Naga MarketsPijalnia Wódki i PiwaDom Analiz SII opublikował aktualizację rekomendacji inwestycyjnej dla akcji Mex Polska S.A. Nowa 12-miesięczna cena docelowa dla tych walorów ustalona została na poziomie 6,91 zł przy podtrzymanym zaleceniu „kupuj”.

Spółka Mex Polska wraz z innymi spółkami z Grupy Kapitałowej rozwija na terenie Polski sieć popularnych lokali gastronomicznych, zarówno w formie placówek własnych, jak i poprzez udzielanie franczyzy na posiadane koncepty zewnętrznym inwestorom. Na koniec września br. na sieć Emitenta składało się łącznie 44 lokali gastronomicznych, w tym 6 restauracji „The Mexican”, 4 restauracje „PanKejk”, 31 bistr „Pijalnia Wódki i Piwa”, 2 restauracje „Prosty Temat”, a także 1 lokal „Nocny Temat”.

Pomimo istotnej poprawy wyników finansowych odnotowanej w I połowie 2019 roku (w tym okresie m.in. przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o 14,2% rdr, a porównywalne wyniki EBITDA i netto, uwzględniające zastosowanie standardu MSSF 16, odpowiednio o 16,9% i 91,4% rdr), a także obiecujących perspektyw na przyszłość, notowania akcji Mex Polska odznaczają się słabością na tle całego rynku. Naszym zdaniem może to stwarzać dobrą okazję dla inwestorów w nieco dłuższym terminie – podsumowano w raporcie.

Analitycy Domu Analiz SII optymistycznie patrzą na przyszłość Grupy Kapitałowej Mex Polska, licząc na dalszą poprawę wyników, do czego przyczynić się ma m.in. dalszy rozwój sieci lokali gastronomicznych.

Jak zakładamy, motorem napędowym wyników Grupy Mex Polska w kolejnych latach będzie szybko powiększająca się sieć franczyzowa bistr „Pijalnia Wódki i Piwa” przy jednoczesnym dalszym stopniowym rozwoju placówek własnych. Zwracamy przy tym uwagę, że na koniec września br. otwarty został pierwszy lokal Emitenta poza granicami Polski. W naszej prognozie z ostrożności nie uwzględniamy kolejnych otwarć na rynku niemieckim, choć w przyszłości rozwój zagraniczny potencjalnie może stać się dodatkowym istotnym czynnikiem wpływającym pozytywnie na wyniki i wycenę Spółki – napisano.

Z drugiej strony, zgodnie z przewidywaniami Domu Analiz SII, na wynikach Grupy Mex Polska wciąż ciążyć mogą rosnące koszty wynagrodzeń – choć częściowo mają być one kompensowane poprzez systematyczny wzrost cen serwowanych dań i napojów. Ze względu na przyjęty program motywacyjny Spółki na lata 2019-2021 analitycy Domu Analiz SII przewidują również rozwodnienie kapitału Emitenta w wyniku emisji blisko 1 mln nowych akcji. Ponadto koszty programu motywacyjnego obniżyć mogą wyniki finansowe Spółki za lata 2019-2021, co może przyczynić się do okresowo niższej dywidendy wypłacanej akcjonariuszom.

Rekomendacja dla akcji Mex Polska S.A. została wydana 3 października o godz. 7:50. Moment pierwszego rozpowszechnienia rekomendacji to 3 października, godz. 8:00. Autorem raportu jest Paweł Juszczak. Dom Analiz SII zawarł ze Spółką Mex Polska umowę obejmującą swoim zakresem przygotowanie niezależnej rekomendacji inwestycyjnej.

Niniejsza notka jest skrótem raportu Domu Analiz SII. Jego pełna wersja jest dostępna na stronie internetowej www.domanaliz.pl.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here