Naga MarketsNapisy EURUSD w tle wykresuFatalne szacunki indeksów ze strefy euro, jakie poznaliśmy rano, zostały po południu (godz. 15:45) zestawione z na pierwszy rzut oka niezłymi danymi z USA – przemysłowy PMI odbił do 51,0 pt. z 50,3 pkt., a usługowy do 50,9 pkt. z 50,7 pkt. (choć tu spodziewano się więcej, bo 51,5 pkt.), co dało wzrost PMI Composite do 51,0 pkt. z 50,7 pkt. przy szacowanym spadku do 49,6 pkt. – choć po głębszej analizie uwagę zwraca najniższy od 9 lat subkomponent zatrudnienia (spadek do 49,4 pkt.).

Notowania EURUSD nie zdołały jednak pogłębić rannego dołka przy 1,0965, nawet mimo pesymistycznego wydźwięku wypowiedzi szefa Europejskiego Banku Centralnego w Parlamencie Europejskim. Wydaje się, że rynek w tym wypadku pozycjonuje się już pod jutrzejsze dane Ifo z Niemiec (godz. 10:00), które będą „zestawiane” z dzisiejszymi, słabymi PMI.

Wykres dzienny EURUSD
Wykres dzienny EURUSD

Ogólnie nowych informacji nie było wiele, jedynie agencje podały, że jutro o godz. 12:30 Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa opublikuje decyzję, co do legalności ostatnich działań premiera Johnsona zawieszających prace parlamentu. Kurs GBPUSD osuwał się dzisiaj w dół.

W kraju po rannym osłabieniu złotego wywołanym obawami o skutki wyroku TSUE (decyzja spodziewana jest 3 października), oraz perspektywy gospodarki Eurolandu po fatalnych odczytach PMI, kolejne godziny przyniosły próbę podbicia złotego. Nie było ono znaczące, ale wykres koszyka BOSSA PLN zdaje się sugerować, że impet spadków naszej waluty został wyhamowany. W efekcie, jeżeli nie pojawią się jakieś niepokojące informacje podbijające globalną awersję do ryzyka, to złoty m szanse się ustabilizować na obecnych poziomach w oczekiwaniu na werdykt TSUE za półtora tygodnia. Inną sprawą jest to, że pojawiają się spekulacje, jakoby szacunki dotyczące kosztów dla sektora bankowego (nawet 60 mld zł) były przeszacowane, w efekcie realnie niższa kwota może być już zdyskontowana przez uczestników rynku…

Wykres tygodniowy CHFPLN
Wykres tygodniowy CHFPLN

Na tygodniowym układzie CHFPLN pojawia nam się szansa na wykształcenie formacji podwójnego szczytu. Na obecną chwilę (patrząc na jesień) to założenie może w pierwszym momencie wydawać się nieco ryzykowne (mamy szereg obszarów, które mogą dawać preteksty do eskalowania obaw na globalnym rynku, np. relacje USA-Chiny), ale kto wie? W każdym razie jest to jeden z wielu punktów, które sugerują, że październik może być dość interesującym okresem dla inwestorów…

Nota prawna:
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here