Naga MarketsOstatni tydzień dla Portfela Dywidendowego upłynął pod znakiem oczekiwania na wypłatę dywidend z Dektry i Kogeneracji. Sumaryczny wynik zmian wartości spółek wchodzących w jego skład jest ujemny i wynosi minus 16 złotych. Strata ta odpowiada przecenie o 0,18%. W porównaniu z głównymi warszawskimi indeksami wynik ten jest podobny do osiągnięć SWIG80. Nie powinno być to zaskoczeniem, ponieważ w Portfelu Dywidendowym dominują spółki o małej kapitalizacji. Wspomniany SWIG80 stracił w tym czasie 0,48%. Zdecydowanie lepiej zachowały się na przestrzeni ostatnich pięciu sesji MWIG40 i WIG20. Pierwszy z nich zyskał w tym czasie 0,70% i w znaczący sposób zbliżył się do maksimów z końcówki czerwca. Natomiast indeks blue chips wzrósł o 0,74%

Skład Portfela Dywidendowego

Spoglądając na poszczególne komponenty Portfela Dywidendowego trzeba zwrócić uwagę, że tylko trzy z nich miały istotny wpływ na zmianę wartości naszego rachunku. Pozostałe sześć nie zmieniły swojej wartości lub zrobiły to tylko w nieznacznym stopniu.

Te artykuły również Cię zainteresują
Najsłabszą spółką Portfela Dywidendowego było Echo Investment. Na przestrzeni tygodnia ta deweloper ten stracił 2,65% swojej wartości. Dla naszego rachunku przełożyło się to na stratę w wysokości 30 złotych. Słabość Echo Investment była szczególnie widoczna podczas dwóch ostatnich sesji tego tygodnia.

Echo Investment – wykres dzienny

W ostatnim tygodniu otrzymaliśmy z Echo Investment jeden komunikat. Mówi on o wprowadzeniu do obrotu na Catalyst 1 mln obligacji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 100 zł. Informacja ta w mojej ocenie nie miała wpływu na spadek wartości akcji Spółki.

Nienajlepiej na wartość Portfela Dywidendowego wpłynęła również Dektra. Jej akcje potaniały o kolejne 10 groszy i tydzień zakończyły na poziomie 10,40 zł. Zmiana ta oznacza, że kapitalizacja Spółki spadła o 0,95%, a Portfel stracił kwotę przeszło 24 złotych.

Dektra – wykres dzienny

W komunikatach ze Spółki w ostatnim tygodniu pojawiła się jedynie informacja dotycząca korekty raportu z 6 czerwca, który mówił o zmianie w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Macieja Stefańskiego wraz z osobą powiązaną. Komunikat ten oczywiście nie miał wpływu na zachowanie się ceny akcji Dektry w ostatnim tygodniu.

W przeciwną stronę przez cały tydzień poruszały się walory Kogeneracji. Podczas ostatnich pięciu sesji ta Spółka z siedzibą w Wrocławiu zdrożała o 5,91%. Dla Portfela Dywidendowego oznacza to wzrost zysku o kwotę 40 złotych.

Kogeneracja – wykres dzienny

Dzięki temu stanowczemu ruchowi w górę na wykresie zamknięta została podywidendowa luka bessy. Podobne zachowanie się notowań Kogeneracji obserwowaliśmy po odcięciu dywidendy przed rokiem.

Z istotnych (aczkolwiek spodziewanych) informacji dotyczących spółek znajdujących się w Portfelu Dywidendowym warto wspomnieć o Europejskim Centrum Odszkodowań. Spółka podała w komunikacie, że w dniu 26 lipca spełnione zostały wszystkie warunki konieczne do przeniesienia własności akcji EuCO Poręczenia S.A. na EuCo S.A. 100% akcji EuCo Poręczenia S.A. zostało nabyte za kwotę 8 548 857,35 zł. W ocenie Zarządu Spółki nabycie pakietu akcji ma charakter strategiczny i stanowi rozszerzenie zakresu działalności dotychczas prowadzonej przez Grupę Kapitałową. Informacja ta nie wpłynęła na notowania akcji EuCO.

Na koniec chciałbym króciutko wrócić do indeksu MWIG40, gdyż wg mojej opinii to właśnie wśród jego komponentów można aktualnie szukać najciekawszych okazji inwestycyjnych na GPW.

MWIG40 – wykres dzienny

Patrząc na jego dotychczasowe zachowanie widzimy, że byki modelowo prowadzą handel pod strefą bardzo czytelnego oporu. Skuteczne wyjście w cenach zamknięcia powyżej maksimów z końcówki czerwca może generować kolejną silną wzrostową falę wśród spółek o średniej kapitalizacji. Jeśli coś takiego miałoby miejsce to właśnie wśród komponentów MWIG40 upatrywałbym liderów kolejnego etapu hossy.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here