Naga MarketsPrzed nami została już tylko jedna sesja kwietnia. Sesja, która odbędzie się w środku długiego majowego weekendu. Jeszcze przed jej startem można założyć, że w poniedziałkowych poczynaniach inwestorów nie zobaczymy ogromnej aktywności i chęci do podejmowania decyzji inwestycyjnych, a obroty na całym warszawskim parkiecie powinny być mocno wakacyjne.

Patrząc na zachowanie się Portfela Dywidendowego widzimy, że stopy zwrotu generowane przez spółki wchodzące w jego skład nie odbiegają od tych wypracowanych przez cały rynek.

Te artykuły również Cię zainteresują

Zysk Portfela Dywidendowego

Od początku miesiąca zysk Portfela Dywidendowego wzrósł o 0,18%. Wśród głównych warszawskich indeksów nieznacznie lepiej spisały się WIG20 i MWIG40, które wzrosły odpowiednio o 2,99% i 0,35%. Do końca piątkowej sesji pod kreską znajdował się natomiast SWIG80, który od początku miesiąca stracił 1,12%.

Wśród komponentów naszego Portfela w ostatnich tygodniach nie obserwowaliśmy wielkich zmian. Spółką, która ostatnio zyskała dla nas najwięcej był Pro-log, dzięki któremu wartość naszego rachunku wzrosła od ostatniego wpisu o prawie 128 złotych. W przeciwnym kierunku zmierzał natomiast Skarbiec, który w tym samym czasie obniżył wartość Portfela Dywidendowego o 102 złote.

Druga połowa kwietnia to tradycyjnie okres, w którym albo poznajemy plany dotyczące podziału zysków wypracowanych w roku poprzednim albo odbywają się już Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy i zatwierdzane są już uchwały dotyczące podziałów zysków pomiędzy udziałowców spółek. I w tym roku mieliśmy już prawdziwy wysyp takich informacji.

Harmonogram Portfela Dywidendowego

Echo Investment

To pierwsza spółka, która w tym roku podzieli się z nami dywidendą. Walne Zgromadzenie jej akcjonariuszy zatwierdziło wypłatę 0,50 zł na każdą akcję. Przy aktualnym kursie akcji stopa dywidendy wynosi 9,49%. Dzień ustalenia prawa do dywidendy mija 4 maja, a wypłata nastąpi 11 maja. Wszystkim chętnym na załapanie się na dywidendę z Echo Investment pozostały już tak naprawdę tylko godziny na zakup akcji tej spółki deweloperskiej.

Echo Investment – wykres dzienny

Dodatkowo zwrócić uwagę należy na uchwalony tzw. fundusz dywidendowy, w którym zgromadzone są dość duże środki, a które być może w jakiejś części zostaną wypłacone akcjonariuszom w późniejszym terminie.

British Automotive Holding

To spółka, która znajduje się w naszym Portfelu zaledwie kilkanaście dni. Zarząd w komunikacie podał, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się 8 maja. Wtedy też ma zostać zatwierdzona dywidenda w wysokości 0,92 zł na każdą akcję. Przy aktualnym kursie stopa dywidendy wyniosłaby 10,34%.

Według propozycji Zarządu dniem ustalenia prawa do udziału w podziale zysku za rok ubiegły ma być 17 maja, a sama dywidenda miałaby być wypłacona w dwóch równych transzach. Pierwsza na konta akcjonariuszy Spółki miałaby trafić już 29 maja. Natomiast druga 17 sierpnia. Propozycja ta jest zgodna z opublikowaną wcześniej polityką dywidendową.

Dektra

W przypadku tej niewielkiej Spółki notowanej na NewConnect także zapowiedziano już dzień Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Ze względu na strukturę akcjonariatu można powiedzieć, że samo ogłoszenie, że wysokość dywidendy zostanie ustalona na poziomie 1,30 zł można uznać za jej uchwalenie. Przy aktualnym kursie stopa dywidendy wyniosłaby 11,02%. Zgodnie z projektem uchwały na walne, które odbędzie się 11 maja dniem dywidendy ma być 15 czerwiec, a wypłata ma nastąpić 10 sierpnia.

Dektra – wykres dzienny

Interaolt

Odbyło się już Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Interaolt. Udziałowcy tej litewskiej Spółki podjęli decyzję, że w postaci dywidendy zostanie wypłacone 0,355 euro na każdą akcję. Przy aktualnym kursie EURPLN dywidenda powinna wynieść 1,49 zł. Tak ustalony poziom dywidendy oznaczałby stopę dywidendy na poziomie 11,77%.

Interaolt – wykres dzienny

Zgodnie z podjętą uchwałą dniem dywidendy będzie 11 maja, a pieniądze na konta akcjonariuszy powinny wpłynąć już 22 maja.

Kogeneracja

Informację o planowanej dywidendzie podała także Kogeneracja. Spółka w komunikacie poinformowała, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dostanie rekomendację wypłaty w postaci dywidendy 2,7 zł na każdą akcję. Tak wyznaczony poziom dywidendy oznacza stopę dywidendy na poziomie 3,75%, a z naszego punktu widzenia jest to poziom zdecydowanie poniżej oczekiwań.

Kogeneracja – wykres dzienny

Efekt rekomendacji tak niskiej dywidendy od razu można było zauważyć na wykresie notowań Spółki.

Dodatkowo Kogeneracja w komunikacie podała, że zatwierdzono nowy sposób ustalania wysokości dywidendy w latach 2018-2022. Według nowej polityki dywidendowej w postaci dywidendy ma być wypłacane od 10 do 40% zysku netto, korygowanego o wielkość odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.

Spółka chcąc utrzymać dywidendę na poziomie zbliżonym do tego z lat ubiegłych musiałaby znacznie zwiększyć poziom wypracowywanych zysków.

Biorąc pod uwagę ogłoszoną nową politykę dywidendową Spółki i aktualny kurs akcji Kogeneracji oraz założenia Portfela Dywidendowego postanawiam sprzedać wszystkie posiadane przez nas akcję Spółki.

Portfel Dywidendowy – zlecenia oczekujące

Z podsumowaniem naszej inwestycji w Kogenerację jeszcze zaczekam, ale już teraz można powiedzieć, że nie była ona bardzo udana.

Po wypłacie pierwszych w tym roku dywidend, sprzedaży Kogeneracji i kolejnej miesięcznej wpłacie do Portfela Dywidendowego na naszym rachunku znajdzie się spora suma wolnej gotówki. Chętnie przyjrzę się nowym propozycjom zasilenia składu Portfela Dywidendowego.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here