Naga MarketsOstatni wpis w cyklu Dywidenda = zysk pojawił się 27 marca. Był to okres kiedy na rynku panował ekstremalny strach. Również Portfel Dywidendowy wyznaczył wtedy swoje lokalne minimum. Całkowity zysk naszego rachunku spadł wówczas do poziomu 2 095 złotych. Od tego czasu Portfel Dywidendowy zyskał blisko 5 000 złotych, a wypracowany zysk w ostatnim dniu kwietnia wynosił 6 993 złote.

Zysk Portfela Dywidendowego

Na wykresie przedstawiającym zysk Portfela Dywidendowego widzimy wprawdzie, że do poziomów maksymalnych z lutego jeszcze sporo brakuje, ale w przeciwieństwie do głównych warszawskich indeksów nasz rachunek wykazuje około 7% wzrost w stosunku do poziomu z 31 grudnia ubiegłego roku.Jakie komunikaty publikują poszczególne spółki Portfela Dywidendowego?

W ostatnich dniach pojawiło się kilka ciekawych komunikatów z spółek znajdujących się w naszym Portfelu. Najważniejszy dla nas, aczkolwiek spodziewany dotyczył podziału zysku wypracowanego przez INTER RAO Lietuva w 2019 roku. O wysokości dywidendy, a także o istotnych datach z nią związanych pisałem 28 kwietnia. Tutaj przypomnę, że na każdą akcję wypłacone zostanie 0,7 euro. W przeliczeniu na złotówki dywidenda powinna wynieść około 3,20 zł. Na naszym rachunku znajduje się obecnie 570 akcji tej litewskiej spółki w związku z czym możemy się spodziewać, że otrzymamy z tytułu udziału w zysku kwoty około 1 800 złotych brutto.

30 kwietnia po sesji ukazał się raport roczny z działalności Europejskiego Centrum Odszkodowań. Dowiedzieliśmy się z niego, że EuCo miało w 2019 roku 7 385 tys. złotych skonsolidowanego zysku netto wobec 6 807 tys. złotych rok wcześniej. Zysk w przeliczeniu na akcję wyniósł 1,32 zł. Widzimy, że w dalszym ciągu wartość wskaźnika cena/zysk jest na bardzo niskim poziomie i wynosi tylko nieznacznie powyżej 3. Historycznie wskaźnik ten dla EuCo wynosił nawet powyżej 10. Taka sytuacja powinna sprzyjać wzrostowi kursu akcji w przyszłości.

EuCo – wykres dzienny

Wykres dzienny Europejskiego Centrum Odszkodowań również może dawać nadzieje na rychłe próby wyjścia powyżej maksimów z początku tego roku.

Od ostatniego wpisu w naszym dywidendowym cyklu raportem rocznym podzielił się również Eurotel. Z komunikatu z 31 marca mogliśmy się dowiedzieć, że skonsolidowany zysk netto spółki w 2019 roku wzrósł o 44,2% do poziomu 15,9 mln zł wobec 11 mln zł rok wcześniej. Równocześnie z opublikowanym raportem rocznym do publicznej wiadomości przekazany został komunikat dotyczący rekomendacji Zarządu nt. podziału zysku z 2019 roku. Wynika z niego, że Zarząd chciałby przeznaczyć całość zysku na kapitał zapasowy. Decyzja ta uzasadniana jest sytuacją związaną z koronawirusem i niepewnością dotyczącą kolejnych miesięcy.

Eurotel – wykres dzienny

Na naszym rachunku w ostatnich tygodniach zgromadziło się przeszło 2000 złotych wolnej gotówki.

Asseco Business Solutions – wybrane dane finansowe

Podczas ostatnich analiz (które najprościej znaleźć przez stronę Gospodarka24) nowych możliwości dywidendowych spółek w ręce wpadły mi raporty z działalności Asseco Business Solutions. Więcej na temat dywidendy, którą zamierza wypłacić spółka z zysku za 2019 rok pisałem 29 kwietnia. Bardzo ważnym argumentem sprawiającym, że Asseco Business Solutions przykuło moją uwagę jest fakt wypłacania dywidendy nieprzerwanie od 2009, czyli praktycznie od początku swojej historii na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Asseco Business Solutions – zysk netto spółki w kolejnych kwartałach

Patrząc na ostatnie raporty kwartalne w oczy rzuca się również stopniowy i bardzo stabilny wzrost zarówno przychodów jak i zysków netto spółki.

Niech podsumowaniem tego oraz poprzedniego mojego wpisu dotyczącego Asseco Business Solutions będzie zlecenie kupna o następujących parametrach.

Portfel dywidendowy – zlecenia oczekująceConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here