Naga MarketsOd ostatniego wpisu z cyklu Dywidenda = zysk? minęły kolejne cztery tygodnie, a na GPW nie widać żadnych zmian. SWIG80 podąża w dobrze znanym wszystkim kierunku. MWIG40 zachowuje się trochę lepiej, bo przynajmniej po wyznaczeniu kolejnych minimów jest w stanie się odbić o kilka punktów. Tylko w przypadku WIG20 można mieć nadzieję, że ostatnie mocniejsze wejście kupujących może przynieść pożądane przez nich rezultaty.

Przy tak słabym klimacie inwestycyjnym Portfel Dywidendowy w ostatnich czterech tygodniach również zalicza stratę. Na uwagę zasługuje jednak to, że o ile SWIG80 trzy z czterech tygodni  zakończył pod kreską, to ujemna stopa zwrotu w przypadku naszego rachunku obserwowana była tylko jednokrotnie. Niemniej jednak, choć widać przysłowiowe „światełko w tunelu” to na wykresie zysku Portfela Dywidendowego chcielibyśmy oglądać całkowicie inne obrazy.

Te artykuły również Cię zainteresują

Zysk Portfela Dywidendowego

Z ciekawych informacji, o których należy wspomnieć, a które to mają wpływ na rekordowy już poziom wolnych środków na koncie Portfela Dywidendowego wymienić należy minimum dwie. Pierwszą z nich była kolejna miesięczna wpłata w wysokości 400 złotych, która to nastąpiła 31 października. Natomiast drugą była wypłata dywidendy z spółki Skarbiec Holding. Przypomnę, że w dniu ustalenia prawa do dywidendy na naszym rachunku znajdowały się 34 akcje tej Spółki z siedzibą w Warszawie, dywidenda wyniosła 4,45 zł na każdą akcję, a łączna kwota jaka wpłynęła z tego tytułu na nasze konto wyniosła po rozliczeniu należnego podatku 122,30 zł. W przypadku inwestorów posiadających rachunki typu IKE lub IKZE kwota ta wyniosła 151,30 zł. Dzięki tym dwóm wydarzeniom poziom gotówki zgromadzonej na naszym koncie przekroczył 2600 złotych.

Skarbiec Holding – wykres dzienny

Na wykresie Skarbiec Holding widzimy oczywiście dużą dywidendową lukę związaną z wydarzeniem o którym wspomniałem powyżej. Luka ta może być istotna dla dalszego zachowania się kursu akcji, ponieważ wyprowadziła cenę z konsolidacji budowanej od kwietnia tego roku.

Istotny z punktu widzenia terminów wypłat dywidendy komunikat opublikował Pro-log. Jeszcze w ostatnim wpisie przeczytać Państwo mogli, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pro-loga odbędzie się 31 października. Zgodnie z aktualnie obowiązującym harmonogramem zaplanowane jest ono na 21 listopada. Zarząd Spółki proponuje żeby dzień dywidendy ustalony został na 30 listopada, a sama wypłata nastąpiła już 18 grudnia. Nie zmieniono natomiast propozycji Zarządu w zakresie wysokości planowanej dywidendy, która powinna wynieść 1,40 zł na akcję.

Nieco świeższa, również dywidendowa sprawa dotyczy Echo Investment. Spółka po sesji 8 listopada podała, że wypłaci zaliczkę na dywidendę w wysokości 0,50 zł na każdą akcję. Warunkiem wypłaty zaliczki jest:

a) uzyskanie zgody Rady Nadzorczej w terminie do Daty Wypłaty Zaliczki Dywidendowej;

b) zbadanie przez biegłego rewidenta Ernst&Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r., w którym potwierdzona zostanie zakładana wysokość zysku netto Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego. 

W reakcji na ten komunikat kurs Echo Investment rósł w piątek o 3,58%.

Echo Investment – wykres godzinowy

Innym bardzo ważnym tematem dotyczącym spółek z Portfela Dywidendowego są wyniki Interaolt za III kwartał 2018 roku. Z opublikowanego po piątkowej sesji raportu kwartalnego dowiedzieliśmy się, że zysk netto Spółki w okresie od 1 lipca do 30 września 2018 roku wyniósł 5 579 tys. euro i był lepszy o 309% niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Sytuacja bardzo dobrze wygląda także kiedy patrzymy na minione 9 miesięcy tego roku. Narastająco od stycznia do września Interaolt zarobił już 7 969 tys. euro wobec 6 197 tys. euro przed rokiem. W tym przypadku obserwujemy poprawę wyników o przeszło 28%.

Interaolt – wykres dzienny

Takiego wzrostu ceny akcji nie widać na wykresie notowań Interaolt. W trakcie ostatnich 12 miesięcy ich wartość spadła o przeszło 34% (wliczając w to pokaźny dzisiejszy wzrost).

Biorąc pod uwagę wzrost zysku netto połączony z sporym spadkiem kursu postanawiam dokupić 170 akcji Interaolt z limitem ceny 7,80 zł za akcję.

Zlecenia oczekująceConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here