Naga MarketsSesją 29 grudnia zakończyliśmy rok 2017. Była to równocześnie ostatnia sesja drugiego roku działania Portfela Dywidendowego. Portfela, który dedykowany jest dla osób chcących w regularny sposób oszczędzać pieniądze w długim horyzoncie czasowym. Na wstępie przypomnę główne cechy Portfela Dywidendowego.

  1. Na konto maklerskie odkładamy 400 złotych miesięcznie, wpłacane po wypłacie przeciętnego Kowalskiego czyli około 15 dnia każdego miesiąca.
  2. Inwestujemy w spółki dywidendowe dla których stopa dywidendy wyniesie minimum 5%.
  3. Inwestujemy długoterminowo.

Pierwszy wpis w cyklu Dywidenda = zysk? pojawił się na łamach Portalu Comparic.pl 10 stycznia 2016 roku. Mieliśmy wtedy na naszym wirtualnym koncie dokładnie 0 złotych, a pierwsza wpłata zaplanowana była na 15 stycznia. Oczywiście kwota 400 złotych miesięcznie jest czysto umowna. Jeśli kogoś stać, może realizować wpłatę w wysokości np. 4000 złotych, jeśli nie może swoją przygodę rozpocząć od kwoty nawet 100 złotych miesięcznie. Oczywiście w tym przypadku należałoby pierwszego zakupu dokonać po pewnym czasie – np. trzech miesięcznych wpłatach. Celem cyklu był sam fakt przekonania się oraz niektórych czytelników, że warto oszczędzać niezależnie od tego jakimi środkami dysponujemy, a kluczowa jest tutaj systematyczność.Pierwszy rok prowadzenia Portfela Dywidendowego był stosunkowo prosty. Trzeba było szukać interesujących spółek, które spełniają podstawowe założenia mojego projektu, kupować i czekać. Wtedy celem nie była sprzedaż akcji. Na przestrzeni całego roku zrealizowałem zaledwie dwie takie transakcje. O tym, że pierwszy rok był prostszy świadczyć też może osiągnięta stopa zwrotu z inwestycji, która wyniosła wtedy +36,54%.

Harmonogram miesięcznych wpłat do Portfela Dywidendowego

Rok 2017 był już trudniejszy ponieważ weszliśmy w niego mając na koncie akcje kilku spółek. Wiąże się z tym problem prowadzenia pozycji. Niestety udało się przetrzymać za długo akcje dwóch spółek. Mówimy tu o ABC Dacie i Euco. Obie te spółki pociągnęły wartość Portfela Dywidendowego mocno w dół. Nawet biorąc pod uwagę udziały w zyskach tych spółek wypłacone w formie dywidendy na każdej z nich straciliśmy po blisko 30%. To dużo, a straty te nie zostały ścięte w odpowiednim momencie. W dobrym momencie udało się natomiast sprzedać akcje Euro-tax. pl i Gwarant. W przypadku obu tych spółek udało się z publikowanych raportów wyciągnąć odpowiednie wnioski. Wszystkie te problemy widać w końcowym wyniku Portfela jaki udało się osiągnąć w 2017 roku. Sumarycznie na wszystkich inwestycjach osiągnęliśmy stopę zwrotu na poziomie +12,28%. Wynik nie jest zły, ale rok 2016 zrobił znacznie większy apetyt.

Zysk Portfela Dywidendowego

Skład Portfela Dywidendowego w znacznej mierze opiera się na spółkach o małej kapitalizacji, które niestety przez większą część roku 2017 mocno traciły na wartości. Jest to bardzo dobrze widoczne na powyższym wykresie. Przez większą część roku zysk Portfela znajdował się w wąskim przedziale wahań pomiędzy 1300, a 1600 złotych.

Tygodniowa zmienność wartości Portfela Dywidendowego

Widać to także na wykresie przedstawiającym tygodniową zmienność wartości Portfela Dywidendowego. Oczywiście ze względu na większą dywersyfikację Portfela była ona znacznie mniejsza niż w roku 2016. Tygodniową stratę przekraczającą 2% widzieliśmy tylko trzykrotnie. Zysk na analogicznym lub wyższym poziomie został osiągnięty natomiast sześciokrotnie.

Do podsumowania roku 2017 brakuje jeszcze informacji o wszystkich zrealizowanych transakcjach.

Historia transakcji

W całym 2017 roku udało się ich zrealizować 13 (w roku 2016 było ich dokładnie tyle samo). Trzy z nich były transakcjami sprzedaży, a pozostałe 10 kupna akcji. Łączna wartość wszystkich operacji wyniosła 9 801,94 złotych, a prowizja z nimi związana to 45,10 zł.

Skład Portfela Dywidendowego

Pierwszego stycznia wartość naszego rachunku wynosiła 11 417,96 zł i byliśmy zaangażowani w akcje 9 spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Oczekiwaliśmy też wypłaty dywidendy w wysokości 1,75 zł za każdą posiadaną akcję Pro-loga. Wypłata nastąpiła 5 stycznia i będzie pozytywnie wpływać na wynik Portfela Dywidendowego w roku 2018.

Podsumowując:

Rok 2016: Zysk +36,54%

Rok 2017: Zysk +12,28%

Metodę Dywidenda = zysk? będziemy sprawdzać także w 2018 roku.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here