Naga MarketsZ nami kolejne dwa ciężkie tygodnie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Szczególnie dobrze jest to widoczne wśród największych spółek notowanych przy ul. Książęcej. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu sesji WIG20 stracił 1,26% i wyznaczył nowe minima trwającego od 23 stycznia ruchu spadkowego. Istotne jest również to, że do ważnego poziomu wsparcia, czyli dołków z 6 czerwca ubiegłego roku pozostało już zaledwie 1,20%. Znajdujemy się więc w miejscu, w którym nareszcie jest szansa na powrót większego popytu.

WIG20 – wykres dzienny

Zdecydowanie inaczej sprawy się mają jeśli spojrzymy na wykres zysku osiągniętego przez Portfel Dywidendowy. Tutaj po styczniowym silniejszym ruchu w górę, poziom wygenerowanego przez nas zysku utrzymuje się w rejonie swoich maksimów.

Te artykuły również Cię zainteresują
Zysk Portfela Dywidendowego

Ostatnie dwa tygodnie upłynęły pod znakiem stabilizacji. Spółka, na której w tym czasie najwięcej straciliśmy to Dektra. W przeciągu dwóch tygodni potaniała ona o 0,85%, co przełożyło się na stratę naszego Portfela w wysokości prawie 25 złotych.

Na przeciwnym biegunie znalazły się w ostatnim czasie walory Interaolt, którego wartość wzrosła o 0,78%. Wzrost ten przełożył się na powiększenie zysku Portfela Dywidendowego o 20 złotych. Tak niewielkie wahania się wartości konkretnych komponentów Portfela Dywidendowego pokazują, że nie są one wrażliwe na lokalne zawirowania na rynkach finansowych. Wobec takiego się ich zachowania skupię się na komunikatach publikowanych przez poszczególne spółki.

Kilka spodziewanych informacji napłynęło do nas z Kogeneracji. Przypomnę, że większościowy pakiet udziałów w tej spółce z branży energetycznej został przejęty w ubiegłym roku przez Polską Grupę Energetyczną. Efektem tego przejęcia było ogłoszenie wezwania do sprzedaży 16% ogólnej liczby akcji Kogeneracji. Zapisy do wspomnianej transakcji przyjmowane były do 6 marca. W komunikacie z 9 marca Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, pełniący funkcję podmiotu pośredniczącego przy wezwaniu poinformował, że przedmiotem transakcji zrealizowanej na GPW w dniu 9 marca było 1 202 172 akcje Kogeneracji. Kupione przez PGE papiery stanowią 8,07% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Kogeneracji.

Kogeneracja – wykres dzienny

Drugim ważnym wydarzeniem związanym z tą wrocławską spółką była publikacja jej wyników rocznych. Dowiadujemy się z nich, że skonsolidowany zysk netto Kogeneracji w 2017 roku spadł o 12,4% do 132,2 mln złotych z 150,9 mln zł rok wcześniej.

Z przedstawionego raportu rocznego dowiadujemy się też, że na każdą akcję Jednostki Dominującej Spółka wypracowała 8,81 zł zysku netto wobec 10,04 zł przed rokiem. To oczywiście wynik słabszy niż rok wcześniej i należy się spodziewać, że dywidenda zaproponowana w tym roku akcjonariuszom Kogeneracji również będzie na lekko niższym poziomie.

Na wykresie zaprezentowanym powyżej widać, że informacje opublikowane w ostatnim czasie nie wywarły znacznego wpływu na zachowanie się kursu akcji Kogeneracji.

Dektra – Wybrane dane wynikowe

Drugą spółką znajdującą się w naszym Portfelu, a która w ostatnim czasie podzieliła się z nami większą niż zazwyczaj liczbą komunikatów była Dektra. Na pierwszy plan wysuwa się tu raport roczny z działalności w 2017 roku. Dowiadujemy się z niego, że zysk netto Spółki wzrósł do 1 520 tys. zł. z 1 249 tys. zł przed rokiem, czyli o 21,7% r/r. Istotne jest również to, że Spółka potrafi poprawiać swoje wyniki już 5 rok z rzędu co doskonale obrazują zaprezentowane obok grafiki pochodzące z opublikowanego raportu.

Zarząd Spółki już wcześniej zapowiedział, że w postaci dywidendy zostanie wypłacona kwota 1,30 zł na każdą akcję.

Zysk netto Dektry w latach 2013-2017

Kolejną istotną informacją pochodzącą z Dektry był raport o szacunkowych przychodach w lutym. Publikacja ta była negatywnym zaskoczeniem, którego powodów należy upatrywać w panującej w lutym pogodzie. W raporcie napisano, że szacunkowe przychody Grupy Dektra w lutym wyniosły 851 361,84 zł, co oznacza spadek o niemal 28% r/r.

 

Dektra – wykres dzienny

Na powyższy wykres, oprócz słabszych wyników w lutym większe znaczenie niewątpliwie miał też fakt nasilenia się sprzedaży akcji Dektry przez głównego akcjonariusza spółki. Według ostatniego komunikatu akcjonariat Dektry kształtuje się następująco:

Dektra – Akcjonariat

Na rachunku Portfela Dywidendowego znajduje się aktualnie 410,63 zł wolnej gotówki. Powoli wchodzimy w okres, w którym spółki będą publikować informacje o planowanych dywidendach z zysków wypracowanych w 2017 roku. Widzicie już jakieś ciekawe okazje, którymi powinniśmy się zainteresować?Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

1 KOMENTARZ

  1. Witam,
    co Pan myśli o BAH?
    Zarząd zapowiedział rekomendację wypłaty 80% zysku co na ten moment daje stopę dywidendy na poziomie ok 12-14%.
    Pozdrawiam,
    Wojtek

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here