Naga MarketsX-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (GPW: XTB) w raporcie bieżącym datowanym na 6 grudnia informuje o otrzymaniu oceny nadzorczej na poziomie 3 (2,97), wobec czego nie spełnia przesłanek umożliwiających w ocenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wypłaty dywidendy za rok 2017. Co prawda stanowiska regulatora nie mają charakteru wiążących aktów legislacyjnych i są raczej walorem instrukcyjnym, to często stanowią ważne zalecenie dla rad nadzorczych spółek.


Jakie domy maklerskie zdaniem KNF powinny wypłacić dywidendę w 2018 roku?

KNF zaleca, aby dywidendę w 2018 roku wypłaciły wyłącznie domy maklerskie, które spełniają łącznie poniższe kryteria (za raportem bieżącym XTB):

  1. dywidendę w kwocie nie wyższej niż 75% zysku netto za 2017 r.:

(i). dla podmiotów podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 na dzień 31 grudnia 2017 r.:

– współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł co najmniej 6%; – współczynnik kapitału Tier I wyniósł co najmniej 9%;

– łączny współczynnik kapitałowy wyniósł co najmniej 14%;

(ii). dla podmiotów nie podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 na dzień 31 grudnia 2017 r. wskaźnik będący udziałem kwoty kapitałów własnych w sumie aktywów ogółem wynosi co najmniej 50%;

(iii). ocena nadzorcza nadana w procesie BION przeprowadzonym w roku 2017 roku wynosi 1 albo 2;

(iv). podmiot w 2017 roku nie naruszył przepisów dot. wymogów kapitałowych zawartych w rozporządzeniu 575/2013 i ustawie o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1768 z późn. zm.) oraz przepisów dotyczących limitów dużych ekspozycji.

  1. dywidendę w kwocie nie wyższej niż 100% zysku netto za 2017 r.:

(i). spełnia wszystkie kryteria wymienione w literze A;

(ii). dla podmiotów podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 kryteria, o których mowa w lit. A pkt I, są spełnione na koniec każdego kwartału w 2017 roku;

(iii). dla podmiotów nie podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 kryterium, o którym mowa w lit. A pkt II, jest spełnione na koniec każdego kwartału w 2017 roku.

Dodatkowo Komisja wskazała, że domy maklerskie przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wysokości dywidendy powinny uwzględniać dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok, a przy tym zwróciła uwagę, że domy maklerskie zobowiązane na podstawie obowiązujących przepisów prawa do utrzymywania dodatkowych wymogów kapitałowych powiększają współczynniki, o których mowa w lit. A.I o wysokość dodatkowych wymogów kapitałowych.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here