodnie z wcześniejszym projektem uchwalono, że na każdą akcję przypadnie 1,40 zł z wypracowanego przez Spółkę zysku. Dywidenda zostanie wypłacona już 18 grudnia, a będą do niej uprawnieni inwestorzy posiadający akcje Pro-loga w dniu 30 listopada.

Pro-log – wykres dzienny

Wzrosty z ostatnich dwóch tygodni wyniosły w przypadku Pro-loga 5,51% co pozwoliło zwiększyć wypracowany w tym okresie przez Portfel Dywidendowy zysk o 99 złotych.

Przy aktualnej wycenie akcji Spółki na poziomie 13,40 zł stopa dywidendy przekraczałaby 10%.

Gwiazdą ostatnich dwóch tygodni wśród komponentów Portfela Dywidendowego był niewątpliwie Interaolt. Spółka w reakcji na wyniki, które omówiłem w poprzednim wpisie zdrożała już o 35,6%, a wcale nie musi to oznaczać, że obserwowany ruch w górę został już zakończony. Przypomnę, że wyniki Spółki za III kwartał tego roku były na tyle dobre, że Interaolt ma po pierwszych 9 miesiącach tego roku blisko 8 mln euro zysku netto, co jest wynikiem o 28% lepszym niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Kurs akcji tej litewskiej Spółki na warszawskiej giełdzie w dalszym ciągu znajduje się o 29% poniżej poziomu sprzed roku. W mojej opinii ta dysproporcja przynajmniej w części powinna zostać zredukowana.

Interaolt – wykres dzienny

Co prawda nie należy oceniać inwestycji przed jej zakończeniem, sądzę jednak, że decyzja, która zapadła dwa tygodnie temu dotycząca zakupu dodatkowego pakietu akcji Interaolt cechuje się stosunkowo niskim poziomem ryzyka w porównaniu do możliwych do osiągnięcia zysków.

W mojej opinii dobrze w długim terminie powinien zachowywać się też Eurotel, który w czwartek 22 listopada opublikował sprawozdanie z działalności w III kwartale tego roku. Dowiadujemy się z niego, że skonsolidowany zysk netto Spółki w III kwartale tego roku spadł o 6,9% i wyniósł 3 976 tys. złotych wobec 4 269 tys. złotych w analogicznym okresie rok wcześniej. Narastająco w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku skonsolidowany zysk netto Spółki wyniósł 8 862 tys. złotych i był wyższy o 1,1% niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Eurotel – wykres dzienny

W reakcji na opublikowane wyniki finansowe kurs akcji Eurotel podczas piątkowej sesji zwyżkował o 1,18%.

Ważną informacją i zarazem ryzykiem związanym z inwestycjami w Eurotel jest kontrola Urzędu Celno-Skarbowego. Z opublikowanych komunikatów wiemy, że Spółka może być zobowiązana do zapłaty zaległego podatku od towarów i usług za okres 2013 roku w wysokości przeszło 2,6 mln złotych (wliczając w to już należne odsetki). Na chwilę obecną Decyzja Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego nie jest jeszcze ostateczna, a Spółka będzie się od niej odwoływać.

Nawet przy założeniu materializacji się czarnego scenariusza i konieczności zapłaty zaległego podatku przez Spółkę uważam, że aktualna cena akcji Eurotel jest atrakcyjna. Również nasze długoterminowe podejście do inwestycji sprawia, że powinniśmy się mocniej interesować spółkami takimi jak Eurotel.

Mając na naszym rachunku wolną gotówkę w wysokości 1 321,67 zł postanawiam złożyć zlecenie zakupu dodatkowych akcji Eurotelu.

Zlecenia oczekujące – Portfel Dywidendowy

Oczywiście mam świadomość, że w przypadku niekorzystnego dla Spółki efektu odwołania się od wspomnianej powyżej Decyzji organów skarbowych i konieczności zapłaty zaległego podatku zobaczymy spadek notowań Spółki. Ograniczona pewnie też będzie dywidenda z zysku za 2018 rok. Myślę jednak, że w dużej mierze ryzyko to ma już swoje odzwierciedlenie w aktualnej cenie rynkowej akcji Eurotel. W dłuższym terminie spodziewam się wzrostów ceny akcji tej Spółki.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here