Naga MarketsUbiegły tydzień to przede wszystkim kolejne zwiększenie zaangażowania Portfela Dywidendowego w akcje. To tydzień, w którym zysk Portfela zbliżył się do rekordowych poziomów. I wreszcie tydzień, dzięki któremu wypłaty kolejnych dywidend w tym roku są coraz bliżej.

Podczas ostatnich pięciu sesji wartość Portfela Dywidendowego wzrosła o 1,98%. Jest to wynik lepszy niż ten odnotowany przez główne warszawskie indeksy. Jedynie spółki o średniej kapitalizacji próbowały dotrzymać kroku Portfelowi Dywidendowemu. Ostatecznie jednak na przestrzeni tygodnia MWIG40 zyskał 1,85%. Pozwoliło to mu w znacznym stopniu zredukować odległość do poziomów maksimów trwającej hossy. Indeks do rekordu z 2 marca traci już tylko 1,48% i nie można wykluczyć, że w sprzyjających okolicznościach może pojawić się atak na ten właśnie poziom.

Te artykuły również Cię zainteresują
MWIG40 – wykres dzienny

Dzięki pięciu małym, ale systematycznym kroczkom coraz lepiej dla byków zaczyna wyglądać też sytuacja techniczna MWIG40. Charakter konsolidacji zlokalizowanej przy maksimach wcześniejszego impulsu wzrostowego ma prawo faworyzować kupujących.

Nieco gorzej spisywały się pozostałe główne indeksy na GPW. SWIG80 stracił 0,38%, a WIG20 nie zmienił swojej wartości.

Wracając do Portfela Dywidendowego i jego wzrostu o 1,98%, czyli 175 złotych należy zwrócić uwagę, że został on osiągnięty dzięki dwóm spółkom. W tym tygodniu były to Dektra i Echo Investment.

Zysk Portfela Dywidendowego

Pierwsza z wymienionych powyżej spółek zwiększyła wartość Portfela Dywidendowego o blisko 160 złotych. Tak dobry rezultat nie zostałby osiągnięty gdyby nie ubiegłotygodniowa decyzja o zakupie dodatkowego pakietu akcji Spółki. Transakcję udało się zrealizować po cenie z poniedziałkowego otwarcia sesji. Od tego czasu kurs wzrósł o 6,20%.

Historia transakcji Portfela Dywidendowego

Aktualnie na naszym koncie znajdują się 245 akcje tej spółki z Torunia kupione za łączną kwotę 2405,43 zł.

Wzrost wartości Dektry może być powodowany w dużej mierze zbliżającym się terminem ustalenia prawa do dywidendy w wysokości 1,05 zł na akcję. Przy aktualnym kursie oznacza on stopę dywidendy na poziomie 9,15%. Aby uzyskać prawo udziału w podziale zysku z 2016 roku należy posiadać akcje Dektry na swoim rachunku w dniu 30 czerwca (Proszę pamiętać o zasadzie D+2 zgodnie, z którą rozliczane są transakcje na GPW).

W przypadku Dektry warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt. Kolejny raz otrzymaliśmy komunikaty ze spółki o sprzedaży akcji przez wiceprezesa i głównego udziałowca. Zgodnie z przekazanymi przez Spółkę informacjami, łącznie z osobą powiązaną, Pan Maciej Stefański posiada 829 499 akcji Emitenta co stanowi 75,14 % udziału w kapitale zakładowym oraz 1 329 499 głosów co stanowi 82,89 % głosów w ogólnej liczbie głosów. W tym: 500 000 akcji serii A, (nie dopuszczone do obrotu) oraz 329 499 akcji serii B, C i D. Drugim oficjalnym akcjonariuszem Dektry jest fundusz Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ, posiadający wg ostatnich informacji 90 000 akcji zwykłych.

Drugą ważną spółką dla Portfela Dywidendowego w tym tygodniu było Echo Investment, które zdrożało o 13,89% i powiększyło wartość zgromadzonego przez nas kapitału o 150 złotych.

Echo Investment – wykres dzienny

Wzrost ten wypracowany podczas piątkowej sesji przy rekordowo wysokich obrotach spowodowany był czwartkową, posesyjną informacją o sprzedaży 40 mln akcji Echo Polska Properties N.V. za łączną kwotę 49 mln euro. Pozostałe akcje posiadane przez Spółkę będą klasyfikowane jako aktywa do sprzedaży.

Po przeciwnej stronie znalazł się Pro-log, którego kapitalizacja spadła o 7,18%. Dla naszego Portfela ta zmiana oznacza zmniejszenie zysku o 62 złote. Przeglądając ogólnodostępne informacje nie znalazłem fundamentalnego powodu takiego spadku. Jego przyczyny upatrywałbym raczej w niskiej płynności notowań.

Z innych informacji dotyczących spółek wchodzących w skład Portfela Dywidendowego odnotuję ustalenie pierwszego dnia notowań obligacji w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki EuCO S.A. Obligacje pod skróconą nazwą EUC0420 notowane będą od 28 czerwca 2017 roku. Oczywiście informacja ta jest neutralna dla notowań akcji Euco, które w dalszym ciągu testują wsparcie zlokalizowane na minimach z października 2016 roku.

Euco – wykres dzienny

Na koniec wspomnę o sprzedaży części akcji Interaolt przez osobę powiązaną ze Spółką. W komunikatach z 21 i 22 czerwca poinformowano o sprzedaży łącznie 16 050 akcji po średniej cenie 11,11 zł przez osobę powiązaną ze spółką.

Zbliżający się tydzień dla Portfela Dywidendowego zapowiada się dość dobrze. Spodziewamy się wpłynięcia na nasze konto dywidend z Euco i Eurotel oraz ustalenia prawa do dywidendy z Dektry.

Harmonogram Portfela DywidendowegoConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here