Naga MarketsEUR/USD

Wyraźnie umacniający się dolar amerykański. To główny czynnik, który w minionym tygodniu miał wpływ na trendy głównych par jak również na rynek kruszców. Różnie liczone indeksy reprezentujące siłę amerykańskiej waluty zbliżyły się do ostatnich szczytów. Moim zdaniem jest całkiem prawdopodobne, że w perspektywie najbliższych dni mogą próbować te szczyty pokonać czy naruszyć. Tym samym oczekiwane przez wielu inwestorów osłabienie USD nie następuje. Być może jak to często bywa, rynek musi się przed takim ruchem „przeczyścić”. Może to oznaczać ustanowienie nowych szczytów przez indeksy dolarowe.

Jeśli chodzi o eurodolara, to w minionym tygodniu mieliśmy prawdziwy rollercoaster nastrojów. Jednak zakończenie tygodnia można uznać za kapitulację strony popytowej. Tak jak pisałem w raportach dziennych, mocne spadki z ostatnich dni sugerują, że budujący się od końca maja trend boczny zaczyna wyglądać na formację  trójkąta (i to opadającego). W takim położeniu byłoby to sygnałem pro spadkowym w średnim horyzoncie czasowym. Dla mnie wariant z takim trójkątem i jego wymową będzie obowiązujący dopóki nie wrócimy znacząco ponad 1,1640. Znajduje się tam  górne ograniczenie ważnej, prezentowanej na drugim z powyższych wykresów strefy oporów. Z drugiej strony scenariusz z trójkątem stanie się wysoce prawdopodobny jeśli na przestrzeni najbliższych dni  spadniemy do okolic 1,1510, gdzie znajduje się dolne ograniczenie tej hipotetycznej póki co formacji. Modelowo, jeśli na rynku EUR/USD buduje się ww. formacja, to po dotarciu do okolic 1,1510 powinniśmy zobaczyć dość wyraźne odbicie. Odbicie to byłoby modelową podfalą „e”. Skala tego odbicia nie powinna być zbyt duża. Jednak okolice 1,160-1,1640 mogłyby zostać osiągnięte. Ewentualny większy wzrost podważałby dla mnie wariant spadkowy dla omawianej pary. Opisany wyżej modelowy rozwój wypadków pokazałem na drugim z powyższych wykresów.

Podsumowując, spadki kursu EUR/USD z drugiej części minionego tygodnia sugerują realizację wariantu z trójkątem opadającym. W  krótkim i średnim terminie oznaczałoby to realizację scenariusza spadkowego na tym rynku. Wariant taki stanie się wysoce prawdopodobny jeśli w najbliższych dniach zejdziemy do okolice 1,1510 i następnie rynek się odbije nie więcej aniżeli do okolic 1,1640.

Jak w minionym tygodniu zachowywały się roboty inwestycyjne ? Włączenie na omawianym rynku robotów inwestycyjnych, o których pisałem w minionym tygodniu nie przyniosło spektakularnych rezultatów. Ich bilans w zależności od momentu włączenia wypadł w okolicach od -20 do +10 pipsów. Moim zdaniem przy zbliżaniu się do okolic 1,1510 można zaryzykować uruchomienie strategii nastawionych na trend wzrostowy (np. na danych 15 min)  i wyłączyć je przy zbliżaniu się do 1,160, lub po pokonaniu 1,1510. Poniżej tego ostatniego poziomu osobiście utrzymywałbym strategie/roboty nastawione na spadki, z potencjałem wypadającym w okolicach 1,12.

       EUR/USD WSPARCIE OPÓR
Najbliższy 1,1545 1,1620
Istotny 1,1510 1,1640

USD/CAD

Kontynuację trendu spadkowego czy może inaczej rozpoczętej pod koniec czerwca korekty spadkowej oglądaliśmy w minionym tygodniu na rynku USD/CAD. Jak widać szczególnie na drugim z powyższych wykresów, na ostatnich sesjach kurs tej pary zaczął wchodzić w ważną strefę wsparć czemu towarzyszyły pozytywne dywergencje oraz uwidocznił się zarys jednej z formacji odwrócenia jaką jest klin kończący. Pisałem o nim w ostatnich raportach dziennych. Tym samym zbliżamy się moim zdaniem do okna czasowego, w którym można oczekiwać prób wykształcenia przynajmniej jakiegoś większego odbicia, a w wariancie optymistycznym zakończenia budującej się od czerwca korekty. Dla mnie technicznym sygnałem zmiany sentymentu na tym rynku byłoby pokonanie okolic 1,3040. Obecnie biegnie tam używany przeze mnie wskaźnik trendowy (dane 1H) oraz mniej więcej biegnie linia ograniczająca od góry hipotetycznego klina kończącego. Moim zdaniem jeśli takie wybicie wystąpi, to pierwszych celów szukałbym w strefie 1,3090-1,3110, gdzie widzę najbliższe opory. Zanegowanie wariantu z klinem nastąpiłoby dla mnie po ewentualnym spadku kursu USD/CAD poniżej 1,2945, gdzie widzę ważne wsparcia. Moim zdaniem inwestorzy liczący na zakończenie korekty na rynku USD/CAD mogą już obecnie szukać miejsc do usytuowania zleceń wejście na rynek przy jakimś zwrocie „na północ”, lub też mogą uruchomić jakiegoś kierunkowego robota z Exerii nastawionego na trend wzrostowy. Ze względu na spore wahania kursu tej pary z ostatnich dni wydaje się, że odpowiednim horyzontem danych dla takiego robota mogą być dane 1H.

         USD/CAD WSPARCIE OPÓR
Najbliższy 1,2945 1,3040
Istotny 1,2810 1,3110

GBP/USD

Scenariusz z odbiciem i następnie kontynuacją spadków, o którym pisałem w poprzednim raporcie tygodniowym był na rynku GBP/USD realizowany. Jednak ruch w dół jest głębszy niż można było to przypuszczać. To z kolei powoduje, że druga noga spadkowa budująca się w obrębie ruchu od szczytu z 26 lipca jest już wydłużona. Dla mnie stwarza to zagrożenie rozwinięcia spadków, a nie zakończenia tej jak się wydawało korekty. Oznacza to również, że minima z 19 lipca wydają się być zagrożone. Przedłużyłoby to budowę formacji trójkąta rozszerzającego się, który prezentuję na drugim z powyższych wykresów. Być może zatem punktem kulminacyjnym tej formacji będą dopiero okolice 1,2815-1,2760, gdzie między innymi znajduje się dolne ograniczenie kanału, który widać na ww. wykresie. Dla mnie przedstawiony wyżej scenariusz spadkowy wydaje się być wariantem preferowanym. Tym samym do czasu osiągnięcia ww. strefy wsparć preferowane będą dla mnie strategie nastawione na trend spadkowy, aczkolwiek po osiągnięciu najbliższej strefy wsparć (1,2960-1,2940) oczekiwałbym jakiegoś większego, korekcyjnego odbicia. To dobicie może mieć nawet ok. 100 pipsowy zasięg. Poziom obrony dla scenariusza spadkowego znajduje się dla mnie na 1,3085.

GBP/USD WSPARCIE OPÓR
Najbliższy 1,2940 1,3040
Istotny 1,2820 1,3085

USD/JPY

Odbicie do wskazywanych w minionym raporcie tygodniowym oporów i dynamiczny ruch w dół, to krótki opis zachowania rynku USD/JPY na przestrzeni ostatnich pięciu sesji. Biorąc pod uwagę fakt, że ruch w dół trwający od 19 do 26 lipca miał strukturę impulsową, to ostatnie odbicie może być tylko korektą tych spadków. Przy takich założeniach obecny ruch w dół może być początkiem kolejnej fali osłabienia dolara względem jena, dla której pierwszych celów szukałbym na 109,60. Moim zdaniem scenariusz spadkowy jest obecnie dla tego rynku wariantem preferowanym.  Poziomem obrony dla takiej koncepcji są dla mnie najbliższe opory usytuowane na 111,80. W wariancie optymistycznym celem dla tego rynku w perspektywie kilku dni mogą być okolice 108,0, gdzie znajduje się ważna strefa wsparć, której genezę pokazałem na drugim z powyższych wykresów.

Jak wygląda wynik proponowanej w poprzednim raporcie strategii pro spadkowej uruchomionej w okolicach 111,70 ? Na danych 15 min ta strategia do piątkowego zamknięcia dała zarobić ok. 60 pipsów jednak otwarta w piątek krótka pozycja (druga w tej sekwencji) jest jeszcze otwarta. Zobaczymy jak robot ten (Exeria, robot 2.1_EFIX_T_short)  będzie działał w ciągu najbliższych sesji.

 USD/JPY WSPARCIE OPÓR
Najbliższy 110,60 111,80
Istotny 109,60 112,20


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here