Naga MarketsW ostatnim  wpisie z cyklu Dywidenda = zysk? wskazywałem, że Portfel Dywidendowy składa się w przeszło 12% z gotówki, którą chciałbym przeznaczyć na zwiększenie jego zaangażowania w akcje. Analizowałem możliwości zwiększenia udziałów w którejś z posiadanych już spółek. Sprawdzałem ostatnie raporty okresowe i doszedłem do wniosku, że jednak wprowadzę do Portfela Dywidendowego akcje jakiejś nowej spółki. Na początek przynajmniej jednej. Równocześnie chcę zrealizować zysk z innej posiadanej spółki.

Analizie poddałem spółki wskazane 22 maja przez WolfOfGPW pod artykułem zatytułowanym Dywidenda = zysk? W oczekiwaniu na wypłatę dywidendy sprzedajemy!. Napisał on:Ze względu na nasze zaangażowanie w Echo Investment odstąpiłem (przynajmniej na razie) od analizy Dom Development. Są to spółki z tej samej branży i zakup Dom Development mógłbym rozpatrzyć w momencie sprzedaży Echo (lub zmniejszenia jego udziałów w Portfelu – obecnie wynosi on około 13%).

W kolejnym kroku sprawdziłem jak prezentowały się wysokości dywidend wypłacane przez obie spółki w przeszłości i zdecydowałem, że jako pierwszy analizie poddany zostanie Eurotel.

Eurotel to spółka zajmująca się sprzedażą detaliczną, głównie w branży telefonii komórkowej. Na parkiecie GPW jest obecna od 2006 roku. Obecnie zarządza siecią łącznie ponad 300 salonów sprzedaży różnych zleceniodawców. Jej klientami są T-mobile, Play, NC+. Eurotel prowadzi także sklepy iDream, które są autoryzowanymi punktami sprzedaży Apple oraz autoryzowany serwis marki Apple.

Eurotel od początku swojej obecności na GPW dzieli się ze swoimi akcjonariuszami wypracowanym zyskiem. Średnia stopa dywidendy za cały ten okres wyniosła 6,5%, a biorąc pod uwagę tylko ostatnie 5 lat osiągnięto wynik równy 7,8%.

Spółka nie zamierza zawieść inwestorów również w tym roku. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwaliło wypłatę dywidendy w wysokości 1,9 zł na akcję z zysku wypracowanego w 2016 roku. Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 15 czerwca, a wypłata ma nastąpić 30 czerwca 2017 roku. Dywidenda w wysokości 1,9 zł oznacza, że stopa dywidendy przy aktualnym kursie wyniesie około 8,6%.

Eurotel – Zysk netto

Eurotel opublikował już raport z działalności w pierwszym kwartale 2017 roku. Wynika z niego, że spółka osiągnęła zysk netto równy 2,7 mln zł wobec 2,46 mln zł rok wcześniej. Był to najlepszy pierwszy kwartał dla spółki w całym analizowanym przeze mnie okresie i lepszy od pierwszego kwartału 2016 o przeszło 10%.

Patrząc nieco bardziej historycznie na osiągnięcia spółki można zauważyć, że Eurotel z roku na rok poprawia swoje wyniki na poziomie zysku netto. Rok 2016 był lepszy od 2015 o przeszło 16%, 2015 od 2014 o 40%, 2014 od 2013 o 10%….

Eurotel – wykres dzienny

Jak widzimy na powyższym wykresie poprawiające się wyniki finansowe spółki znajdują swoje odzwierciedlenie na wykresie długoterminowym.

Analiza Eurotelu doprowadziła mnie do stwierdzenia, że będzie on pasował do Portfela Dywidendowego. W związku z tym zdecydowałem, że zgodnie z sugestią WolfOfGPW kupię akcje spółki za całą posiadaną gotówkę. Zlecenie kupna 45 akcji Eurotel będzie posiadać limit ceny w wysokości 22 zł.

Przegląd raportów z działalności w pierwszym kwartale spółek znajdujących się w Portfelu doprowadził mnie również do konkretnych wniosków dotyczących Euro-tax. Spółka wyniki za pierwszy kwartał przedstawiła 15 maja. Od tego czasu z kurs akcji nie uległ istotnej zmianie mino iż w mojej opinii raport nie jest wspaniały.
Euro-tax – Zysk netto

Przypomnę, że zysk netto Euro-tax spadł do 127 tys. zł z 504 tys. zł rok wcześniej. Najważniejszy więc dla nas wskaźnik spadł r/r o blisko 75%.  Wynik ten osiągnięto pomimo wyższych niż rok wcześniej przychodów. W raporcie napisano m.in.: Zysk netto Grupy Kapitałowej był niższy o 377 tys. zł w I kw. 2017 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2016 r., Wpływ na spadek zysku netto (pomimo wzrostu przychodów o 196 tys. zł) miał przede wszystkim wzrost kosztów sprzedaży (165 tys. zł) związany przede wszystkim ze wzrostem wolumenu sprzedanych umów (co powinno przełożyć się na wyższe przychody w kolejnych kwartałach) oraz wzrost kosztów wynagrodzeń o ponad 300 tys. zł na co wpływ miały z jednej strony wzrosty na poziomie sprzedanych, wysłanych i zrealizowanych umów w stosunku do I kw. 2016 roku, a ponadto organizacja działu dedykowanego do rozliczania polskich PIT-ów oraz dopasowanie wynagrodzeń do aktualnych wymagań rynku pracy.

Wzrost kosztów działalności spółki budzi mój niepokój i obawy co do możliwości poprawiania wyników w kolejnych kwartałach.

Euro-tax – wykres dzienny

Zarząd spółki rekomenduje wypłatę dywidendy z działalności w roku 2016 w wysokości 0,62 zł na akcję. Przy obecnym kursie stopa dywidendy przekraczałaby więc 10%. Wskaźnik ten jest dla nas bardzo atrakcyjny, jednak w mojej opinii tylko ta dywidenda trzyma jeszcze kurs w okolicy 6 zł i bardziej będzie opłacało się sprzedać Euro-tax po aktualnych cenach i ewentualnie poszukać możliwości odkupienia ich po odcięciu dywidendy.

Podobną transakcję (sprzedaży przed dniem ustalenia prawa do dywidendy) zrealizowaliśmy już w roku ubiegłym w przypadku Protektora. Wtedy to ostatecznie nie zdecydowaliśmy się odkupić akcji bez dywidendy mimo, iż była ku temu okazja.

Podsumowując postanawiam zlecić sprzedaż 248 akcji Euro-tax z limitem ceny 6 zł.

Portfel Dywidendowy – zlecenia oczekujące

Do napisania artykułu korzystałem z informacji dostępnych na stronie http://eurotel.pl/.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here