Naga MarketsOstatni wpis w cyklu „Dywidenda = zysk?” ukazał się dwa tygodnie temu. Z tego powodu, ale także dzięki trwającemu sezonowi publikacji raportów kwartalnych pojawiło się sporo nowych komunikatów ze spółek znajdujących się na naszym rachunku dlatego wpis będzie dłuższy niż zwykle.

Patrząc na wynik osiągnięty w tym okresie przez Portfel Dywidendowy trzeba przyznać, że był to udany czas dla Inwestorów naśladujących na swoich kontach strukturę naszego rachunku.

Zysk Portfela Dywidendowego

Podczas ostatnich dziesięciu sesji  udało się nam wypracować zysk w wysokości prawie 101 złotych, czyli 0,99%. W analogicznym okresie główne indeksy GPW traciły na wartości. Liderem przeceny był WIG20, który stracił 2,03%. Indeks Blue Chips od maksimów hossy z 7 listopada oddalił się już o 4,78%. Optymizmem napawać może jedynie zwiększona aktywność inwestorów podczas czwartkowej sesji i piątkowe odbicie wskaźnika obrazującego zachowanie się największych spółek na warszawskim parkiecie. Dość podobnie zachowywały się indeksy spółek małych i średnich. Zarówno na SWIG80 jak i na MWIG40 podczas ostatnich dwóch sesji widzieliśmy lekkie odbicie. Ostatecznie jednak nie udało się odrobić strat i MWIG40 został przeceniony o 1,36%, a SWIG80 o 1,54%.

WIG20 – wykres dzienny

Ponieważ tak jak napisałem na wstępie, podczas ostatnich dwóch tygodni pojawiło się sporo nowych informacji ze spółek należących do Portfela Dywidendowego postaram się omówić wszystkie.

ABC Data – udział w Portfelu 2,71%

9 listopada Spółka opublikowała raport z działalności w III kwartale tego roku. Wynika z niego, że zysk netto ABC Daty wzrósł do 9,2 mln zł z 2,8 mln zł przed rokiem. Narastająco do września Spółka wypracowała 14 mln zł zysku netto wobec 13,1 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem. Komentując wyniki, Prezes Spółki, Pani Ilona Weiss podtrzymała prognozę zysku netto na poziomie 27,7 mln zł w całym roku 2017.

ABC Data – wykres dzienny

W informacji z 16 listopada podano warunki wypłaty zaliczki na dywidendę za rok 2017 w wysokości 0,08 zł na akcję. Dzniem ustalenia prawa do zaliczki będzie 8 grudnia, a sama wypłata nastąpi 15 grudnia.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że jeśli prognoza, którą ABC Data do tej pory realizuje zostanie wypełniona to zysk netto przypadający na jedną akcję wyniósłby 0,22 zł. Taki wynik mógłby spowodować, że łączna dywidenda za rok 2017 wyniosłaby około 0,16 zł. Dywidenda na takim poziomie przy obecnym kursie akcji dałaby wskaźnik dywidendy w wysokości około 7,5%. Może w tym momencie warto zwiększyć nasze zaangażowanie w ABC Datę?

Dektra – udział w Portfelu 25,05%

14 listopada Spółka podała dwa komunikaty. W pierwszym Dektra pochwaliła się wynikami za III kwartał. Dowiedzieliśmy się z nich, że zysk netto Spółki okresie od lipca do września wzrósł o 1,2% do poziomu 800 tys. złotych wobec 791 tys. złotych rok wcześniej. Narastająco do września Dektra wypracowała 1 533 tys. złotych zysku netto wobec 1 276 tys. złotych w analogicznym okresie rok wcześniej. Obserwujemy więc ponad 20 procentową dynamikę wzrost zysku netto. Ostatni kwartał ze względu na rodzaj działalności Spółki jest tradycyjnie najsłabszym okresem w roku. Jednak ze względu na drugi komunikat, w którym podano informację o skonsolidowanych przychodach Grupy w październiku wynoszących 1 320 tys. zł i rosnących r/r o 27,5% myślę, że Dektra ma szansę poprawić wynik kwartalny także w ostatnich trzech miesiącach tego roku.

Dektra – wykres dzienny

W reakcji na wyniki kurs mocno wystrzelił do góry. W kolejnych dniach nie było już tak dobrze, jednak perspektywy dla Spółki pozostają bardzo pozytywne.

Echo Investment – udział w Portfelu 8,59%

W komunikacie z 6 listopada Echo Investment podało, że w październiku Spółka wraz z spółkami zależnymi zawarli 310 ostatecznych, przenoszących prawo własności umów sprzedaży. Od początku 2017 roku zawarto już 706 takich umów. Publikacja raportu kwartalnego zaplanowana została na 27 listopada. W ostatnich dwóch tygodniach nie pojawiły się natomiast nowe informacje na temat sprzedaży akcji przez Głównego Akcjonariusza Echo Investment.

Echo Investment – wykres dzienny

Na wykresie widzimy, że po dłuższych spadkach związanych z informacjami o zmniejszaniu zaangażowania w akcje przez Lisala w ostatnich dwóch tygodniach nastąpiło lekkie ich odreagowanie.

Europejskie Centrum Odszkodowań – udział w Portfelu 4,10%

W omawianym okresie Spółka nie przekazała żadnych nowych informacji na temat swojej działalności. Publikacja raportu kwartalnego zaplanowana została na najbliższy wtorek, 21 listopada.

Euco – wykres dzienny

Po opublikowaniu fatalnych wyników z działalności w I półroczu kurs akcji Euco mocno spadł. Od uformowanego we wrześniu dołka obserwujemy lekkie odbicie. Niewątpliwie wtorkowy raport będzie kluczowy dla dalszych notowań Euco.

Eurotel – udział w Portfelu 8,94%

W omawianym okresie na rynek trafiły dwie istotne informacje dotyczące Eurotelu. Pierwsza z nich to odtajniona rekomendacja Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska, w której analitycy BOŚ podnoszą rekomendację dla Spółki z „trzymaj” do „kupuj” zmieniając równocześnie wycenę Eurotelu z 21 zł do 27,5 zł. W uzasadnieniu analitycy napisali, że oczekują w III kwartale wypracowania przez Spółkę zysku netto na poziomie 3,3 mln zł.

15 listopada z przedstawionego przez Eurotel raportu kwartalnego dowiedzieliśmy się, że analitycy DM BOŚ okazali się zbyt konserwatywni w swych przewidywaniach, a skonsolidowany zysk netto Spółki w III kwartale wyniósł 4,1 mln złotych i był wyższy r/r o blisko 42%. Narastająco do września Spółka wypracowała już blisko 8,7 mln zł zysku netto, co jest wynikiem lepszym o blisko 37% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Eurotel – wykres dzienny

Jeśli w IV kwartale nie stanie się nic nieprzewidzianego i Eurotel powtórzy wynik osiągnięty w roku poprzednim możemy zobaczyć około 3,10 zł zysku przypadającego na każdą akcję. Biorąc pod uwagę historyczne poziomy dywidendy spodziewam się wypłaty na każdą akcję kwoty około 2,40 zł. Stopa dywidendy przy obecnym kursie wyniosłaby więc około 11,3%. To oczywiście tylko spekulacje, ale w mojej opinii niewiele trzeba, aby zostały przekształcone w rzeczywistość. Warto dokupić kilka akcji Eurotel?

Interaolt – udział w Portfelu 22,32%

W informacji z 14 listopada Interaolt przekazał do publicznej wiadomości raport z działalności w III kwartale tego roku. Możemy się z niego dowiedzieć, że zysk netto Spółki wzrósł w okresie od lipca do września do poziomu 1 361 tys. euro wobec 1 012 tys. euro przed rokiem. W okresie styczeń – wrzesień ta litewska spółka energetyczna wypracowała 6,2 mln euro zysku netto, czyli o 10 % mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem.

Interaolt – wykres dzienny

Na tegorocznych wynikach Spółki wyraźnie ciąży I kwartał, który był o przeszło 30% słabszy niżrok wcześniej, jednak jeśli w ostatnich trzech miesiącach roku Interaolt podtrzyma pozytywny trend ma szansę w całym roku osiągnąć wynik zbliżony do tego z 2016 roku.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja – udział w Portfelu 5,88%

W ostatnich dwóch tygodniach otrzymaliśmy dwie istotne informacje dotyczące Spółki. Pierwsza z nich dotyczyła zamknięcia transakcji zakupu przez PGE 50% akcji Kogeneracji. Transakcja pomiędzy PGE, a EDF International SAS i EDF Investment II B.V. została zrealizowana 13 listopada. W drugiej informacji Kogeneracja przedstawiła raport z działalności w III kwartale. Wynika z niego, że strata netto Kogeneracji w III kwartale zmniejszyła się do 9,11 mln zł wobec 29,66 mln zł przed rokiem. Narastająco od początku roku zysk netto Spółki wynosi przeszło 106 mln zł i jest o 29% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Kogeneracja – wykres dzienny

Na wykresie notowań Spółki nie widzimy na razie reakcji na te pozytywne informacje.

Pro-log – udział w Portfelu 9,93%

W poprzednich wpisach informowałem, że spodziewam się jeszcze w tym roku wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016/2017 i 9 listopada doczekaliśmy się oficjalnej informacji, że Zarząd Spółki będzie rekomendował wypłatę w postaci dywidendy kwoty w wysokości 1,75 mln zł, czyli 1,75 zł na każdą akcję. Proponowanym dniem ustalenia prawa do dywidendy miałby być 15 grudnia, a sama wypłata nastąpiłaby 5 stycznia 2018 roku. Przy aktualnym kursie akcji Pro-loga stopa dywidendy wyniosłaby 12,2%. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym zostanie przegłosowany sposób podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016/2017 ma odbyć się 6 grudnia.

Pro-log – wykres dzienny

Z innych informacji jakie otrzymaliśmy w omawianym okresie z Pro-loga warto zwrócić uwagę na raport kwartalny z działalności Spółki w pierwszych trzech miesiącach roku obrotowego 2017/2018. Dowiadujemy się z niego, że zysk netto Pro-log spadł w okresie od 1 lipca do 30 września do 485 tys. zł wobec 554 tys. zł w analogicznym okresie rok wcześniej.

Na wykresie notowań cen akcji Pro-loga widzimy, że od miesięcy wakacyjnych wartość Spółki wzrosła o blisko 40%.

Skarbiec Holding – udział w Portfelu 7,62%

W raporcie z 15 listopada Skarbiec Holding pochwalił się wynikami wypracowanymi w I kwartale roku obrotowego 2017/2018. Wynika z niego, że zysk netto Spółki spadł do 5,1 mln zł z 9,6 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej. Obserwujemy więc spadek zysku netto r/r o ponad 46%.

Skarbiec Holding – wykres dzienny

Na wykresie widzimy, że akcje Skarbca po odcięciu prawa do dywidendy mocno tracą na wartości, a opublikowany niedawno raport kwartalny stał się kolejnym argumentem dla niedźwiedzi.

Na naszym rachunku 4,85% to gotówka, którą można przeznaczyć na zakup nowych akcji. ABC Data powracająca do wypłaty dywidendy? Pro-log, który podzieli się zyskiem jeszcze w tym roku? A może Eurotel poprawiający swoje wyniki? Nie należy zapominać też o Dektrze, która prawdopodobnie będzie mieć rekordowy rok? Niestety kwota, jaką posiadamy pozwala nam na zakup tylko jednej spółki. Której?Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here