Naga MarketsDraw Distance wyemituje do 2,25 mln akcji serii C bez pp, w cenie 2 zł/szt.Akcjonariusze Draw Distance zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję od 1 do 2 250 000 akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej oraz pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, podała spółka. Jednocześnie walne zgromadzenia ustaliło cenę emisyjną akcji serii C na 2 zł za jedną akcję.

“1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,1 zł oraz nie większą niż 225 000 zł, tj. z kwoty 1 311 200 zł do kwoty nie mniejszej niż 1 311 200,1 zł i nie większej niż 1 536 200 zł. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki […] zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w liczbie nie mniejszej niż 1 i nie większej niż 2 250 000, o wartości nominalnej 0,1 zł każda” – czytamy w uchwale walnego.Zdaniem zarządu, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru uzasadnione jest koniecznością pozyskania środków na rozwój spółki.

“Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację przez spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. W tym zakresie wskazać należy w pierwszej kolejności realizację projektu pn. ‘Opracowanie systemu narracyjnego do tworzenia gier fabularnych przy użyciu silnika Unity’ w ramach Programu sektorowego GameINN, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.2 ‘Sektorowe programy B+R’ POIR 2014-2020, przy wartości dofinansowania wynoszącej 5 274 900 zł, oraz kosztach całkowitych projektu w wysokości 7 941 750 zł. Ponadto, spółka prowadzi aktualnie prace produkcyjne nad dwoma nowymi produktami – grą ‘Serial Cleaners’, a także realizowanym we współpracy i współfinansowaniu z globalnym wydawcą Paradox Interactive AB projektem pod nazwą kodową ‘Project Cardinal’ (premiera planowana na 2023 r.)” – czytamy w uzasadnieniu.

Draw Distance (poprzednio iFun4all) to niezależny producent gier wideo z Krakowa, specjalizujący się w produkcji multiplatformowych tytułów z gatunku action-adventure. Spółka powstała w 2009 roku i jest notowana na NewConnect. Największym akcjonariuszem jest grupa kapitałowa Bloober Team.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kurs złoty | enea notowania | notowania gpw | dax giełda | kurs korony islandzkiej | kurs chf | eurocash kurs |Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here