Naga MarketsPo tygodniowej przerwie zapraszam do spojrzenia na aktualny skład Portfela Dywidendowego. W tym wpisie postaram się też podsumować informacje napływające z Spółek znajdujących się na naszym rachunku.

Skład Portfela Dywidendowego

W ostatnich dwóch tygodniach Portfel Dywidendowy zyskał na wartości 30 złotych, czyli 0,30%. W tym samym czasie inwestorom na GPW towarzyszyły zmienne nastroje. Indeks WIG20 stracił 0,05% (pierwszy tydzień -1,10%, drugi +1,06%), MWIG40 zyskał 0,12% (odpowiednio +1,28%, – 1,15%), a SWIG80 stracił 1,59% (- 0,01%, – 1,57%). Na tym tle wynik wygenerowany przez Portfel Dywidendowy wygląda przyzwoicie.

Zysk Portfela Dywidendowego

Największy pozytywny wpływ na wycenę Portfela w ostatnich dwóch tygodniach miał wzrost wartości akcji Skarbca. Kapitalizacja tej spółki zarządzającej funduszami inwestycyjnymi na przestrzeni ostatnich 10 sesji wzrosła o 4,1%, co przełożyło się na wzrost wartości naszego rachunku o przeszło 41 złotych.

Skarbiec – wykres dzienny

Powodów wzrostów należy upatrywać przede wszystkim w zbliżającym się terminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym ma zostać zatwierdzona decyzja o sposobie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016/2017. Przypomnę, że według propozycji Zarządu w postaci dywidendy na każdą akcję ma zostać wypłacone 2,62 zł. Przy aktualnym kursie stopa dywidendy wyniosłaby 8,52%. Przyzwoicie – szczególnie w okresie, w którym większość spółek notowanych na GPW podzieliło się już z akcjonariuszami wypracowanymi zyskami. Walne odbędzie się 10 października.

Bardzo dobrze w ostatnim czasie zachowują się także akcje Interaolt. Na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni wartość tej litewskiej spółki wzrosła o 2,8%, co przełożyło się na wzrost wartości naszego rachunku o blisko 40 złotych.

Interaolt – wykres dzienny

Na wykresie notowań Interaolt widzimy, że kurs od ponad miesiąca znajduje się na poziomie dolnego ograniczenia luki powstałej w dniu odcięcia dywidendy.

Dobry wpływ na wartość Portfela Dywidendowego miała także Dektra. Co prawda podczas ostatnich dwóch tygodni jej kurs wzrósł tylko o 1,27%, jednak ze względu na spore zaangażowanie naszego Portfela w akcje Dektry zyskaliśmy dzięki temu ponad 34 złote. Z informacji, które otrzymaliśmy ze Spółki w ostatnim czasie wyróżnić trzeba rezygnację członka Rady Nadzorczej przesłaną przez p. Wiesławę Stefańską oraz informacje o kolejnych transakcjach sprzedaży części posiadanych akcji przez głównego właściciela p. Macieja Stefańskiego. Transakcje te jednak nie mają jednak dużego wpływu na notowania Dektry.

Dektra – wykres dzienny

Portfel Dywidendowy zyskał na wartości także dzięki ABC Dacie. Na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni jej wartość wzrosła aż o 8,60%. Mimo naszego niewielkiego zaangażowania w jej akcje wartość naszego rachunku wzrosła o blisko 22 złote.

ABC Data – wykres dzienny

Piątkowe wzrosty zatrzymały się na poziomie maksimów z początku września. Ich wybicie pozwoliłoby kupującym myśleć o ruchu nawet w rejon rocznych maksimów zlokalizowanych w obszarze 2,44-2,45 zł za akcję.

Ostatnią spółką, która na przestrzeni ostatnich dziesięciu sesji pozytywnie wpłynęła na wycenę Portfela Dywidendowego jest Pro-log. Nie był to jednak wzrost dużych rozmiarów.

Przechodząc do spółek, które w ostatnich dwóch tygodniach straciły na wartości w dalszym ciągu będę wymieniał je od najmocniejszej do najsłabszej. I tu na pierwszy plan wysuwa się Kogeneracja, której wartość w ostatnich dniach balansuje przy rocznych minimach. Ostatnie dziesięć sesji przyniosły jej przecenę o 0,90%, co przyczyniło się do pomniejszenia zysku Portfela o blisko 6 złotych.

Niewielką stratę odnotowaliśmy przez spadek wartości Euco o 2,42%. Nasz rachunek stracił na tym blisko 10 złotych. Podczas ostatnich dwóch tygodni Euco podało do publicznej wiadomości komunikaty o zbyciu pakietu wierzytelności przez spółkę zależną Eucocar S.A. oraz o zakupie pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. Informacje te nie miały znaczącego wpływu na kurs akcji Euco.

Euco – wykres dzienny

Na powyższym wykresie widzimy, że cena akcji Euco od blisko miesiąca dryfuje przy rocznych minimach. Raport kwartalny za okres od lipca do września zostanie opublikowany 21 listopada i dopiero wtedy będzie można liczyć na jakieś większe ożywienie na wykresie.

Stopniową przecenę kontynuuje Eurotel. W ostatnich dwóch tygodniach jego kapitalizacja spadła o 3,41%, co doprowadziło do spadku wartości Portfela Dywidendowego o ponad 31 złotych. W ostatnich dniach Spółka poinformowała o zakupie sieci 24 autoryzowanych punktów sprzedaży telewizji nc+. W raporcie napisano, że „transakcja ma na celu umocnienie pozycji rynkowej Spółki w ramach operatora nc+. Zdaniem Zarządu Spółki powiększenie zarządzanej sieci punktów sprzedaży nc+, wpłynie na zwiększenie i ustabilizowanie przychodów Spółki z tego segmentu”.

Eurotel – wykres dzienny

Na wykresie notowań spółki widzimy, że cena praktycznie od kwietnia (z niewielkimi zaburzeniami spowodowanymi ustaleniem prawa do dywidendy) przyjęła lekko spadkową tendencję, którą można zobrazować jako spadkowy kanał wewnątrz którego porusza się cena.

Spółką, która wśród komponentów Portfela Dywidendowego była w ubiegłych dwóch tygodniach najaktywniejsza komunikacyjnie bezsprzecznie jest Echo Investment. Jest to też Spółka, która uległa największej przecenie, bo jej kapitalizacja spadła aż o 6,05%. Doprowadziło to do spadku wartości naszego rachunku o 64 złote.

Echo Investment – wykres dzienny

Echo Investment informowało m.in. o kolejnej emisji obligacji, o zarejestrowaniu przez sąd zmian w statucie Spółki, o zgłoszeniu projektu uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej.

Do publicznej wiadomości trafiła także informacja o liczbie sprzedanych mieszkań w III kwartale bieżącego roku. Echo Investment wraz z spółkami zależnymi sprzedało umowami przedwstępnymi 335 mieszkań (wobec 194 mieszkań sprzedanych w III kwartale 2016 r.). Narastająco od początku 2017 roku Emitent oraz spółki zależne Emitenta sprzedali umowami przedwstępnymi 885 mieszkań (wobec 503 mieszkań sprzedanych od I do III kwartału 2016 r.). Dane te pokazują dalsze dynamiczne przyśpieszenie na rynku nieruchomości.

Echo Investment – struktura akcjonariatu

Najważniejszym jednak komunikatem pozostaje informacja, że Spółka wraz z głównym akcjonariuszem chcą podjąć działania do zwiększenia płynności akcji Echo Investment i dalszej dywersyfikacji jego akcjonariatu. Co ważne miałoby się to odbyć bez emisji dodatkowych akcji. Według kolejnego komunikatu  Lisala rozważy sprzedaż akcji reprezentujących około połowy udziału kapitałowego Lisala w Spółce, który wynosi aktualnie 65,99%. Operacja ma mieć formę transakcji niepodlegającej obowiązkowi sporządzenia dokumentu ofertowego skierowanego do inwestorów instytucjonalnych.

Oczywiście jest to informacja mogąca mieć krótkoterminowo negatywny wpływ na wycenę rynkową spółki, ale docelowo zwiększenie płynności jest korzystne dla inwestorów.

Na naszym rachunku posiadamy ponad 600 zł wolnej gotówki. Dodatkowo 16 października otrzymamy comiesięczną wpłatę w wysokości 400 zł. W tym świetle uzasadnione staje się szukanie kolejnych dywidendowych okazji inwestycyjnych. Macie jakieś propozycje?

W pisaniu artykułu pomocne były informacje zawarte na stronie http://infostrefa.com.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here