Naga MarketsOstatnie tygodnie zdominowało właściwie tylko jedno słowo. O odmienianym przez wszystkie przypadki koronawirusie słyszeli już chyba wszyscy. Podczas gdy nieznane są jeszcze gospodarcze skutki globalnej pandemii spowodowanej przez wirus SARS-CoV-2 giełdy wykonały już bardzo znaczący ruch, który jest widoczny także na wycenie Portfela Dywidendowego. Ponieważ trudno całkowicie odciąć się od otaczających nas wydarzeń i pewnie nawet najbardziej długoterminowi inwestorzy w tych arcyciekawych czasach nie potrafią „kupić i zapomnieć” na początek proponuję zerknięcie na długoterminowy wykres WIG20.

WIG20 – wykres tygodniowy

O skali przeceny sporo może też mówić, że indeks warszawskich blue chips stracił w tym roku już przeszło 30%, MWIG40 26%, a SWIG80 16,5%. Portfel Dywidendowy jest w takiej statystyce trochę lepszy, ponieważ gdyby do końca roku nie zyskał, ani nie stracił już nic procentowa strata wyniosłaby zaledwie 9,51%. Niestety ciągle to strata.

Zysk Portfela Dywidendowego

Od początku działania Portfela Dywidendowego do dzisiaj zysk wynosi 2 567,56 złotych.

Mimo nieznanych jeszcze skutków globalnej pandemii kilka firm zdecydowało się na publikację komunikatu w tej sprawie. Wśród nich znalazły się też te znajdujące się w naszym Portfelu.

Pierwszą z naszych spółek, które zdecydowały się na taki ruch był Eurotel. Całość komunikatu można oczywiście znaleźć na stronie internetowej Spółki, ale najważniejsze jego fragmenty mówią o istotnych czynnikach utrudniających prowadzenie Spółce normalnej działalności. W raporcie napisano m. in.:

Czynniki po stronie podażowej dotyczące sytuacji Emitenta i spółek Grupy, to opóźnienia dostaw towaru w związku z zamknięciem fabryk w głównej mierze zlokalizowanych w Chinach, skąd w większości pochodzi dystrybuowany towar. Kolejny czynnik to zawirowania w łańcuchach dostaw związane ograniczeniami w transporcie i przemieszczaniu się, co wpływa dodatkowo na problemy związane z zapewnieniem odpowiednich ilości towaru. (…)

Czynniki po stronie popytowej, to brak możliwości realizowania sprzedaży w sieciach detalicznych salonów sprzedaży zlokalizowanych w większych galeriach handlowych w związku z koniecznością ich zamknięcia, co dotyczy wszystkich salonów iDream, MiMarkt oraz dużej liczby salonów operatorów telekomunikacyjnych. Ograniczenia w przemieszczaniu się klientów dodatkowo wzmacniają wpływ tego czynnika.

Kolejnym ryzykiem jaki może się pojawić w przypadku przedłużania się trwania ograniczeń w normalnym działaniu gospodarki są zatory płatnicze, o których wspomniano w dalszej części komunikatu.

Należy również zwrócić uwagę na możliwości powstania zatorów płatniczych u partnerów Emitenta, które mogą wynikać z braku prowadzonej przez nich działalności oraz wynikającego z tego ograniczenia w dysponowaniu wolnymi środkami obrotowymi.

W komunikacie napisano również o obecnych działaniach prowadzonych przez Eurotel.

Strategia Emitenta opiera się obecnie na maksymalnym akumulowaniu kapitału obrotowego oraz ograniczaniu wszelkich wydatków, które nie służą utrzymaniu podstawowej działalności. Celem takiego działania jest zapewnienie zachowania jak najdłuższego okresu płynności finansowej.

Strategia akumulacji kapitału może niestety negatywnie odbić się na poziomie dywidendy wypłacanej z zysku za rok 2019, jednak w efekcie działania te powinny doprowadzić do zmniejszenia negatywnych skutków powstałych w wyniku epidemii koronawirusa.

Eurotel – wykres dzienny

Jak widzimy na wykresie wycena Spółki od 20 lutego kiedy to cena wyznaczyła  historyczne maksimum na poziomie 30 zł do dziś spadła do poziomu 18,5 zł, czyli o przeszło 38%, po drodze wyznaczając lokalne minimum na poziomie 16,4 zł.

Dywidenda z Eurotel zwyczajowo wypłacana była w połowie czerwca. W najbliższych tygodniach oczekuję więc komunikatu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. Dla przypomnienia Spółka w 2019 roku wypłaciła 2,20 zł dywidendy na każdą akcję.

Kolejną Spółką, która zdecydowała się na publikację raportu dotyczącego wpływów pandemii koronawirusa na działalność i wyniki spółki jest Pro-log. W raporcie napisano, że obecna sytuacja będzie miała negatywny wpływ na działalność i wyniki Spółki. W raporcie napisano:

Po przeprowadzeniu wstępnych analiz dostępnych danych, Zarząd informuje, że istnieje prawdopodobieństwo, iż skutki COVID-19 mogą wpłynąć negatywnie w przyszłości na wyniki finansowe PRO-LOG S.A. Zakres i skala wpływu w znacznej mierze zależeć będzie od okresu trwania pandemii oraz ograniczeń z nią związanych.

Wprowadzenie ograniczeń w działalności segmentu HORECA (Hotele, Restauracje, Kawiarnie) związanych z COVID-19, ma pośredni wpływ również na aktywność klientów Emitenta, która na dzień publikacji niniejszego raportu przekłada się na niższy poziomie zleceń dla Spółki.

Obserwujemy ponadto niższy poziom zleceń we wszystkich segmentach handlu detalicznego spowodowany ograniczeniami w handlu detalicznym oraz niższą aktywnością zakupową konsumentów.

Pro-log – wykres dzienny

Na wykresie ceny akcji Pro-log widzimy, że inwestorzy również spodziewają się znacznego zmniejszenia się zysków wypracowywanych przez Spółkę. Wycena akcji Spółki spadła od szczytu 21 lutego na poziomie 26 zł do poziomu 16,5 zł dzisiaj, czyli o przeszło 36%. Po drodze zostało wyznaczone lokalne minimum na poziomie 13 zł.

W ostatnich dniach pojawiły się też komunikaty Spółek niezwiązane z trwającą pandemią. Np. Dektra opublikowała projekt uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zaplanowano na 6 maja 2020 r. Z przesłanego do publicznej wiadomości raportu wynika, że w postaci dywidendy Dektra zamierza wypłacić kwotę 441 600 zł (tj. 0,40 zł na każdą akcję). Dniem ustalenia prawa do dywidendy miałby być 18 czerwca, a sama wypłata miałaby zostać zrealizowana 2 lipca.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ma zostać również podjęta uchwała w sprawie połączenia Dektry z spółką Indiver SA, w której Dektra posiada 100% udziałów.

Dektra – wykres dzienny

Na wykresie widzimy, że wraz z spadającymi wynikami spada również wycena rynkowa Spółki. Nie ma za to w ostatnich tygodniach dynamicznej przeceny obserwowanej na innych walorach.

W mojej opinii pandemia koronawirusa nie powinna mieć bardzo dużego przełożenia na wyniki Spółki, ponieważ działa ona głównie w obszarach, których nie dotknęły jeszcze ograniczenia (budownictwo i rolnictwo).

Na naszym rachunku znajduje się aktualnie przeszło 1200 zł wolnej gotówki. Mimo iż większość akcji w ostatnim czasie sporo straciło na wartości aktualnie nie zdecyduję się na zakup dodatkowych udziałów w spółkach notowanych na GPW, ponieważ jeszcze nie wiemy jak będzie wyglądał dalszy przebieg pandemii.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here