Naga MarketsZa nami bardzo interesujący tydzień na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Tydzień w którym dwa z trzech głównych indeksów wyznaczyły nowe maksima aktualnego trendu wzrostowego, a następnie…. nie kontynuowały wzrostów. Tydzień po którym zarówno „byki”, jak i „niedźwiedzie” mają swoje atuty.

Ostatecznie, tradycyjnie już najlepszy wynik osiągnął WIG20. Indeks blue chips w czwartek na początku sesji wyznaczył lokalne maksimum na poziomie 2566,02 punktu, a następnie spadł do 2528,16 punktu. Podczas wszystkich pięciu sesji ubiegłego tygodnia zanotował on sumaryczny wzrost o 1,96%. Znacznie gorzej spisał się już MWIG40. Indeks spółek o średniej kapitalizacji poprawił co prawda niedawne maksimum z 2 października, ale udało mu się go podbić jedynie o 0,02 punktu. Ostatecznie wobec ubiegłego piątku osiągnięto skromny wzrost o 0,37%, ale dwie ostatnie świece na wykresie dziennym nie wyglądają optymistycznie. Tradycyjnie najsłabszy był SWIG80, który stracił w tym tygodniu 0,37%.

MWIG40 – wykres dzienny

W zestawieniu z wynikami powyższych indeksów Portfel Dywidendowy, którego wartość  wzrosła o 0,48% ponownie wypada dobrze. Warto zauważyć, że w swojej już prawie dwuletniej historii biorąc pod uwagę wszystkie piątki zysk naszego rachunku tylko czterokrotnie był wyższy.

Zysk Portfela Dywidendowego
Wśród komponentów Portfela Dywidendowego zdecydowaną przewagę miały spółki zyskujące na wartości. Podczas ostatnich pięciu sesji było ich aż sześć, wobec trzech, które zmniejszyły swoją kapitalizację.

Najmocniejszym komponentem Portfela było Euco, które podrożało aż o 7,05% i powiększyło wartość naszego rachunku o przeszło 27 złotych. Jedyną informacją, którą Spółka podzieliła się z inwestorami w ubiegłym tygodniu był komunikat o zgłoszeniu kandydatur na członków Rady Nadzorczej Euco.

Europejskie Centrum Odszkodowań – wykres dzienny

Obserwowany obecnie ruch wzrostowy na akcjach Spółki jest w mojej opinii tylko odreagowaniem wcześniejszych silnych spadków. Pierwszy istotny opór przebiega na poziomie 20 złotych.

Drugą spółką, która pozytywnie wpłynęła na wycenę Portfela Dywidendowego w ostatnim tygodniu był Pro-log. Kapitalizacja tej niewielkiej firmy notowanej na NewConnect wzrosła o 2,97%, co pozwoliło zwiększyć zysk Portfela o prawie 27 złotych. Wśród komunikatów giełdowych nie doszukałem się informacji z Pro-log. Przypomnę, że w roku obrotowym 2016/2017 Spółka wypracowała 2 628 024,82 zł zysku netto, a jej Zarząd bierze pod uwagę możliwość wypłaty części tej kwoty w postaci dywidendy. Na chwilę obecną nie ma jednak dokładniejszych informacji na ten temat.

Dobry tydzień ma za sobą także Skarbiec Holding. Jego kapitalizacja podczas ostatnich pięciu sesji wzrosła o 2,02%, co spowodowało wzrost wartości Portfela Dywidendowego o przeszło 21 złotych.

Skarbiec Holding – wykres dzienny

Powodem do wzrostów w tym przypadku może być uchwalony sposób podziału zysku wygenerowanego w roku obrotowym 2016/2017. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zakłada wypłatę w postaci dywidendy 17,87 mln złotych, czyli po 2,62 zł na każdą akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 25 października (przypominam o zasadzie D+2), a sama wypłata nastąpi 10 listopada. Czasu na załapanie się na dywidendę z Skarbca nie pozostało już dużo, a prezentuje się ona całkiem okazale. Biorąc pod uwagę aktualne notowania Spółki na GPW stopa dywidendy wyniesie 8,35%.

Wśród spółek, które miały negatywny wpływ na wycenę Portfela Dywidendowego w ostatnim tygodniu wymienić trzeba Dektrę i Kogenerację.

Pierwsza z wymienionych powyżej spółek straciła na wartości co prawda tylko 0,62%, ale wobec naszego zaangażowania w akcje Spółki wartość Portfela Dywidendowego spadła o przeszło 17 złotych. Dektra straciła na wartości po informacji o skonsolidowanych przychodach Grupy wygenerowanych we wrześniu. Spadły one o 22% r/r do poziomu 2 581 064,78 złotych i równocześnie wzrosły o 5,5% r/r w okresie od stycznia do września narastająco do poziomu 17 135 245,89 złotych.

Kogeneracja – wykres dzienny

Kogeneracja natomiast straciła na swojej kapitalizacji aż 5,21%. Równocześnie Portfel Dywidendowy stracił prawie 33 złote. Na stronach prezentujących informacje ze spółek notowanych na GPW nie doszukałem się komunikatów mogących stać za ostatnimi spadkami Kogeneracji.

Na koniec proponuję zerknięcie na harmonogram przedstawiający najbliższe wydarzenia z spółek wchodzących w skład Portfela Dywidendowego.

Harmonogram Portfela Dywidendowego

 Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here