Naga MarketsOd momentu, w którym poznaliśmy raporty kwartalne z okresu lipiec – wrzesień 2016 roku spółek wchodzących w skład Portfela Dywidendowego minęło już kilkanaście dni. Po ich publikacji nie dokonaliśmy żadnych drastycznych kroków i nie pożegnaliśmy się z żadną spółką Portfela. Nie dokonaliśmy też szybkich zakupów pomimo, że w od 15 listopada mieliśmy ku temu fundusze. Aktualnie w Portfelu Dywidendowym pozostaje więc 7 spółek:

Skład Portfela Dywidendowego
Skład Portfela Dywidendowego

Wartość całości przekroczyła 5 tys. złotych (przy wpłacie równej 4400 zł).

Zapraszam do przeglądu składników Portfela Dywidendowego po publikacji wyników za III kwartał 2016 roku.

GPW [+0,13%]

Wyniki spółki znane były już podczas publikacji poprzedniego wpisu. Po trzech kwartałach tego roku zysk netto jest o ponad 5% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W wpisie tym spekulowałem, że dywidenda z zysku za 2016 rok może wynieść około 2,46 zł.

GPW - Zysk netto
GPW – Zysk netto

ECHO Investment [+44,42%]

Spółka będąca w portfelu 2 miesiące. W tym czasie zdążyła wypracować solidny zysk. Zdążyła też zapowiedzieć wypłatę zaliczki na dywidendę za zysk z 2016 roku w wysokości 0,85 zł na akcję. Zostało też potwierdzone, że spółka chce się w przyszłości dzielić wypracowanymi zyskami z akcjonariuszami. A jak wyglądają te zyski?

Echo Investment - Zysk netto
Echo Investment – Zysk netto

Każdy jak do tej pory kwartał 2016 okazuje się dla spółki lepszy niż analogiczny okres roku ubiegłego. Oczywiście nie spodziewam się żeby IV kwartał podtrzymał tę tendencję, bo ostatnie 3 miesiące 2015 roku były rewelacyjne. Zysk wypracowany w pierwszych trzech kwartałach 2016 pokrywa zapowiadaną zaliczkę na dywidendę w całości. Kwota 0,85 zł na akcję dawałaby przy obecnej cenie stopę dywidendy równą 14,33%.

GWARANT [+34,37%]

To jedna z pierwszych spółek jaką zakupiliśmy do Portfela Dywidendowego. Z biegiem czasu jej udział w jego składzie spadł poniżej 10%. Praktycznie całość naszego zysku wypracowana została niedługo od momentu zakupu akcji Gwaranta.

Gwarant - Zysk netto
Gwarant – Zysk netto

Aktualna wycena spółki jest blisko 30% wyższa niż przed rokiem. Z taką sytuacją mamy do czynienia mimo, iż zysk netto spółki po pierwszych trzech kwartałach jest o 28% niższy niż w analogicznym okresie 2015 roku. Dzieje się tak z powodu znacznie słabszego II kwartału. W pozostałych badanych okresach mieliśmy dodatni przyrost zysku netto. Jeśli IV kwartał również nie będzie rozczarowujący, a najbardziej interesujący nas wskaźnik będzie zbliżony poziomem do miliona złotych możemy spodziewać się dywidendy w okolicy 0,45 zł na akcję. Przy obecnej wycenie akcji Gwaranta oznaczałoby to stopę dywidendy równą 11,49%.

Interaolt [-19,54%]

Jedna z dwóch słabszych inwestycji. Każdy z trzech pierwszych kwartałów 2016 roku jest słabszy niż analogiczny w roku ubiegłym. Spółka w raportach podaje, że powodami są niskie ceny energii na rynku oraz niekorzystne warunki pogodowe w rejonie Morza Bałtyckiego. Efekt jest taki, że sumarycznie zysk netto w pierwszych 9 miesiącach tego roku jest niższy o przeszło 48% niż w rekordowym dla spółki roku 2015.

Interaolt - Zysk netto
Interaolt – Zysk netto

Spółka wypłaca dywidendę w euro więc sytuację ratuje nieco słaba złotówka. Przy obecnych poziomach pary EURPLN i założeniu zysku netto w IV kwartale na poziomie 4 mln euro (rok 2016 zbliżony jest wynikami do 2014) można spekulować, że dywidenda wyniesie w okolicach 0,47 euro na akcję (2,09 zł). Poziom taki oznaczałby stopę dywidendy zbliżoną do 16%.

ABC Data [-37,73%]

Zdecydowanie najsłabsza inwestycja w Portfelu Dywidendowym. Szczególnie słaby dla spółki okazał się II kwartał, który był o blisko 80% słabszy niż przed rokiem. Sumarycznie w 9 miesiącach 2016 roku na poziomie zysku netto wynik spadł o prawie 60%. Widać to dobitnie w wycenie wartości spółki. Niestety w tym przypadku przegapiony został moment do cięcia strat. I czekamy co przyniesie tradycyjnie najlepszy dla ABC Data IV kwartał.

ABC Data - Zysk netto
ABC Data – Zysk netto

Jeśli wynik zbliży się do poziomu z ubiegłych lat będziemy mogli liczyć, że spółka wypracuje 0,21 zł zysku na akcję. W poprzednich latach dywidenda oscylowała w okolicach 100% zysku netto. Oznaczałoby to przy obecnym kursie akcji stopę dywidendy na poziomie w okolicy 10%.

Pro-log [+3,92%]

Spółka została kupiona przeszło miesiąc temu. Rok obrotowy Pro-log zaczyna się w lipcu więc w tym przypadku znamy zaledwie wyniki za I kwartał 2016/17. Okazały się one znacznie lepsze niż rok wcześniej.

Pro-log - Zysk netto
Pro-log – Zysk netto

Na podstawie tak małych danych nie podejmuję się próby oszacowania możliwego poziomu dywidendy.

Euro-tax [+28,42%]

Spółka mająca ponad 20% udział w Portfelu Dywidendowym. Kupowaliśmy ją dwa razy (w styczniu i lipcu tego roku). Zysk netto Euro-tax w pierwszych trzech kwartałach tego roku jest wyższy o przeszło 22% niż w roku 2015. Najważniejszy dla spółki, III kwartał przebiegł bardzo pomyślnie.

Euro-tax - Zysk netto
Euro-tax – Zysk netto

Jeżeli ostatnie 3 miesiące tego roku nie będą rozczarowujące i okażą się minimum tak dobre jak te w 2015 roku to możemy spodziewać się dywidendy na poziomie 0,63 zł na akcję, co daje przy obecnym kursie stopę dywidendy na poziomie 15%.

Czy wyniki spółek z Portfela Dywidendowego są zadowalające? Czy z którąś z nich powinniśmy się pożegnać? Czy sprzedaż np. ABC Daty w tym miejscu do dobry krok na przyszłość? Może za wolną gotówkę warto dokupić Interaolt? Czy nie spodziewacie się poprawy wyników tej spółki?

Zapraszam do dyskusji w naszych grupach na Facebooku lub na stronie Gospodarka24.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here